V této sekci opět najdete probrané učivo pro každý den, pokud někdo chybí. V případě, že jsou všechny děti ve škole přítomny, učivo pro tento den nezapisuji.
18.10.2019
ČJ - druhy vět - opakování
      - "křídová štafeta" - pohybová didaktická hra u tabule - určování druhů vět
      - pracovní sešit strana 21 je kompletní
      - pracovní list
- učebnice str. 36/cv. 3 a strana 37 je  kompletní
PRV - jehličnaté stromy
        - učebnice str.11
        - pracovní sešit strana 12


17.10.2019
ČJ - druhy vět 
      - práce v sešitě
      - kolektivní práce - určování druhů vět, stříhání a lepení papírků
      - písanka - str. 19
      - diktát (4 věty)
učebnice strana 35 je kompletní, str. 36/cv. 1,2,5
    - "běhačka" - pohybová didaktická hra na pamětné sčítání a odčítání do 16


16.10.2019
ČJ - druhy vět - opakování
      - "kostka" - didaktická hra na koberci
      - učebnice str.30/1 a strana 31/cv. 4 - ústně
      - práce ve dvojicích - řazení slov podle abecedy
PRV - listnaté stromy
         - učebnice str. 10
         - pracovní sešit - strana 10 a 11 je kompletní
AJ - učebnice str. 13 - četba textu, hra na tlumočníky
      - pracovní sešit str. 16 a 17
      - How old are you? I'm (eight).
      - test - barvy


15.10.2019
ČJ - druhy vět - věta přací
      - učebnice str. 28/1 a 29/4 - ústně
      - pracovní sešit strana 20 je kompletní
      - písanka - str. 18
      - "kouzelné sluchátko" - didaktická hra na koberci 
- pracovní list
    - učebnice strany 31 - 34 jsou kompletní
    - slovní úlohy


11.10.2019
ČJ - druhy vět - věta tázací
      - učebnice str. 26/cv. 4,5,6 - ústně
      - pracovní sešit strana 19/cv. 1,2
      - písanka - str. 17
      - práce v sešitě - řazení slov podle abecedy
- "banka" - didaktická hra na pamětné sčítání a odčítání do 14 - s přechodem přes desítku (8+6, 14-9)
    - práce v sešitě M - slovní úloha
    - učebnice str. 28 a 29 je kompletní, str.31/cv. 4
PRV - pracovní sešit strana 9 je kompletní, str. 10/cv. 1,2,3 


9.10.2019
ČJ - druhy vět - věta oznamovací
      - didaktická pohybová hra
      - učebnice str. 23/cv. 1,2 3 - ústně
      - pracovní sešit - str. 15 je kompletní
PRV - test - naše vlast
         - učebnice str. 8 a 9
AJ pracovní sešit str. 13/cv. 3 a strana 14 je kompletní, učebnice str. 11
      - What colour is the (book)?
      - zápis nových slovíček do "vocabulary" - brown, orange, pink, white, purple, gray
      - spelling nových slovíček


8.10.2019
ČJ - druhy vět - věta oznamovací, rozkazovací, přací, tázací
      - učebnice str. 22 - ústně - práce v kruhu na koberci
      - pracovní sešit strana 18
      - písanka - strana 15
      - společná četba z čítanky
- učebnice strana 27 je kompletní, str. 28/cv. 1,2,4


7.10.2019
ČJ - opakování abecedy, řazení slov, pořádek vět
      - pracovní list
      - společná četba: Z deníku kocoura Modroočka
- učebnice str. 25/cv. 1,2,3, strana 26/3 a str. 27/1,2 
AJ - pracovní sešit str. 12/cv. 2, učebnice str. 11
      - What colour is the (pencil)?
      - zápis nových slovíček do "vocabulary" - colour, red, blue, green, yellow, black
      - spelling nových slovíček
   

