V této sekci opět najdete probrané učivo pro každý den, pokud někdo chybí. V případě, že jsou všechny děti ve škole přítomny, učivo pro tento den nezapisuji.


14.12.2018
ČJ  - pracovní sešit str. 8
      - písanka - strana 18
M - učebnice strana 67 je kompletní
    - slovní úlohy
    - didaktická hra v týmech - pamětné sčítání a odčítání do 7
AJ - učebnice str. 54, pracovní sešit strana 47-49
      - opakování učiva 6.lekce


13.12.2018
ČJ - Slabikář strana 19
      - společné čtení na koberci
      - písanka - strana 17
M - rozklad čísla 7
    - manipulační činnosti
    - učebnice strana 66 je kompletní
PRV - pracovní učebnice str. 34
         - téma "Vánoce" a jejich význam, tradice, zvyky


12.12.2018
ČJ - Slabikář - strana 18
     - pracovní sešit ke slabikáři - str. 7 je kompletní
     - písanka - strana 16
M - učebnice strana 65 je kompletní, str.64/2 (1 řádek) a 67/3
    - "ZOO" - práce s mazací tabulkou na koberci (rozvoj logického myšlení, libovolné kombinace - hledání různých řešení k zadání...)


11.12.2018
ČJ - Slabikář - strana 17
     - pracovní sešit str. 6 je kompletní
     - písanka - strana 15
M - učebnice strana 63 a 64/cv.1


10.12.2018
ČJ - slabikář - strana 16 je kompletní
      - písanka str. 14
AJ - učebnice str. 52 a 53, pracovní sešit strana 45, 46
      - Wash your face (hands, hair), brush your teeth/hair
      - cold x hot x warm


7.12.2018
ČJ - Slabikář - strana 15
     - pracovní sešit str. 5
     - písanka - strana 10
M - učebnice strana 62
    - didaktická hra - pamětné sčítání a odčítání do 6
AJ - učebnice str. 50 a 51, pracovní sešit strana 43 a 44
      - Can you see ...?


6.12.2018
ČJ - Slabikář strana 15
      - mazací tabulka: přepis věty (z tiskacího do psacího písma)
      - společné čtení na koberci
      - písanka - strana 9
M - slovní úlohy
    - učebnice strana 61 je kompletní
    - pracovní listy
PRV - pracovní učebnice str. 27 a 31
         - téma "Mikuláš" a mezilidské vztahy


5.12.2018
ČJ - Slabikář - strana 14
      - písanka - strana 12
M - učebnice strana 61/cv. 6 a 9
   

4.12.2018
ČJ - Slabikář - strana 13 je kompletní
     - písanka - strana 8
M - učebnice strana 60 je celá hotová
    - pětiminutovka do sešitu


3.12.2018
ČJ - slabikář - strana 12 je kompletní
      - písanka str. 7
AJ - učebnice str. 48 a 49, pracovní sešit strana 42
      - procvičování nové slovní zásoby  
   

30.11.2018
ČJ - Slabikář - dokončení strany 11 - společné čtení, práce s textem
     - písanka - strana 13
M - učebnice strana 59/cv.1
    - didaktická hra - pamětné sčítání a odčítání do 6
    - pracovní list
    - "farma" - aktivita s mazací tabulkou na koberci
AJ - pracovní sešit strana 40 a 41
      - opakování učiva 5.lekce
      - seznámení s novou slovní zásobou 6.lekce (shampoo, soap, hairbrush, toothbrush, towel, duck)


29.11.2018
ČJ - Slabikář strana 11
      - diktát na písmena a slabiky
      - sešit Krasopis
      - písanka - str. 11 (strany 7 až 10 jsem přeskočila záměrně - vrátíme se k nim později, jakmile se s písmenkem "j" seznámíme také ve slabikáři)
M - sčítání a odčítání do 6
    - učebnice str. 59/cv. 2,3
    - práce v sešitě Školáček
PRV - pracovní učebnice str. 25 a 26
         - téma "U nás doma" - můj pokojíček a ostatní místnosti, domácí práce (jak pomáháme doma rodičům)


