V této sekci opět najdete probrané učivo pro každý den, pokud někdo chybí. V případě, že jsou všechny děti ve škole přítomny, učivo pro tento den nezapisuji.
15.1.2021

Dobré ráno, moje milé děti.
Další týden učení doma je opět za námi. Jste šikovní, jak se ve výuce aktivně zapojujete a vzorně plníte všechny úkoly. Také rodiče moc zdravím a děkuji, že vám s učením pomáhají.
Užijte si hezký víkend a můžete mi poslat z vašich zimních radovánek i fotku do našeho alba.
Těším se na vás zase v pondělí...Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00  - ČJ - 2.skupina
8.45  - ČJ - 1.skupina
10.00  - PRV - celá třída společně

ČJ - podstatná a přídavná jména - procvičování
     - opakování vyjmenovaných slov a slov příbuzných po B,L,M 
     - pracovní list - Google učebna

M - písemné sčítání 
    - sešit M - učebnice str. 49/5 - svůj úkol odevzdej v Google učebně
    - pracovní sešit str. 6/3

PRV - horniny a nerosty
        - učebnice - str. 47 a 48
        - pracovní sešit str. 40 - budeme pracovat spolu, potom mi jen odevzdej svoji práci do Google učebny14.1.2021

Moc vás na dálku objímám, děti moje. ❤️
Děkuji všem, kteří mi poslali fotku ze svých sněhových radovánek - do vašich školních e-mailů jsem vám poslala odkaz, s kterým se do do našeho nového fotoalba můžete podívat nebo vaši fotku přímo vložit.
Já také posílám fotku z mé procházky ... 


Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00  - AJ
9.00  - 
10.00 - ČJ - budete se učit s paní učitelkou Mackovou

ČJ přídavná jména
     - pracovní sešit str. 6/4,5
     - učebnice str. 58/3 - celé cvičení přepiš na papír, podtrhni přídavná jména a odevzdej do Google učebny

M - písemné sčítání s přechodem přes základ 10
    - video k vysvětlení nového učiva
    - učebnice - str. 49/4
    - pracovní sešit str. 6/1,2 - budeme počítat spolu :-)

AJ - lekce 5 - There is/isn't   x   There are/aren't
     - učebnice str. 32 - poslech příběhu 
     - pracovní sešit str. 39/1 - procvičíme při online výuce
 

13.1.2021

Krásné zasněžené ráno, moje milé děti.Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00  - ČJ - 1.skupina
8.45  - ČJ - 2.skupina
9.30   - M - 1.skupina
10.00 - M - 2.skupina

ČJ přídavná jména
      - učebnice str. 58/1 - ústně spolu
      - pracovní sešit str. 6/1,2,3 - uděláme společně
      - čtenářská dílna - text s otázkami už na tebe čeká v Google učebně
      
M - zaokrouhlování čísel na desítky a písemné sčítání (bez přechodu přes základ 10)
    - pracovní list k procvičení zaokrouhlování najdeš v Google učebně
    - pracovní sešit str. 5/4,7 - vypočítáme spolu

AJ - opakování lekce 4
     - test - Google učebna


12.1.2021

Dobré ráno, dobrý den, děti.

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - AJ 
9.00 - ČJ - 2.skupina
9.30 - ČJ - 1.skupina
10.00 - PRV (celá třída společně)

AJ - opakování učiva 4.lekce
     - učebnice str. 30 - poslech příběhu
     - pracovní sešit - str. 37/1 (na tomto cvičení budeme pracovat dohromady) 
                             - strana 38 - až ji budeš mít hotovou, vlož ji do Google učebny

ČJ - podstatná jména - vlastní jména místní
     - učebnice str. 57/9,10 - procvičíme spolu ústně
     - pracovní sešit str. 5/10b, 11,12 - uděláme společně
     - písanka - strana 29 (až budeš mít hotovo, vše zkontroluj a vlož svůj úkol do Google učebny)
 
PRV - živá a neživá příroda, lidské výtvory
        - učebnice str. 46
        - pracovní sešit str. 39 - budeme na ní pracovat společně11.1.2021

Krásné dobré ráno, děti moje.
Zdravím vás v novém týdnu. Doufám, že jste si užili víkend a jste plní energie na další učení. Ať se vám vše daří :-)

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00  - ČJ 
9.00   - M 

ČJ - podstatná jména - vlastní jména osob a zvířat
      - učebnice str. 57/8 - zvládneme to spolu ústně
      - pracovní sešit str. 4/8 a strana 5/9,10a)
      - papír - učebnice str. 56/7 - tento úkol odevzdej do Google učebny

M - zaokrouhlování čísel na desítky
    - na vysvětlení se můžete podívat na toto video 
    - učebnice - str. 46/2 a str. 47/3,4 - uděláme vše spolu ústně
    - pracovní sešit str. 5/1,3,6 - budeme počítat spolu dohromady

AJ - předložky (between, next to, opposite)
     - pracovní sešit str. 35/1 - práce s textem 
     - pracovní list - Google učebna
     - pro dobrovolníky - odkazy na online cvičení v Google učebně

    

8.1.2021

Dobré ráno, děti.
Týden utekl jako voda a je tu pátek. Chtěla bych vás všechny moc pochválit, jak hezky pracujete a rodičům děkuji, že vám při učení pomáhají. Užijte si hezký víkend, odpočiňte si a budu se na vás těšit zase v pondělí.


 
Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00  - ČJ - 2.skupina
8.45  - ČJ - 1.skupina
9.30   - M - 2.skupina
10.00 - M - 1.skupina

ČJ podstatná jména - názvy dějů a vlastností, určení rodu
      - učebnice str. 56/5,7 - společně uděláme ústně
      - pracovní sešit str. 4/5,6,7 - budeme pracovat spolu
      - písanka - strana 28 (pouze prvních 8 řádků)

M - pamětné odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 (typu 82 - 59)
    - pracovní sešit str. 4/4,5,6 - svůj úkol vyfoť a vlož do Google učebny

PRV - minulost, současnost a budoucnost
        - učebnice - str. 44 a 45: prohlídni si obrázky, přečti si krátké texty v barevných rámečcích
        - pracovní sešit str. 38 - přečti si pozorně zadání každého cvičení, stránku potom vyfoť a odevzdej v Google učebně7.1.2021

Dobré ráno, dobrý den, sluníčka moje.

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00  - AJ
9.00  - 
10.00 - ČJ - budete se učit s paní učitelkou Mackovou

ČJ - slovní druhy - podstatná jména a jejich rod
      - recept na koláč - pracovní list na tebe čeká v Google učebně

M - pamětné sčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 (typu 28 + 46)
    - pracovní sešit  - str. 4/1,2,3 - tato cvičení uděláme společně

AJ - předložky (between, next to, opposite)
     - Where?
     - sešit English - učebnice str. 27 (zadání úkolu najdeš v Google učebně) 
     - můžeš si zkusit i online cvičení6.1.2021

Krásné dobré ráno, děti moje.
Dnes je 6.ledna - svátek Tří králů. Tímto dnem končí dvanáctidenní vánoční období. Více o tomto významném dni se dozvíte v dnešní čtenářské dílně...


Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00  - ČJ - 1.skupina
8.45  - ČJ - 2.skupina
9.30   - M - 1.skupina
10.00 - M - 2.skupina

ČJ - slovní druhy - podstatná jména a jejich rod
      - učebnice str. 55 - společně uděláme ústně
      - pracovní sešit str. 3/2,3
      - čtenářská dílna - text s otázkami už na tebe čeká v Google učebně

M - odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 
    - sešit M - učebnice str. 43/4 - tento úkol mi, prosím, vyfoť a vlož do Google učebny
    - pracovní sešit  - str. 3/3,4,5 - vypočítáme spolu

AJ - předložky (between, next to, opposite)
     - places: slovníček a sešit spelling - zadání najdeš v Google učebně
     - pracovní sešit str. 34/2 - i tento úkol mi, prosím, odevzdej do Google učebny...děkuji :-)5.1.2021 

Děťátka moje, zdravím vás a přeji hezký den.

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - AJ 
9.00 - ČJ - 2.skupina
9.30 - ČJ - 1.skupina
10.00 - PRV (celá třída společně)
   
AJ - comparing (bigger/smaller/faster/thinner than...) and prepositions
     - slovníček a spelling: 

     next to            vedle
     opposite         naproti
     between          mezi

     - pracovní sešit str. 34/1 - poslech

ČJ - slovní druhy (ohebné a neohebné)
      - pracovní sešit str. 2/3 - uděláme společně
      - pracovní list - v Google učebně na tebe čeká opakování na vyjmenovaná slova a slova příbuzná
      - písanka - strana 27 (až budeš mít hotovo, vše zkontroluj a vlož svůj úkol do Google učebny)

PRV - kapitolu 6 (lidské tělo) záměrně přeskočíme a vrátíme se k ní ve škole, kde bych toto velmi důležité téma chtěla probrat osobně
        - povolání
        - učebnice str. 42
        - pracovní sešit str. 36 - budeme ji dělat společně, potom mi ve 2.cvičení  vytvoř hádanku a stránku vyfoť do Google učebny4.1.2021

Moje milé děti.
Moc vás všechny na dálku objímám a přeji vám vše dobré v novém roce. Bohužel se musíme opět učit přes počítače, ale doufám, že vše přesto zvládneme a brzy se zase uvidíme ve škole. Tak pojďme na to ...

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00  - ČJ 
9.00   - M 

ČJ vyjmenovaná slova po B,L,M a slova příbuzná - souhrnné opakování
      - slovní druhy
      - učebnice str. 54 - společně uděláme ústně
      - pracovní sešit (2.díl) - str. 2/1,2

M - násobení a dělení (1-10)
    - sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100 (příklady typu 75 + 22)
    - učebnice str. 43/1
    - sešit M - učebnice str. 43/2 - tento úkol mi, prosím, vyfoť a vlož do Google učebny
    - pracovní sešit (2.díl) - str. 3/1

AJ - porovnávání (biiger than, faster than...)
      - sešit English - úkol na tebe čeká v Google učebně27.11.2020

Dobré ráno, dobrý den, děti moje.
Je tu opět pátek, ale ne jen tak ledajaký! Poslední na distanční výuce. 😀 V pondělí už se po dlouhé době budeme učit ve škole - v naší třídě, s našimi kamarády, všichni hezky spolu. Už se na vás moc těším!
Chci vás všechny moc pochválit, jak jste celou tu dobu doma pilně pracovali a vzorně plnili všechny úkoly. Stejně tak si i pochvalu a veliké poděkování zaslouží vaši rodiče i prarodiče, že vám s učením pomáhali.
A protože nás tuto neděli čeká začátek adventu, připravila jsem pro vás pouze jeden jediný úkol k samostatné práci.
Užijte si pohodový víkend a nezapomeňte si s rodiči zapálit první svíčku na adventním věnci. Právě o této tradici bude váš dnešní úkol.

A ještě pro radost vkládám dva krásné obrázky, které nakreslili Vítek a Sebík Spazier. 
Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00  - ČJ - 2.skupina
8.45  - ČJ - 1.skupina
9.30   - M - 2.skupina
10.00 - M - 1.skupina

ČJ vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná - souhrnné opakování
      - učebnice str. 45/1,2 - společně uděláme ústně
      - čtenářská dílna "Advent" - čeká na tebe v Google učebně

M - násobení a dělení 26.11.2020

Krásné dobré ráno, děti.
Dnes je tu moc hezký obrázek od Kristýnky - ta už se těší na Mikuláše :-)


Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - AJ (obě skupiny současně)
9.00 - ČJ - 1.skupina
9.30 - ČJ - 2.skupina

ČJ vyjmenovaná slova po L: lýko - lýže - pelyněk - plyš a slova příbuzná
      - učebnice str. 44/1,3,4 - společně uděláme ústně
      - pracovní sešit str. 33/1,2 
      - písanka strana 20 - po kontrole opět vyfoť a vlož do Google učebny 
      
M - násobení a dělení
    - pracovní sešit str. 30/1,2,3,4 - svoji práci vlož do Google učebny

AJ  - sometimes, always, never
      - učebnice str. 21 - práce s textem
      - pracovní sešit str. 26 - nepiš si nic dopředu, tuto stranu uděláme spolu při on-line výuce25.11.2020

Dobré ráno, sluníčka moje. 
Pro hezký začátek dne vám všem posílám veliké pohlazení a také obrázek od Elenky Filipi. Kdo z vás bude mít přes den dlouhou chvíli a rád kreslí, může si vzít pastelky a pustit se do díla. Svoji práci mi potom pošlete - třeba právě váš obrázek se zde objeví zítra. Už teď se těším, co nakreslíte. :-)


Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - ČJ - 1.skupina
8.30 - ČJ - 2.skupina
9.00 - M - 1.skupina
9.30 - M - 2.skupina
 
ČJ vyjmenovaná slova po L: vzlykat - lysý - lýtko a slova příbuzná
      - učebnice str. 43/1,3,4 - společně uděláme ústně
      - pracovní sešit str. 32/1,2,3,4

M - násobilka 9 - násobení a dělení, slovní úlohy
    - učebnice str. 41/3 - řešení najdeme spolu
    - pracovní sešit str. 29/2,3,4 a strana 31/4,9 

AJ  - time, I have breakfast / lunch / dinner
      - sešit English - zadání úkolu najdeš v Google učebně

PRV - teplota 
        - zápis do sešitu - je připravený v Google učebně, kam mi také odevzdej fotku, jak se ti to podařilo
        video s otázkou - zadání si opět pozorně přečti v Google učebně (podíváš se na přiložené video, budeš dávat pozor a napíšeš mi odpověď na moji otázku)24.11.2020

Dobré ráno, holky a kluci.
Dnes nás kromě angličtiny a českého jazyka čeká také společná on-line výuka prvouky. Nepište si úkoly z tohoto předmětu dopředu - učivo si nejdříve spolu vysvětlíme a uděláme všechna cvičení dohromady.

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - AJ (obě skupiny současně)
9.00 - ČJ - 2.skupina
9.30 - ČJ - 1.skupina
10.00 - PRV - 2.skupina
10.30 - PRV - 1.skupina

ČJ vyjmenovaná slova po L: polykat - plynout - plýtvat a slova příbuzná
      - pracovní sešit str. 31/4,5,6 - uděláme společně
      - můžete si zkusit také cvičení na počítači 
      - sešit ČJ - zadání na tebe čeká v Google učebně
        
AJ - time
      - učebnice str. 18
      - pracovní sešit str. 23/3,4
      - sešit English - vlož svoji práci z on-line výuky do Google učebny

PRV - měření teploty
        - učebnice str. 23
        - pracovní sešit str. 20/1,2,3,4,5 a 6B
       


23.11.2020

Dobré ráno, děti moje.
Zdravím vás všechny po víkendu - doufám, že jste si hezky odpočinuli a načerpali novou energii na nové učení. Tak pojďme na to...