4.10.2019
ČJ - pořádek vět
      - pracovní sešit strana 16 je kompletní
      - pracovní list - skládání a lepení papírků s větami do správného pořadí, tvorba příběhu podle časové posloupnosti
      - skupinové vyprávění příběhu
      - písanka str. 14
- didaktická týmová hra na pamětné sčítání a odčítání do 13 - s přechodem přes desítku (8+5, 12-3)
    - práce v sešitě M - slovní úloha
    - učebnice str. 26/cv. 1,2
PRV - pracovní sešit strana 8 - opakování
         - příští hodinu test (ČR - hlavní město, vlajka, naši sousedé), děti umí adresu svého bydliště


3.10.2019
ČJ - pořádek vět v textu
      - učebnice str. 18 - ústně - práce v kruhu na koberci
      - učebnice str. 19/cv. 2 - písemně do sešitu ČJ - jedna říkanka, obrázek
      - pracovní sešit str. 17 je kompletní
      - diktát
      - písanka - strana 13
      - společná četba z čítanky
- učebnice strana 24/cv. 2 a str. 25/cv. 4,5,6
    - pracovní list (sčítání přes desítku - rozklad čísel)
    - slovní úloha do sešitu M (z učebnice str. 24/cv. 4a - trénujeme zápis, znázornění, výpočet a odpověď)


2.10.2019
ČJ - abeceda - opakování
      - obtížné řazení slov (Martin, Markéta, Marcela...) - práce v sešitě ČJ
      - didaktická hra na koberci
      - učebnice str. 16/cv. 6 - ústně
      - pracovní sešit je kompletní po stranu 14 (včetně)
PRV - naše vlast (státní symboly, poloha v Evropě, státy sousedící s naší republikou, hlavní město...)
         - pracovní sešit strana 7 je kompletní
AJ - učebnice str. 10 - barvy (zatím pouze ústně)
      - pracovní sešit strana 12/ cv.1 . K tomuto cvičení je potřeba nahrávka na CD, ale můžete si sami vymyslet a dětem diktovat - number three is blue, number eight is purple... Děti podle Vašich pokynů čísla vybarví.
      - pracovní sešit str. 9/cv. 2
      - procvičení fráze What's this? It's a ...
      - opakování slovíček - a pencil, a bag, a book...
  

1.10.2019
ČJ - abeceda
      - pracovní sešit - strana 13/cv. 4 a strana 14 je kompletní
      - písanka str. 10 a 12
      - společná četba z čítanky
- učebnice strana 23/cv. 3,4,5 a str. 24/cv. 1,2,3,5
    - rozklad čísel


30.9.2019
ČJ - abeceda, řazení slov
      - pracovní sešit - strana 12/ cv.4 a strana 13/1,2,3
      - společná četba: Z deníku kocoura Modroočka
- učebnice strana 22 je kompletní, str. 23/ cv. 1,2,6,7
AJ - pracovní sešit str. 10 cv.2, učebnice str. 8
      - What's this? It's a (pencil).
      - zápis nových slovíček do "vocabulary" - a pencil, a pen, a bag, a rubber, a ruler, a pencil-case, a book
      - spelling nových slovíček - příští hodinu test
      - didaktické hry k procvičení slovní zásoby


27.9.2019
ČJ - abeceda, řazení slov
      - práce na koberci - manipulační činnosti, práce ve skupinkách
      - pracovní sešit - strana 12/cv. 1,2,3 + hádanka
      - písanka str. 11
      - test - abeceda
- učebnice strana 21 je kompletní
    - práce v sešitě M - slovní úloha
    - didaktická pohybová hra - pamětné + a -
PRV - domov, město x vesnice, adresa mého bydliště
         - učebnice i pracovní sešit strana 6 (kompletní)


26.9.2019
ČJ - abeceda, obtížnější řazení slov (mango, meruňka, mandarinka...)
      - učebnice - str.15/cv. 1,2 (ústně)
      - pracovní sešit - strana 11 je kompletní
      - písanka str. 9
      - test - abeceda
- učebnice strana 19 a 20 je kompletní, str. 21/cv. 6
    - rozklad čísla 12
    - slovní úlohy - zápis, znázornění, výpočet a odpověď