28.11.2018
ČJ - Slabikář - strana 10 je kompletní
      - pracovní sešit ke slabikáři - str. 4 je celá hotová
      - písanka - strana 6
M - odčítání v oboru do 6
    - učebnice strana 58 je kompletní


27.11.2018
ČJ - Slabikář - strana 9 je kompletní
      - cvičný diktát psacích písmenek na mazací tabulku
      - koberec - společné čtení ve slabikáři
      - písanka - str. 5
M - rozklad čísla 6
    - učebnice strana 57 je celá hotová, str.58/cv.3
    - pohybová didaktická hra - pamětné sčítání a odčítání do 6


26.11.2018
ČJ - slabikář - strana 8 je kompletní
      - písanka str. 3 a 4
AJ - učebnice str. 43 a 44, pracovní sešit strana 38-39
      - didaktická hra: How old are you? I´m (seven).   
      - nová slovíčka - a television, a radio


23.11.2018
ČJ - Slabikář - dokončení strany 7
     - společné čtení na koberci (slabikář po stranu 7, pracovní sešit str.3)
     - písanka (2.díl) - strana 2
M - učebnice str. 55 je kompletní, strana 56/cv.1
    - "pětiminutovka"do sešitu - pamětné sčítání a odčítání
AJ - učebnice str.42, pracovní sešit strana 37
      - opakování slovní zásoby na téma narozeniny
      - otázka Is it a (cake)? Yes. x No.
      - zeptáme se na věk How old are you? I´m (seven).


22.11.2018
ČJ - Slabikář strana 7
      - pracovní sešit str.3 - číst slova v dolní části strany
      - koberec - společné čtení
      - písanka - str. 24
M - numerizace do 10
    - učebnice str. 53 a 54
    - práce s mazací tabulkou - pamětné sčítání a odčítání do 5
    - didaktické hry na počítači
PRV - pracovní učebnice str. 22-24
         - diskuse na koberci na téma Rodina


16.11.2018
ČJ - procvičujeme písmenka z živé abecedy (velké a malé v tiskací podobě) - didaktické hry
     - písanka - strana 22 (stranu 20 a 21 jsme přeskočili záměrně a vrátíme se k nim příští týden)
M - učebnice str. 50/cv. 1,2,4,5
    - "Matematická stonožka" - pamětné sčítání a odčítání
    - pracovní list
AJ - opakování učiva 4.lekce - malý testík
      - lekce 5 - nová slovní zásoba na téma narozeniny ( a cake, a present, a badge, a balloon, a card, a candle)
      - učebnice str. 38 a 39, pracovní sešit strana 34


15.11.2018
ČJ - Slabikář - str. 4 je kompletní - procvičit čtení textu se symbolem balonku 1
      - pracovní sešit ke Slabikáři - strana 1
      - Písanka - strana 19
M - učebnice str. 49 je kompletní (cvičení 5 nestříháme, pouze očíslujeme)
 

14.11.2018
ČJ - už máme Slabikář - strana 3 (opakujeme písmenka z Živé abecedy - tiskací x písemná podoba)
      - sešit Krasopis
      - Písanka - strana 17
      - čtecí list
M - učebnice str. 48 je kompletní
    - "matematický had" - pamětné sčítání a odčítání, práce s mazací tabulkou
    - sešit M


13.11.2018
ČJ - opakujeme písmenka, slabiky, čteme jednoduchá slova
     - Živá abeceda - str. 48 a 49 jsou kompletní
      - Písanka - strana 11,12
      - nový čtecí list - společné hlasité čtení
M - učebnice str. 47 je celá doknčená, str. 48/cv.1,4
    - pamětné sčítání a odčítání do 5 - didaktické pohybové hry


12.11.2018
ČJ - Živá abeceda str. 46 a 47 je kompletní
      - Písanka strana 10
      - sešit ČJ
AJ - opakování učiva 4.lekce
      - put on x take off
      - učebnice str. 36 a 37, pracovní sešit strana 31-33


9.11.2018
ČJ - procvičujeme nové písmenko I,i
     - Živá abeceda - str. 45 je kompletní
      - Písanka - strana 9
M - učebnice str. 46 je celá doknčená, str. 47/cv.1,5
AJ - učebnice str. 34 a 35, pracovní sešit strana 29, 30