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - ČJ - 2.skupina
8.30 - ČJ - 1.skupina
9.00 - M - 2.skupina
9.30 - M - 1.skupina

ČJ  vyjmenovaná slova po L: polykat - plynout - plýtvat
      - učebnice str. 42/1,2,3 - společně uděláme ústně
      - pracovní sešit str. 31/1,2,3
      - nezapomínáme také na procvičování vyjmenovaných slov po B - zkus si online cvičení
      - písanka strana 19 - po kontrole, prosím, opět vyfoť a vlož do Google učebny 
      
M - násobilka 9
    - zavedení násobilky - video
    - učebnice str. 41/1 - zkus se naučit násobilku 9
    - pracovní sešit str. 29/1,5 
    - pracovní sešit str. 32/7,8,12,13 - stranu 32 mi vyfoť a vlož do Google učebny - výsledky si zkontroluj a pokud budeš mít maximálně jednu chybu, tak dostaneš jedničku😊
   
AJ  - What's the time?
      - pracovní sešit str. 22/1,2 - poslech k 1.cvičení - tuto stranu mi, prosím, vyfoť a vlož do Google učebny
      - můžeš si zkusit také cvičení na počítači20.11.2020

Dobré ráno, děti. 
Čas rychle utíká a zase je tu pátek. Před vámi je víkend a s ním dva dny bez úkolů. Ještě příští týden se budeme spolu učit přes počítač a v pondělí 30.listopadu už bychom se všichni měli konečně vrátit do naší třídy. Už se na vás všechny moc těším!


Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00  - ČJ - 2.skupina
8.45  - ČJ - 1.skupina
9.30   - M - 2.skupina
10.00 - M - 1.skupina

ČJ vyjmenovaná slova po L a B - procvičování při video výuce
      - on-line cvičení: vyjmenovaná slova po L a slova příbuzná (slyšet - mlýn - blýskat se)
      - čtenářská dílna - báseň: pracovní list čeká na tebe v Google učebně
        
M - násobilka 8
    - pracovní sešit str. 28/5,6 - uděláme společně
    - násobilka a magický čtverec - pracovní list v Google učebně

PRV -skupenství látek a jejich přeměna
        - zápis do sešitu - podívej se do Google učebny
        - video s otázkou - zadání si pozorně přečti v Google učebně (podíváš se na přiložené video, budeš dávat pozor a napíšeš mi odpověď na moji otázku)


19.11.2020

Dobré ráno, děti.
Chválím vás, s jakou pílí jste se už mnozí pustili do řešení úloh v matematické soutěži. Ti, kteří mi svoje odpovědi ještě neposlali, tak na to, prosím, dnes nezapomeňte, ať můžu výsledky za celou naši třídu odevzdat. 
Také mám radost, jak se nám rozrůstá naše soukromá fotogalerie - "vstupenku" do ní jsem vám poslala ve formě odkazu v e-mailu.
Přeji všem hezký den. ☀️

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - AJ (obě skupiny současně)
9.00 - ČJ - 1.skupina
9.30 - ČJ - 2.skupina

ČJ  vyjmenovaná slova po L: slyšet - mlýn - blýskat se 
      - učebnice str. 41/3,4,5 - společně uděláme ústně
      - pracovní sešit str. 30/2,3 
      - písanka strana 18 - po kontrole opět vyfoť a vlož do Google učebny 
      
M - násobilka 8
    - pracovní sešit str. 28/1,2,3
    - slovní úloha - sešit M (zadání najdeš v Google učebně)

AJ  - What's the time?
      - zápis a cvičení v sešitu English - podívej se do Google učebny18.11.2020

Dobré ráno, sluníčka moje.
Opět vás všechny po dlouhé době zdravím. Touto cestou chci na začátek poděkovat všem, kteří mi poslali krásné fotky a také pochválit spoustu z vás, kteří vypracovali dobrovolný úkol do prvouky a vyrobili krásné plakáty s "ovocno-zeleninovou abecedou." 
Děti, dnes vás v matematice čeká speciální úkol - počítání do matematické soutěže. Veškeré informace na vás už čekají v Google učebně, tak si je pozorně přečtěte a hurá na to... přeji vám všem mnoho štěstí. 🍀

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - ČJ - 1.skupina
8.30 - ČJ - 2.skupina
9.00 - PRV - 1.skupina
9.30 - PRV - 2.skupina

ČJ vyjmenovaná slova po L: slyšet - mlýn - blýskat se 
      - učebnice str. 41/1,2
      - pracovní sešit str. 30/1 a strana 29/3 - uděláme společně při on-line výuce
      - sešit ČJ - učebnice str. 41/2až budeš mít hotovo, vlož svůj úkol do Google učebny
 • vynech řádek za posledním zápisem a vpravo napiš dnešní datum
 • vlevo napiš číslo strany a cvičení, na kterém budeš pracovat
 • přepiš celé cvičení do sešitu - doplň chybějící slova z nabídky
 • barevně podtrhni všechna vyjmenovaná slova po L či slova příbuzná
 • vše si ještě jednou přečti a zkontroluj
M - soutěž "Matematický klokan - kategorie Cvrček"
    - pravidla a zadání na tebe čeká v Google učebně

PRV - skupenství látek
        - učebnice strana 22
        - pracovní sešit str. 19/1,3,4
        - voda a její skupenství - video

AJ - nová slovíčka 
      - zápis do vocabulary a procvičení ve spellingu - až budeš mít hotovo, tak tento úkol vyfoť a vlož do Google učebny:

breakfast                 snídaně
lunch                       oběd
dinner                      večeře
time                         čas
sometimes              někdy
half                          půl


      - učebnice str. 18 - písnička13.11.2020

Dobré ráno, moje milé děti.
Další týden učení doma je za námi a teď vás čekají 4 dny volna bez školních úkolů. Víkend, jako obvykle, ředitelské volno v pondělí a státní svátek v úterý. Učit se tedy spolu budeme opět ve středu 18.listopadu. Tak si hezky odpočiňte a kdo bude chtít, tak mi může poslat na e-mail nějakou fotku - třeba s vaším domácím mazlíčkem nebo z procházky do podzimní přírody. Už teď se na vaše obrázky moc těším:-)Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - ČJ - 2.skupina
8.30 - ČJ - 1.skupina
9.00 - PRV a M - 2.skupina
9.30 - PRV a M - 1.skupina

ČJ vyjmenovaná slova po L 
      - seznámení, vysvětlení pojmů - video
      - učebnice str. 40/1,2 - uděláme spolu ústně
      - pracovní sešit str. 29/1,2,4
      - pracovní list - čeká na tebe v Google učebně
        
M - násobilka 8
    - pracovní sešit str. 27/1 - vypočítáme spolu při on-line výuce
    - pracovní list v Google učebně

PRV - živá příroda - opakování
        - test - Google učebna
        - pracovní sešit - strana 18
        - "ovocno-zeleninová abeceda" - dobrovolný úkol v Google učebně
 


12.11.2020

Dobré ráno, holky a kluci.
Na začátek vás moc chválím za všechny vzorně vypracované úkoly, které mi posíláte. Jste opravdu moc šikovní - jen tak dál! :-)
Dnes mám pro vás krásnou fotku od Elenky Filipi ...  příroda je kouzelnice.


Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - AJ (obě skupiny současně)
9.00 - ČJ a M - 1.skupina
9.30 - ČJ a M - 2.skupina

ČJ vyjmenovaná slova po B - souhrnné opakování
      - učebnice str. 38/1,2,4 - společně uděláme ústně
      - pracovní sešit str. 28/1,2 
      - písanka strana 17 - po kontrole opět vyfoť a odevzdej 
      
M - násobilka 8
    - učebnice str. 39/1,3 - vypočítáme spolu ústně při on-line výuce
    - pracovní sešit str. 27/2,5 a strana 32/9,10,14,15 - cvičení ze strany 32 mi, prosím, vyfoť a odevzdej v Google učebně

AJ  - some x any, likes x doesn't like 
      - pracovní sešit strana 21 - doplň věty z nápovědy do příběhu
      - v Google učebně máš odkazy na dvě on-line cvičení - zkus si je udělat a napiš mi, jak ti práce šla 


11.11.2020

Dobré ráno, děti moje.
Dnes máme krásné datum 11.11. Pokud bychom se podívali do kalendáře, tak svátek v tento den slaví Martin. K tomuto jménu se pojí legenda o svatém Martinovi... v českém jazyce s ní budete pracovat.Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - ČJ - 1.skupina
8.30 - ČJ - 2.skupina
9.00 - M - 1.skupina
9.30 - M - 2.skupina

ČJ vyjmenovaná slova po B: kobyla - býk - Přibyslav a slova příbuzná
      - učebnice str. 37/1,4 - společně uděláme ústně
      - pracovní sešit str. 27/1,2
      - pracovní list "Svatý Martin" je připravený v Google učebně
      - čtenářský deník - připomínám, že máte odevzdat vypracovaný zápis přečtené knihy a moc chválím všechny z vás, kteří tak již učinili :-)

M - geometrie - bod, čáry: budeme potřebovat pravítko a ostrou tužku
    - učebnice str. 111 a 112
    - pracovní sešit str. 38 a 39/1,4,5 (nedělej si nic dopředu před on-line výukou, uděláme to spolu)
    - videa, která ti mohou pomoci: bod a čáry

AJ  - she has got SOME x he hasn't got ANY
      - opakování slovíček - poslech (klikni na obrázek, poslouchej a opakuj nahlas)
      - pracovní sešit str. 20/2 - svoji práci vyfoť a vlož do Google učebny (zde také najdeš bližší vysvětlení, jak na to)

PRV - zápis do sešitu - čeká na tebe v Google učebně, kam mi také odevzdej fotku, jak se ti to podařilo


10.11.2020

Dobré ráno, dobrý den, děti.

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - AJ (obě skupiny současně)
9.00 - ČJ - 2.skupina
9.30 - ČJ - 1.skupina

ČJ vyjmenovaná slova po B: obyčej - bystrý - bylina a slova příbuzná
      - učebnice str. 36/4,6  - uděláme spolu ústně
      - sešit ČJ - učebnice str.36/6: až budeš mít hotovo, tak požádej rodiče, aby tvůj úkol opět vyfotili a přes Google učebnu poslali jako přiložený soubor
 • vynech řádek za posledním zápisem a vpravo napiš dnešní datum
 • vlevo napiš číslo strany a cvičení, které budeš dělat
 • přepiš celé cvičení do sešitu - doplň chybějící i,í,y,ý
 • vše si ještě jednou přečti a zkontroluj
      - písanka str. 16:
 • hezky se posaď a nekřiv záda
 • při psaní nespěchej - dbej nejen na úpravu, ale také na správnost 
 • hotovou stránku po sobě zkontroluj 
 • stránku mi s rodiči  vyfoť a vlož do Google učebny - snad to bude hvězdička ⭐
    
AJ - some x any
      - učebnice str. 17 - budeme pracovat spolu při on-line výuce
      - pracovní sešit str. 20/1 - poslech 
      - zápis a cvičení do sešitu English - instrukce na tebe čekají v Google učebně

PRV - užitkové plodiny
        - učebnice str. 19 a 20:
 • zapamatuj si, že užitkové plodiny dávají nám lidem nějaký užitek
 • podívej se na tato dvě krátká videa: obilniny a užitkové plodiny
 • prohlédni si obrázky rostlin v učebnici, jejich názvy i skupinu, do které patří
        - pracovní sešit str. 17/1 a,b - pracuj s učebnicí, ta ti pomůže9.11.2020

Dobré ráno, moje milé děti.

Doufám, že jste si o víkendu odpočinuli a strávili hezký čas se svými rodiči. I ty, touto cestou, moc zdravím a chválím je, jak vám při učení pomáhají.

Posílám vám fotku pro radost...
Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:

8.00 - ČJ a M - 2.skupina

9.00 - ČJ a M - 1.skupina


ČJ - vyjmenovaná slova po B: obyčej - bystrý - bylina

     - učebnice str. 36/1,2,3 - společně uděláme ústně

      - pracovní sešit str. 27/1,2

      - pracovní list - Google učebna 


M - násobilka 7, složené příklady

    - pracovní sešit str. 26/1,2,3,6

    - sešit M - pracovní sešit str. 26/7 (tuto práci nakonec odevzdej do Google učebny):

 • vynechej jeden volný řádek za posledním zápisem

 • vpravo napiš dnešní datum

 • vlevo si poznač číslo strany a cvičení, které teď budeš počítat

 • nezapomeň, že násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním (naše tramvaj)

 • opiš příklad do sešitu, ale nepiš hned výsledek  - napiš příklad po náhradě příkladu na krát nebo děleno jeho výsledkem a teprve potom vypočítej

 • př. 54 : 6 + 38 = 9 + 38 = 47 

 • vypočítej všechny příklady z tohoto cvičení, všechny piš pod sebe a dbej na hezkou úpravu

 • pokud už máš hotovo, zkontroluj si svoji práci

 • požádej rodiče o vyfocení a odevzdání v Google učebně


AJ  - she/he likes x doesn’t like

     - sešit English - zadání úkolu najdeš v Google učebně (Tom and Susan)

     - Google učebna - odkazy na on-line cvičení
6.11.2020

Dobré ráno, holky a kluci. 
Je tu pátek - za námi je další týden plný učení a úkolů, ale před námi je zasloužený víkend. Tak ať se vám vše dnes podaří a hezky si ty dva volné dny užijte.

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - ČJ - 2.skupina
8.30 - ČJ - 1.skupina
9.00 - PRV - 2.skupina
9.30 - PRV - 1.skupina

ČJ vyjmenovaná slova po B: příbytek - nábytek - dobytek a slova příbuzná
      - učebnice str. 35/ 1,2,3 - uděláme spolu ústně
      - pracovní sešit str. 26/1,2,3
      - čtenářská dílna - rozvoj čtenářské gramotnosti, práce s textem - pracovní list na tebe čeká v Google učebně
    
M - násobilka 6,7 
    - pracovní list v Google učebně

PRV - ovoce a zelenina - zápis do sešitu: text najdeš v Google učebně
        - video - třeba se něco nového dozvíš:-)
               


5.11.2020

Dobré ráno, děti.😊

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - AJ (obě skupiny současně)
9.00 - ČJ - 1.skupina
9.30 - ČJ - 2.skupina

AJ  - She/He likes x She/He doesn't like
      - sešit English:
 • vynechej řádek za posledním zápisem
 • vpravo napiš datum - 5th November
 • udělej si následující zápis, nakresli i jednoduché obrázky
She LIKES apples.


He DOESN'T LIKE pears.

