rozvrh hodin

Vysvětlivky k jednotlivým předmětům:

ČJ - český jazyk - čtení a psaní

M - matematika

AJ - anglický jazyk

HV - hudební výchova

TV - tělesná výchova

VV - výtvarná výchova

PRV - prvouka

PČ - Aj - pracovní činnosti v anglickém jazyce


Předmět hudební výchova bude děti vyučovat paní učitelka Iva Holá (hola@bakalka.cz).

Na hodiny anglického jazyka budou děti rozděleny do 2 skupin - jednu skupinku vyučuji já osobně a druhou paní učitelka Iveta Štěrbová (sterbova@bakalka.cz).

Tělesnou výchovu vyučuje paní učitelka Hana Foltýnková (foltynkova@bakalka.cz).