8.11.2018
ČJ - Živá abeceda - str. 44 je kompletní (u cvičení se symbolem papouška děti hledají písmenko I,i - velké zakroužkují červeně, malé modře)
      - koberec - didaktická hra a společné čtení (živá abeceda a čtecí list)
      - sešit ČJ
      - Písanka - strana 8
M - vyvození matematické operace odčítání
    - pamětné sčítání - didaktická hra ve skupinách
    - manipulační činnosti
    - učebnice strana 45 je hotová, str. 46/cv.1,2,3
PRV - sešit Školáček - pracovní list (opakování - stromy)
         - moje rodina


7.11.2018
CVČ Lyska - rukodělný výukový program


6.11.2018
ČJ - Živá abeceda - str. 42 a 43 jsou kompletní
      - počáteční slabika ve slově - manipulační činnosti s kartičkami, práce ve dvojicích
      - Písanka - strana 18 (stranu 17 jsme záměrně přeskočili)
      - nový čtecí list
M - strany 43 a 44 jsou kompletní
    - práce na koberci s mazacími tabilkami - slovní úlohy


5.11.2018
ČJ - Živá abeceda str. 41 je kompletní
      - Písanka strana 16 (píšeme vše kromě poslední slabiky sí)
      - sešit ČJ
AJ - slovní zásoba - oblečení
      - spojení číslice, barvy a podstatného jména (two green cars...)
      - učebnice str. 32 a 33, pracovní sešit strana 27,28


2.11.2018
ČJ - zavedení nového písmene U,u
      - Živá abeceda - str. 40 je kompletní - u cvičení se symbolem papouška děti hledají písmenko U,u - velké zakroužkují červeně, malé modře
      - Písanka - strana 15
M - strana 42 je celá hotová, str. 44/cv.1,2,3
AJ - opakování učiva 3.lekce (hračky, barvy, množné číslo) - v pondělí malý testík
      - učebnice str. 30 a 31 - nová slovíčka (a hat, a T-shirt, a skirt, shoes, socks, trousers, a jumper)
      - pracovní sešit strana - 24 až 26


1.11.2018
ČJ - Živá abeceda - str. 39 je kompletní
      - nový čtecí list
      - práce v sešitě ČJ
      - Písanka - strana 14
M - rozklad čísel
    - pamětné sčítání - didaktická hra ve skupinách
    - práce ve školním sešitě 
    - učebnice strana 41 je hotová
PRV - les a jeho význam (pro člověka, živočichy, přírodu)
         - pravidla správného chování při procházce do lesa
         - jehličnaté x listnaté stromy


31.10.2018
ČJ - Živá abeceda - strana 38 je kompletní
      - manipulační činnost s nastříhanými písmenky
      - Písanka - str. 13 - strany 8-11 jsme přeskočili úmyslně, protože jsou na nich písmenka (i,u), která jsme se v Živé abecedě ještě neučili - k těmto stránkám se vrátíme dodatečně :-)
      - společné čtení z čtecího listu
M - Moje první psaní - nácvik psaní číslice 0 (strana 1)  
    - pamětné sčítání do 5 - didaktická hra na koberci
    - učebnice str. 39 je kompletní, strana 40/cv.1

24.10.2018
ČJ - Živá abeceda - strana 35 je kompletní
      - práce ve skupinách - manipulační činnost s kartičkami (obrázek a slabika)
      - Školáček - pracovní list (první slabika slova)
      - společné čtení z čtecího listu
      - Písanka - strana 5
M - učebnice str.36 je celá hotová   
    - pamětné sčítání do 5 - didaktická hra
 

23.10.2018
ČJ - Živá abeceda - strana 35/pouze cvičení se symbolem sovy: čteme jednotlivá písmenka, hledáme a kroužkujeme slova a s nimi tvoříme různé věty
      - manipulační činnost s nastříhanými písmenky (přiřazování tiskacích písmenek k psacím a skládání slov)
      - společné čtení z čtecího listu
      - Písanka - strana 4
M - číselná osa - znázornění sčítání 
    - Školáček - pracovní list
    - pamětné sčítání do 5 - rozklad čísla
    - učebnice - strany 34 a 35 jsou kompletní
  