      - pracovní sešit str. 19/1,2 - poslech k 1.cvičení
      - v Google učebně odevzdej svoji práci v sešitu English z naší on-line výuky
      
ČJ vyjmenovaná slova po B: bydlet - obyvatel - byt a slova příbuzná
      - učebnice str. 34/5,6 - společně uděláme ústně
      - pracovní sešit str. 26/4,5
      - sešit ČJ - učebnice str. 34/2: až budeš mít hotovo, tak požádej rodiče, aby tvůj úkol opět vyfotili a přes Google učebnu poslali jako přiložený soubor
 • vynech řádek za posledním zápisem a vpravo napiš dnešní datum
 • vlevo napiš číslo strany a cvičení, které budeš dělat
 • přepiš celé cvičení do sešitu - doplň chybějící slova z nabídky
 • barevně podtrhni všechna vyjmenovaná slova po B či slova příbuzná
 • vše si ještě jednou přečti a zkontroluj
M - násobilka 6,7 - násobení a dělení
    - pracovní sešit str. 31/1,2,6,7 a strana 32/6,11
    - sešit M - slovní úloha: zadání najdeš v Google učebně


4.11.2020

Dobré ráno, dobrý den, děti. 
Chválím vás, jak pilně pracujete a posíláte mi vaše úkoly. Občas se nějaký zatoulá nebo přijde se zpožděním, tak se koukněte do Google učeben, zda tam ještě něco nesplněného nečeká...😉

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - ČJ - 1.skupina
8.30 - ČJ - 2.skupina
9.00 - M - 1.skupina
9.30 - M - 2.skupina

ČJ vyjmenovaná slova po B: bydlet - obyvatel - byt a slova příbuzná
      - učebnice str. 34/1,2 - společně uděláme ústně
      - pracovní sešit str. 25/1,2,3
      - čtenářský deník - pokud už máš přečtenou knihu, udělej podle naší předlohy zápis do čtenářského deníku a vyfoť ho - v Google učebně mi ho s rodiči, prosím, odevzdej. A neboj, máš na to čas celý týden, až do příští středy.  


M - geometrie - geometrické tvary a tělesa
    - učebnice str. 108/1,5 a 109/2 a také str. 110/4 - budeme pracovat ústně 
    - pracovní sešit - nedělej si nic dopředu před on-line výukou, uděláme to spolu:
 • str. 35/1,5,6 
 • str. 36/1,5,7 
 • str. 37/2,4,5

AJ  - She/he likes ... a procvičení nové slovní zásoby
      - pracovní list - Google učebna

PRV - zelenina
        - učebnice strana 18
        - pracovní sešit str. 16/13.11.2020

Zdravím vás, děti moje.
Na začátek chci pochválit všechny, kteří mi již poslali svoji vymyšlenou slovní úlohu do matematiky - jedna opravdu hezčí než druhá. Bude těžké vybrat, kterou si společně vypočítáme. Mohli bychom z vašich zadání vydat novou učebnici. 😀

Tak teď pojďme na učení, ať máme vše hotovo a můžeme se jít projít někam ven do přírody. Třeba jako Valinka, která nám ze své procházky poslala i tuto fotku...Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - AJ (obě skupiny současně)
9.00 - ČJ - 2.skupina
9.30 - ČJ - 1.skupina

AJ  - Unit 3 - úvod do nové lekce
      - učebnice str. 16 - příběh: poslech
      - učebnice str. 17 - I like x I don't like
      - nová slovíčka:
 • podívej se do učebnice na stranu 17
 • některá slovíčka už známe i v písemné podobě ze 2.třídy - pokud si je už nepamatuješ, můžeš si je do slovníčku napsat raději také 
 • zápis do slovníčku - nespěchej, ať je to bez chyby
 • procvičení ve spellingu - každé slovo píšeme celkem 5 krát
 • až budeš mít hotovo, vše si zkontroluj
 • požádej rodiče o vyfocení (slovníček i spelling) 
 • Google učebna AJ - zkus s rodiči poslat tento vypracovaný úkol jako přiložený soubor
                      UNIT 3

     

grapes                    hrozny

  rice         rýže

  milk                        mléko

   bread                 chléb

   crisps               brambůrky

   cereal                   cereálie

   cheese                  sýr

   egg                        vajíčko   

ČJ vyjmenovaná slova po B: sloveso BÝT x BÍT
      - při on-line výuce provedeme společnou kontrolu domácího úkolu - pracovní sešit str. 25/4: i nebo y, odůvodnění pravopisu
      - Google učebna - pracovní list
      - písanka strana 15: až budeš mít hotovo, tak požádej rodiče, aby tvoji vzorně napsanou stránku opět vyfotili a přes Google učebnu poslali jako přiložený soubor
 • básnička - dodržuj řádkování, nezapomínej i na čárky za slovy

 • a,A - celý řádek

 • Ála a ananas - každé slovo stačí napsat 2 krát

 • názvy světadílů na posledním řádku očísluj podle abecedy - víš, který světadíl chybí?..připiš

 • a teď si vše pozorně zkontroluj, ať ti můžu poslat hvězdičku ⭐
     
PRV - ovoce
        - učebnice strana 17
        - pracovní sešit str. 15/1,2,4


2.11.2020

Dobré ráno, moje milé děti.
Je tu nový měsíc listopad a já vás moc zdravím po podzimních prázdninách. Doufám, že jste všichni zdraví a během volných dnů jste si odpočinuli a načerpali novou energii na další učení. Bohužel škola zůstává stále zavřená a tak nám nezbývá, než pokračovat ve výuce přes počítač z našich domovů. Ale my to zvládneme, tak pojďme na to...

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - ČJ - 2.skupina
8.30 - ČJ - 1.skupina
9.00 - M - 2.skupina
9.30 - M - 1.skupina

ČJ vyjmenovaná slova po B: sloveso BÝT x BÍT
      - učebnice str. 33/6,7,8 - společně uděláme ústně
      - pracovní sešit str. 25/4,5
      - sešit ČJ - učebnice str. 33/7: až budeš mít hotovo, tak požádej rodiče, aby tvůj úkol opět vyfotili a přes Google učebnu poslali jako přiložený soubor
 • vynech řádek za posledním zápisem a vpravo napiš dnešní datum
 • vlevo napiš číslo strany a cvičení, které budeš dělat
 • vyber si tři libovolné řádky s dvojicí vět a napiš je do sešitu
 • při doplňování chybějících I x Y ti bude nápovědou tabulka ve cvičení 6
 • vše si ještě jednou přečti a zkontroluj
      - čtenářská čtvrthodinka - vezmi si svoji rozečtenou knihu, pohodlně si sedni nebo lehni na svoje oblíbené místo a 15 minut si čti... už brzy se těším na tvůj zápis ve čtenářském deníku :-)

M - násobilka 7 - násobení a dělení
    - učebnice str. 37/3 - uděláme spolu ústně
    - pracovní sešit str. 25/1,5
    - pracovní list v Google učebně

AJ  - opakování učiva 2.lekce
      - malý testík v Google učebně


23.10.2020

Krásné dobré ráno, děti.

Tak už je tu pátek a s ním poslední úkoly pro tento týden. Chválím vás, jak hezky pracujete. Děkuji za všechny vyplněné a také opravené pracovní listy. Pokud někdo z vás ještě nestihl nějaký úkol splnit či opravit označené chyby, tak prosím doplňte, ať je vše v pořádku.

Příští týden máte prodloužené podzimní prázdniny, včetně jednoho významného dne. Ve středu 28.října je státní svátek a připomínáme si vznik samostatného Československého státu v roce 1918. Můžete se podívat na toto krátké video.