25.9.2019
ČJ - abeceda, řazení slov
      - diktát (3 věty)
      - učebnice str. 14/cv.5 - písemně do sešitu abecedně seřadíme podtržená slova
PRV - důležitá telefonní čísla, bezpečnost na silnici
         - pracovní sešit strana 5 je kompletní
AJ - How are you? I´m fine, thanks. - aktivně pouze v mluvené podobě
      - opakování numbers 0 - 10
      - Unit 2 - nová slovní zásoba - učebnice str. 8
      - pracovní sešit strana 9/cv. 1


24.9.2019
ČJ - abeceda 
      - řazení slov podle abecedy
      - pracovní sešit - strana 10 je kompletní,str. 11/cv. 2
      - písanka str. 8
      - společná četba z čítanky
- učebnice strana 18 je kompletní, str. 19/ cv.1,4
    - rozklad čísla 12
    - pamětné sčítání a odčítání 


23.9.2019
ČJ - abeceda - didaktické hry a manipulační činnosti
      - řazení slov podle abecedy
      - učebnice str.13/cv. 1,2 ústně a cvičení 3 písemně do sešitu ČJ
      - pracovní sešit - strana 10/ cv.1,2
      - společná četba: Z deníku kocoura Modroočka, práce s textem
- učebnice strana 17 je kompletní
AJ - pracovní sešit str. 6/ cv.2, strana 7 je kompletní
      - zápis nových slovček do "vocabulary" - six, seven, eight, nine, ten, number - jednotlivá slovíčka píšeme pod sebe, můžeme mezi nimi pro přehlednost vynechat jeden řádek
      - spelling nových slovíček - příští hodinu test
      - didaktické hry k procvičení čísel 0 - 10


12.9.2019
ČJ - opakování učiva 1.ročníku - slova a věty
      - pracovní sešit - strana 6/cv. 1,2,3
      - učebnice str.6/5 - ústně
      - společná četba z čítanky 
      - písanka - strana 4
- učebnice strana 8 je kompletní, str. 10/ cv.2 
    - didaktická hra s mazací tabulkou - procvičení pamětného sčítání a odčítání do 20 - př. 4+12, 18-7


11.9.2019
ČJ - opakování učiva 1.ročníku - slabiky, tvorba slov 
      - pracovní sešit - str. 5/ cv.4
      - didaktická hra k rozvoji rychlosti čtení
      - diktát (3 věty)
PRV - učebnice str. 3, pracovní sešit str. 2/cv.3 a strana 3 je kompletní
AJ - na hodinu byly obě skupinky dnes spojeny
      - učebnice strana 4, pracovní sešit str. 3 je kompletní
      - didaktické hry, komunikativní činnosti, pohybové aktivity a práce s anglickou písní
      - zápis do sešitu English: 
    What's your name?
    I'm (jejich jméno).
Tuto frázi děti už umí nejen říct, ale naučí se ji také přečíst a napsat.


10.9.2019
ČJ - opakování učiva 1.ročníku - slabiky, tvorba slov (učebnice str.5/ cv.1 - ústně, cv.2 písemně do sešitu
      - pracovní sešit - str. 5/ cv. 1 a 2
      - společná četba z čítanky - dramatizace, čtení rolí
      - písanka - strana 3
M - učebnice strana 7 je kompletní, str. 10/ cv.1
    - didaktická hra ve skupinách - procvičení pamětného sčítání a odčítání do 20 (bez přechodu přes 10)


9.9.2019
ČJ - opakování učiva 1.ročníku - písmena tiskací x psací (učebnice str.5/1,2 - ústně)
      - pracovní sešit - str. 4/ cv. 3 a 4
      - společná četba knihy Z deníku kocoura Modroočka
M - učebnice strana 6 je kompletní, str. 7/ cv.5
AJ - What can you see? - práce s obrázkem - opakování slovní zásoby z 1.ročníku