18.10.2018
ČJ - Živá abeceda - strana 32
      - vytleskávání slov na slabiky, jejich počet, krátké x dlouhé
      - určování první slabiky ve slově, vymýšlení slov na určitou slabiku (LE - letadlo, lepidlo, levandule...)
      - čtení písmen, slabik a prvních slov
      - pracovní list
      - Písanka 1 - strana 1
M - pracovní list
    - číselná osa - orientace, naznačení sčítání podle příkladu
    - pamětné sčítání do 5
    - učebnice - strana 33/cv. 6,7
    - didaktické hry
   

17.10.2018
ČJ - Živá abeceda - strana 31
      - první písmeno/slabika ve slově
      - čtecí list
      - Moje první psaní - str. 34 a 35
M - číslice 5
    - pamětné sčítání do 5
    - Moje první psaní ze zadní strany - na straně 5 je kromě 2 posledních řádků vše hotovo
    - didaktické hry
    - učebnice - strana 32/1 (nepíšeme řádek s prasátkem a dortem) a str. 33/cv. 3,4

16.10.2018
ČJ - Živá abeceda - strany 29 a 30 jsou kompletní
      - manipulační činnosti s písmenky
      - nový čtecí list
      - Moje první psaní - str. 32 a 33
M - číslice 5
    - matematický diktát - pamětné sčítání, zápis výsledků na mazací tabulku
    - nácvik psaní číslice 5 - Moje první psaní ze zadní strany - na straně 5 píšeme 3 horní řádky
    - učebnice - strana 31 je hotová


15.10.2018
ČJ - Živá abeceda str. 28 - strana je kompletní, u cvičení se symbolem papouška děti hledají písmenko S,s - velké zakroužkují červeně, malé modře
      - didaktické hry
      - Moje první psaní - strany 30 a 31 jsou hotové
AJ - opakování fráze How many... a slovní zásoby 2.lekce - příští hodinu AJ malý testík
     - učebnice str. 20 a 21, pracovní sešit strana 18
     - nová slovíčka (a plane, a doll, a train, a car, a guitar, a drum, a ball)


12.10.2018
ČJ - Živá abeceda strana 27 je kompletní - pozor na cvičení se symbolem červené pastelky: děti si přečtou všechny slabiky a potom vybarví stejnou barvou všechna políčka, která se stejně čtou (př. la, LA, La - vše je jednou barvou)
AJ - pro obě dvě skupinky:
     - učebnice strana 18, pracovní sešit str. 15 - 17
     - čísla 1 až 10
     - množné číslo: one pencil - two pencils
     - otázka na počet: How many (books)?
M - učebnice - str. 28/cv.1 a strana 30 je kompletní


11.10.2018
ČJ - Živá abeceda - strany 25 a 26 jsou kompletní
      - Moje první psaní - str. 28 a 29
      - pracovní list
M - číslice 4 - manipulační činnosti
    - Moje první psaní ze zadní strany - na straně 4 píšeme 3 horní řádky
    - učebnice - str. 29 je hotová
    - tvorba slovních úloh a zápis příkladů na sčítání
PRV - stromy (rozdíl strom x keř, listnaté x jehličnaté stromy, jejich význam v životě člověka)
         - poznávání podle plodů, listů na školní zahradě


10.10.2018
ČJ - nové písmenko E
      - čtecí list ze včerejšího dne - čteme řádek slov a písmenka pod nimi
      - Živá abeceda - strana 24 je kompletní (v říkance hledáme a barevně kroužkujeme E,e jako obvykle)
      - Moje první psaní - str. 27 je hotová
M - procvičení psaní číslice 3
    - manipulační činnosti - zavedení sčítání, slovní úlohy
    - učebnice str. 26/cv. 1 a strana 27 je kompletní