Děti, toto období spojené s pandemií koronaviru je pro nás všechny velmi náročné, ale nebojte - vše bude opět v pořádku. Moc na vás myslím - opatrujte se a ať jste zdraví. Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - ČJ - 1.skupina
8.30 - ČJ - 2.skupina
9.00 - M - 1.skupina
9.30 - M - 2.skupina

ČJ vyjmenovaná slova po B: BÝT - jeho tvary a slova příbuzná
      - učebnice str. 32/3 a 33/5 - uděláme spolu 
      - pracovní sešit str. 24/3
      - sešit ČJ - učebnice str. 33/5: až budeš mít hotovo, tak požádej rodiče, aby tvůj úkol vyfotili a přes Google učebnu poslali jako přiložený soubor
 • vynech řádek za posledním zápisem a vpravo napiš dnešní datum
 • vlevo napiš číslo strany a cvičení, které budeš dělat
 • ze cvičení vypiš slova, ve kterých chybí písmeno - piš je za sebe na řádek, odděluj čárkou
 • žlutou pastelkou v každém slově zakroužkuj Y po b
 • ze slov, která jsi napsal, si vyber tři libovolná a vymysli s nimi větu - dané slovo ve větě podtrhni
 • vše si pozorně zkontroluj (velká písmena, čárky, háčky, tečky...)
      - čtenářská dílna - rozvoj čtenářské gramotnosti a propojení mezipředmětových vztahů:
 • zajdi si do Google učebny prvouky - najdi si text "Muchomůrka zelená" a pozorně si jej přečti
 • potom běž do učebny ČJ a vyplň pracovní list "Čtenářská dílna - Muchomůrka"
 • pracovní list mi pošli
    
M - násobilka 7
    - učebnice str. 37/1,3 - uděláme spolu ústně
    - pracovní sešit str. 25/2,3,4,6

PRV - houby - zápis do sešitu (Google učebna)
        - pracovní sešit str. 14/2 - pomůže ti text "Muchomůrka zelená" (Google učebna)

 

22.10.2020

Dobré ráno, děti. 
Těším se, že dnes budeme opět pracovat společně při video výuce. Ať se vám všechny úkoly podaří - jste moc šikovní! 🍀

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - AJ (obě skupiny současně)
9.00 - ČJ - 2.skupina
9.30 - ČJ - 1.skupina

ČJ vyjmenovaná slova po B - BÝT a slova příbuzná
      - učebnice str. 32/1,2,4 - společně uděláme ústně
      - pracovní sešit str. 24/1,2
    
M - násobilka 6 - násobení a dělení
    - sešit M - učebnice strana 36/7 - stranu v sešitě přehni na půl a opět rozlož - 1. a 2. sloupeček příkladů opiš pod sebe na levou stranu od ohybu, 3. a 4. sloupeček naopak na pravou stranu listu. Nezapomeň svoje výpočty zkontrolovat.
    - pracovní list v Google učebně

AJ  - reading, older x younger
      - učebnice - str.14 - společně budeme pracovat s tímto textem
      - pracovní list v Google učebně21.10.2020

Všechny vás moc zdravím, moje milé děti .❤️
Včera jste mi všichni poslali vyplněný testík z prvouky. Většina z vás měla všechny odpovědi správné. Občas se nějaké chybičky vloudily, ale to se může stát. My se však chyb nebojíme, ale snažíme se z nich poučit a zjistit správné řešení...

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - ČJ - 2.skupina
8.30 - ČJ - 1.skupina
9.00 - M - 2.skupina
9.30 - M - 1.skupina

ČJ vyjmenovaná slova po B 
      - učebnice str. 31/1,2 - společně uděláme ústně
      - video: vyjmenovaná slova po B
      - pracovní sešit str. 23/1,2
      - pracovní list - Google učebna
    
M - násobilka 6 - násobení a dělení
    - pracovní sešit str. 24/1,2,3
    - sešit M - učebnice str. 36/8 - vyřeš slovní úlohu (zápis, výpočet, zkouška a odpověď)

AJ  - How old are you? Numbers - revision
      - sešit English - zápis: 
                                                         21st October

How old are you?             Kolik je ti roků?

I'm nine (years old).           Je mi devět (roků).    
She is ten (years old).       Je jí deset (roků).

      - pracovní list - Google učebna

PRV - houby 
        - učebnice str. 16 - přečti si text, prohlédni si obrázky - v pátek si uděláme zápis do sešitu
        - pracovní sešit str. 14/1,3  - pracuj s učebnicí, ve které najdeš veškeré informace 20.10.2020

Dobré ráno, dobrý den, holky a kluci. 🤗
Chválím vás, jak pilně pracujete nejen při video-výuce, ale také na pracovních listech, které mi vzorně posíláte. Občas se vloudí nějaká chybička, tak vám ji vždy barevně označím a list vrátím zpět k opravě. Nezapomeňte mi ho po vaší kontrole opět poslat. Někteří ještě nemají splněné pracovní listy z minulého týdne, tak se podívejte do Google učebny, jestli jste něco náhodou nezapomněli splnit... to se při množství úkolů může občas přihodit :-)
Ať se vám daří - moc na vás, děti moje,myslím. 

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - AJ (obě skupiny současně)
9.00 - ČJ - 2.skupina
9.30 - ČJ - 1.skupina

AJ  - family - reading and writing
      - učebnice str. 13 
      - pracovní sešit str. 16/1,2

ČJ slova příbuzná, vyjmenovaná slova po B - první seznámení
      - učebnice str. 30/2 - společně uděláme ústně
      - pracovní sešit str. 23/2
      - vyjmenovaná slova po B - tabulka v učebnici na str. 31
      - písanka strana 14 - nespěchej, ať to máš napsáno nejen hezky, ale také správně... hvězdičky na tebe čekají :-)

PRV - malý testík v Google učebně
        - byliny
        - učebnice str. 15 - přečti si text, prohlídni si obrázky 
        - pracovní sešit str. 13/1,2.3 - pracuj s učebnicí, ve které najdeš veškeré informace - u cvičení 3 napiš k jednotlivým rostlinám také jejich název19.10.2020

Dobré ráno, moje milé děti. 😊

Doufám, že jste všichni zdraví a přes víkend jste si hezky odpočinuli od školních povinností. Už se těším, až vás opět uvidím při našem společném on-line učení. 
Aby se nám lépe pracovalo, budete dnes na video výuku rozděleni do 2 skupin, stejně tak jako v angličtině. Obě skupinky budou dělat tu stejnou práci, jen nebudete u počítače všichni zároveň ve stejný čas - dostanete se tak častěji ke slovu a učení bude účinnější. 
V 8 hodin začne pracovat 1.skupina (moje anglická) a v 8,30 se pro změnu připojí 2.skupina (anglická skupina paní učitelky Ocelíkové). Budeme se věnovat českému jazyku a matematice, tak si připravte vše potřebné (učebnice, pracovní sešity, pouzdro, list čistého papíru).
Někteří z vás měli minulý týden problém s počátečním vstupem do naší video-výuky. Připojujte se, prosím, vždy přímo přes Google MEET (nevstupujte přes učebnu).  
A ještě jedna prosba - nezapomeňte mít vypnuté mikrofony, pokud nejste vyzváni ke slovu. Děkuji.😉
Tak s chutí do práce, ať se nám vše podaří...