9.10.2018
ČJ - procvičujeme analýzu a syntézu slov (rozklad na hlásky)
      - skládáme a čteme slabiky (ma,má, la, lá)
      - manipulační činnosti s nastříhanými písmenky
      - nový čtecí list - pouze horní polovina
      - Živá abeceda - strana 23 je kompletní
      - Moje první psaní - str. 26 - nejprve objet několikrát jen prstíkem po papíře zelenou předlohu a potom každý velký předtečkovaný "bič" obtáhnout tužkou alespoň 3krát , na straně 27/ 4 řádky
M - číslice 3 - manipulační činnosti
    - Moje první psaní ze zadní strany - strana 3 je kompletní (na posledním řádku nepíšeme nulu, ale střídáme číslice 2 a 3)
    - geometrické tvary - učebnice strana 25 je kompletní


8.10.2018
ČJ - Živá abeceda str. 22 - strana je kompletní, u cvičení se symbolem tužky děti hledají písmenko L,l - velké zakroužkují červeně, malé modře
      - Moje první psaní - strany 24 a 25 jsou celé hotové
AJ - pro obě dvě skupinky:
     - učebnice str. 16 a 17, pracovní sešit strana 13 a 14
     - čísla 1 až 10 - nejen v číselné řadě, ale i jednotlivě na přeskáčku
    

4.10.2018
ČJ - procvičujeme nové písmenko L, skládáme a čteme slabiky (ma,má, la, lá)
      - manipulační činnosti s nastříhanými písmenky
      - Živá abeceda - strana 21
      - Moje první psaní - na str. 25 řádek 1,4,7 a jeden libovolný na téže straně - pohyb směrem dolů
M - číslice 2
    - zavedení znaménka +, tvorba jednoduchých slovních úloh a matematický zápis příkladu
    - učebnice str. 23/cvičení 1 a strana 24 je kompletní


3.10.2018
ČJ - písmenko L, l
      - nový čtecí list
      - Živá abeceda - strana 20
      - Moje první psaní - strana 24 - 3 řádky
M - číslice 2 - Moje první psaní ze zadní strany - strana 2 je kompletní (na posledním řádku střídáme pouze číslice 1 a 2, nulu ještě nepíšeme)
    - geometrické tvary - didaktická hra
    - učebnice str. 25/1,2,3 a 6
  

2.10.2018
ČJ - procvičujeme písmenka M a A - pracovní list
      - trénujeme skládání a rozklad slabik - manipulace s kartičkami písmenek
      - Živá abeceda - strana 19
      - tvorba otázek, intonace v hlase
      - Moje první psaní - strana 23
M - orientace na číselné ose
    - geometrické tvary
    - manipulační činnosti - skládání prostorových obrazců
    - učebnice str. 21 a 22 jsou kompletní
  

26.9.2018
ČJ - učíme se nové písmeno A - procvičujeme tiskací velkou i malou podobu, dlouhé i krátké
      - Živá abeceda - strana 16 je kompletní: u cvičení s papouškem děti v básničce zakroužkují A,Á - červenou pastelkou, a,á - modře
      - Moje první psaní - strana 19 a ze zadní strany tohoto sešitu je "Psaní číslic" - na straně 1 procvičujeme pouze číslici 1
M - číslice 1 - učebnice str. 19 - pouze cvičení 1
    - sezámení s číselnou osou - uč. strana 20/cv.1


18.9.2018
ČJ - procvičujeme slabikování slov - rozlišujeme dlouhou a krátkou slabiku, pracovní list
      - Moje první psaní - strana 12 a 13
M - prostorová orientace - hned před, za, poslední, první, vlevo x vpravo
    - učebnice str. 13 a 14 (vše kompletní kromě vystřihování), manipulace s různými předměty a kartami


17.9.2018
ČJ - Živá abeceda str. 11 - procvičování slabik
      - Moje první psaní - strana 11
AJ - učebnice str. 8 a 9, pracovní sešit strana 5, 6
     - Who's this? It's ...  


14.9.2018
ČJ - Živá abeceda - str. 10 - procvičování dělení slov do slabik (dlouhá a krátká slabika), počáteční hláska ve slově
      - Moje první psaní - strana 10
M - strana 12 je kompletní
AJ - učebnice str. 6 a 7, pracovní sešit strana 3 a 4
      - Hello x goodbye, Come in!


10.9.2018
ČJ - Živá abeceda str. 4 a 5 - kompletní
AJ - Hello, What's your name? I'm...
     - Mum, dad, Polly, Jack, Daisy, Otto