ČJ - výuka přes Google MEET 
      - pracovní sešit str. 23/1 a str. 22/2 - stačí doplnit chybějící písmenka 
      - pracovní list - najdeš ho v Google učebně ČJ, po vyplnění mi ho pošli zpět 

M - násobilka 6
    - pracovní sešit str. 24/4
    - pracovní list - Google učebna M 

AJ - učivo na našem webu je pro moji skupinku, děti z kurzu paní učitelky Ocelíkové mají učivo v Google učebně
      - opakování - her x his, numbers, family
      - pracovní sešit str. 18 - u prvního cvičení dopiš na tečky člena rodiny (mum, brother, grandma...), čísla spoj barevně se slovy a ve třetím cvičení tvoř věty podle obrázků (nezapomeň, že pokud je něčeho více, začínám slovy They are...)


16.10.2020

Dobré ráno, děti. Těším se opět na vás všechny v Google meet :-)

ČJ - v 8 hodin se budeme společně učit přes Google Meet 
      - hlásky - dvojhlásky a slabikotvorné souhlásky
      - sešit ČJ - učebnice str. 29/4:
 • vynech řádek za posledním zápisem
 • vpravo napiš dnešní datum, vlevo číslo stránky a cvičení (29/4)
 • doplň do slov chybějící hlásky a napiš je
 • důležitý krok - zkontroluj, zda je vše bez chyb
 • najdi 2 slova se slabikotvornou souhláskou a zakroužkuj je červeně
 • zelenou pastelkou podtrhni slova s dvojhláskou
      - pracovní sešit str. 21/3
      - čti si 15 minut ve své knize, kterou máš zrovna rozečtenou a  potom běž do Google učebny českého jazyka a vyplň pracovní list, který mi pošli


M - v 9 hodin se učíme na Google Meet
    - násobilka 6 - zavedení, násobení
    - učebnice str. 35/2 - ústně, uděláme spolu
    - sešit M - učebnice str. 35/3 - 4 sloupečky

PRV - zápis do sešitu - běž do Google učebny prvouky a udělej si zápis
        - pracovní sešit str. 12/1,2,3 - k prvnímu cvičení ti pomůže toto krátké video jehličnany15.10.2020

Přeji všem dobré ráno - už se těším, až se uslyšíme  nebo třeba i uvidíme na naší první videkonferenci v 8 hodin. 

AJ - v 8 hodin se nám všem snad podaří spojit se v Google Meet
      - v Google classroom si  děti z mé skupiny kliknou na dokument "Numbers" a napíší čísla anglicky a pošlou zpět

ČJ - v 9 hodin se zkusíme spojit přes Google Meet - vysvětlíme si učivo 
      - hlásky - samohlásky a souhlásky
      - učebnice str. 28 - přečti si spodní žlutý rámeček
      - pracovní sešit str. 21/2
      - písanka str. 13

M - v Google classroom "Matematika" na tebe čeká rychlá násobilková rozcvička - klikni si na dokument, dopiš v počítači výsledky a odešli mi úkol zase zpět
    - sešit M - slovní úloha z učebnice str. 32/9a - nezapomeň na zápis, výpočet, zkoušku a odpověď (pomůže ti, když se podíváš na cvičení 8 na stejné straně)
    - pracovní sešit str. 22/14,15


14.10.2020

Dobré ráno, dobrý den, moje milé děti. Mrzí mě, že teď nemůžeme být spolu ve třídě, ale věřím, že vše zvládneme a brzy se do školy opět vrátíme. Hezky se posaďte a s chutí do dnešních úkolů...

ČJ - stavba slova - slabiky
      - učebnice str. 28 - přečti si horní žlutý rámeček
      - sešit ČJ - učebnice str. 28/2
 • vynechej jeden řádek za posledním zápisem, na pravou stranu napiš dnešní datum, na další řádek vlevo číslo strany v učebnici a číslo cvičení
 • napiš název básničky, podtrhni ji pravítkem
 • básničku po verších (řádcích) přepiš do sešitu, doplň  slova z nabídky
 • zkontroluj, zda nemáš žádné chyby - zapomenutá písmenka, čárky, háčky, tečky... :-)
 • v každém verši (na každém řádku) spočítej počet slov a číslici napiš do závorky za posledním slovem na řádku
 • zakroužkuj žlutou pastelkou slova s největším počtem slabik
 • červenou pastelkou podtrhni všechna jednoslabičná slova
      - pracovní sešit str. 21/1

M - násobilka 2,3,4,5 - opakování
    - pracovní sešit str. 22/1-10

AJ - family, her x his, numbers  - opakování slovní zásoby
      - sešit English
 • napiš si dnešní datum - 14th October
 • udělej si zápis do sešitu - opiš, potom barevnou pastelkou a pravítkem dej do rámečku:
 •  MY - můj, moje
  YOUR - tvůj, tvoje
  HER - její
  HIS - jeho

 • napiš si pod sebe následující slova a číslice, pak napiš vše anglicky (pozor, když je někoho více, tak přidáme na konec -s):
tvoji bratranci
jeho sestra
moje babička
její strýc
jeho bratři
tvoje tety
její sestřenice
moje rodina
57
43
96
38
21

PRV - stromy a keře
        - učebnice str. 14 - přečti si text na této straně a prohlídni si obrázky - v pátek si uděláme krátký zápis do sešitu
        - pracovní sešit str. 12/413.10.2020
ČJ - nauka o slově - opakování
      - učebnice str. 27/1 - ústně
      - pracovní sešit str. 20/1 (a-e)
      - písanka strana 12
AJ - older (starší) x younger (mladší)
      - How old are you? I´m (nine).
      - učebnice str. 12
      - pracovní sešit str. 15/1 a 17/1
PRV - opakování ČR
        - pracovní sešit str. 11 je kompletní


12.10.2020
ČJ - slova příbuzná. kořen slova, předpona a přípona
      - učebnice str. 26/3 - ústně
      - pracovní sešit str. 19/3,5
      - společná četba -  Ronja
AJ Have you got a brother or a sister? 
      - I have got one brother. I haven´t got any sisters.
      - pracovní list, práce ve skupině
      - opakování slovní zásoby na téma rodina a čísla do 100
násobilka 10, opakování násobení a dělení 2,3,4,5 a sčítání i odčítání do 100
    - pracovní sešit str. 22/11,12,13 a strana 23 je kompletní


29.9.2020
ČJ - antonyma - slova protikladná
      - učebnice str. 22/3 - ústně
      - pracovní sešit str. 15 je kompletní
      - písanka strana 8
AJ family - pracovní list:
    

PRV- krajina v ČR, nadmořská výška, naše pohoří
        - učebnice str. 11
        - pracovní sešit str. 9/1,2


25.9.2020
ČJ - slovo, věty, slovosled a druhy vět - opakování
      - učebnice str. 21/1,2, - ústně
      - pracovní sešit str. 14/1,2,3
      - písanka strana 7
PRVučebnice str. 10 - Praha
        - pracovní sešit str. 8/1
        - zápis do sešitu PRV:
 PRAHA
- hlavní město České republiky
- sídlo parlamentu a prezidenta ČR - Miloše Zemana
- protéká zde řeka Vltava
- populace 1,3 milionu
- Pražský hrad, Karlův most, Staroměstský orloj, Petřín

- děti si můžou do sešitu nalepit nějaký obrázek na toto téma
- procvičování násobilky 2,3,4,5
    - pracovní sešit str. 15/4 a 16/1,2,3,5


24.9.2020
ČJ - párové souhlásky - shrnutí
      - diktát 
      - učebnice str. 18/15 - ústně
      - pracovní sešit str. 13/16,17
      - sešit ČJ - z učebnice str. 18/16 - přepsat první 4 věty a určit jejich druh (P,R,O,T)
AJ her (její) x his (jeho) - test
      - učebnice str. 8 - otázky 
      - pracovní sešit str. 10/1 a str. 11/3
učebnice str. 20/8 - do sešitu M
    - pracovní sešit str. 15/1,2,5


23.9.2020
ČJ - párové souhlásky (f/v, h/ch)
      - pracovní sešit str. 12/13,15
      - učebnice str. 17/12,14 - ústně
AJ her x his - pracovní list (vyplnit a nalepit do sešitu English):

      - family (rodina) - učebnice str. 9
      - pracovní sešit strana 10/2
      - nová slovíčka - zapsat do slovníčku a procvičit ve Spellingu:
family            rodina
mum              maminka
dad                tatínek
sister             sestra
brother           bratr
auntie            teta
uncle             strýc
cousin           bratranec, sestřenice
     
PRV- státní symboly, důležité státní svátky a osobnosti z historie našeho národa 
        - pracovní sešit str. 7/2,3
        - krátké video - Svatý Václav
- sčítání a odčítání dvojciferných čísel (typu 78-26, 34+52) - rozklad čísel na desítky a jednotky (78 - 26 = 78 - 20 - 6)
    - pracovní sešit str. 14/3,6,7
    - sešit M - slovní úloha:
 
Petřík s Aničkou šli do cukrárny. Petřík si koupil kousek čokoládového dortu za 67 Kč. Anička si objednala tvarohový dort s jahodami, který byl o 13 Kč levnější. Kolik korun zaplatila Anička?
u řešení slovní úlohy děti provedou zápis, výpočet, zkoušku a napíší odpověď


22.9.2020
ČJ - párové souhlásky s/z, š/ž
      - pracovní sešit str. 11/9 a str. 12/11,12
      - učebnice str. 17/9,10 - ústně a odůvodnit pravopis
      - písanka strana 6
AJ her x his
      - pracovní sešit strana 9/2
PRV- ČR - státní symboly
        - učebnice str. 8
        - zápis do sešitu PRV: 
 ČESKÁ REPUBLIKA

- stát ve středu Evropy ("Srdce Evropy")
- sousedí se 4 státy: Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko
- státní symboly:
   * státní vlajka
   * státní hymna
   * vlajka prezidenta
   * státní pečeť
   * velký a malý státní znak

- do sešitu si děti nakreslí českou vlajku


21.9.2020
ČJ - párové souhlásky
      - učebnice str. 16/6,8 - ústně, odůvodnit pravopis
      - pracovní sešit str. 10/5 a str. 11/6,7,8,10
AJ her (její) x his (jeho)
      - učebnice str. 8
      - nová slovíčka - zapsat do slovníčku a procvičit ve spellingu:
present            dárek
necklace          náhrdelník
tie                    kravata
grandma          babička
grandpa           dědeček
her                   její
his                   jeho
      - pracovní sešit str. 9/1
učebnice str. 19/4 - do sešitu M, přepsat a vypočítat 2 sloupečky
    - pracovní sešit str. 13/1,2,3,5


18.9.2020
ČJ - párové souhlásky - psaní hlásek uprostřed a na konci slova (s/z, d/t, b/p...)
      - pracovní sešit str. 10/1,2,3,4
      - učebnice str. 15/2 - ústně odůvodnit pravopis slov z obrázku a potom si děti jeden obrázek vyberou a do sešitu ČJ napíší s tímto slovem 4 různé věty - jednu tázací, rozkazovací, přací a oznamovací
      - písanka strana 5
PRVučebnice str. 8 - mapa ČR a sousední státy, státní hranice
        - pracovní sešit str. 6/1 a strana 7/1
- pracovní sešit strana 10 je kompletní, str. 11/3 a str. 12/1,6,11,13
    - násobilka 2,3,4,5


17.9.2020
ČJ - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, vě, pě, mě
      - pracovní sešit str. 9/5,6,7
AJ anglická abeceda, hláskování slov 
      - nová slovíčka: magazine, favourite, facts, stories - pouze v mluvené podobě
      - učebnice str.7
      - pracovní sešit str. 8/1,2
- pracovní sešit str. 10/1,4,7 a str. 12/14,15
    - učebnice str.18 - s touto stranou souvisí cvičení v pracovním s. na straně 11/2 a,b,c 


16.9.2020
ČJ - psaní i/y a slova se skupinami dě, tě, ně, bě, vě, pě, mě
      - pracovní sešit str. 8/1,2,3,4
      - učebnice str. 13/2,3 - ústně
AJ anglická abeceda, hláskování slov 
      - pracovní sešit strana 7
PRV- práce s mapou
        - pracovní sešit str. 6/2,3,4,5
- pracovní sešit str. 9 je kompletní


15.9.2020
ČJ - měkké a tvrdé slabiky
      - pracovní sešit str. 6/4 a 7/5,6
      - písanka str. 4 je kompletní
AJ anglická abeceda, hláskování slov 
      - pracovní sešit strana 6/1,2
PRV- práce s jízdním řádem
        - pracovní sešit str. 5/5,6


14.9.2020
ČJ - měkké a tvrdé slabiky
      - pracovní sešit str. 6/1,2,3
AJ anglická abeceda, hláskování slov 
      - pracovní sešit strana 4
- pracovní sešit str. 8 je kompletní


11.9.2020
ČJ - psaní ú,ů,u
      - pracovní sešit str. 5/4,5
      - pracovní list:

PRV - doprava
        - pracovní sešit strana 4 je kompletní
- učebnice str. 10/5 - ústně
     - pracovní sešit str. 7/2,3,4,5,6


10.9.2020
ČJ - psaní ú,ů,u
      - sešit ČJ - učebnice strana 7/2
      - pracovní sešit str. 5/1,2,3
AJ - učebnice str. 6 - poslech a práce s textem
      - anglická abeceda, hláskování slov - didaktické hry
- pracovní sešit str. 6/1,2,4 a strana 7/1


9.9.2020
ČJ - abeceda a řazení slov
      - pracovní sešit str. 4/4,5
      - pracovní list:

PRV- skupinová práce - pravidla třídy, tvorba plakátu a jeho prezentace
        - bezpečná cesta do školy - pracovní sešit str. 3/2,3
AJ - učebnice str. 5 - anglická abeceda
      - pracovní sešit str. 3/2
M - pracovní sešit str. 4/1 a strana 5/1,2,4,6


8.9.2020
ČJ - abeceda a řazení slov
      - pracovní sešit str. 4/1,2,3 - ve cvičení 1 zakroužkovat žlutě všechny samohlásky, ve cvičení 3 očíslovat jména podle abecedy
PRV- učebnice str. 2
        - pracovní sešit str. 2/1,3,4
AJ - učebnice str. 4  - četba, nová slovíčka z textu do vocabulary a následně procvičit ve spellingu:
a puppy            štěně
puppies            štěňata
a flat                 byt
a garage          garáž
a footprint        stopa
      - pracovní list - vyplnit a nalepit do sešitu English:7.9.2020
ČJ - sešit ČJ - učebnice str.5/6
      - pracovní sešit str. 3/7
      - písanka strana 1 a 2
M - pracovní sešit str. 4/2,3,4,6
AJ - učebnice str. 4 
      - pracovní sešit str. 3/1
      - sešit English - zápis:
What's this? It's a pencil.
What are these? They are pencils.