V této sekci opět najdete probrané učivo pro každý den, pokud někdo chybí. V případě, že jsou všechny děti ve škole přítomny, učivo pro tento den nezapisuji.

22.5.2018
ČJ - slovní druhy, citoslovce
     - učebnice str. 97/cv.1, 2 ústně a potom z cvičení 1 vybrat 3 lobovolné věty, přepsat do sešitu a číslem určit slovní druhy
     - pracovní sešit - strana 31/ 1,2
M - násobilka 4
    - učebnice - strana 56 je kompletní, str.57/cv. 1


21.5.2018
ČJ - příslovce
      - pracovní sešit - str.30
      - písanka strana 33
PRV - pracovní sešit str. 66
AJ - učebnice str. 57, pracovní sešit strana 70 a 71
      - possessive 's     
      - příští hodinu testík na slovní zásobu - oblečení a přivlastňování (Jack's trousers, mum's hat...)


16. a 18.5.2018
ČJ - slovní druhy
     - pracovní list
     - diktát
     - písanka str. 32
     - pracovní sešit - strana 29 je kompletní
M - násobilka 2 a 3, slovní úlohy
    - jednotky hmotnosti
    - učebnice - strana 54 a 55
    - pracovní list
AJ - pracovní sešit strana 69
      - zápis nových slovíček do vocabulary a procvičit ve spellingu:
            trousers            kalhoty    
            a jumper           svetr
            a skirt                sukně
            a T-shirt            tričko
            socks                ponožky    
            shoes               boty
       - pracovní list (possessive 's - Polly's skirt, Jack's bag...)


17.5.2018
CVČ Linka - výukový program "Vaříme na zahradě"


15.5.2018
ČJ - přídavná jména
     - pracovní sešit - strana 29/cv. 1,2
M - násobilka 3 - násobení a dělení
    - slovní úlohy
    - učebnice - strana 53


14.5.2018
ČJ - zájmena, opakování slovních druhů - podstatná jména, slovesa, spojky a předložky
      - pracovní sešit - str.28
      - písanka strana 31
PRV - pracovní sešit str.70
AJ - oblečení - slovní zásoba - dnes zatím pouze ústní formou
      - popis osoby a obrázku: She has got blue trousers...
      - Whose jumper is this? It is Ben's jumper...


11.5.2018
ČJ - spojky
     - učebnice str. 95
     - pracovní sešit - strana 27
M - násobilka 3
    - učebnice - strana 52


10.5.2018
ČJ - předložky
     - učebnice str. 94
     - pracovní sešit - hotovo po stranu 26 včetně
     - písanka str. 30
     - diktát
     - didaktické hry na procvičení slovních druhů - podstatná jména x slovesa x předložky
M - násobilka 3
    - učebnice - kompletní po stranu 51 (včetně)
PRV - pracovní sešit str. 64 a 65
AJ
- učebnice str. 53 a 54, pracovní sešit - vše hotovo po stranu 68
      - opakování učiva 7.lekce - v pondělí píšeme souhrnný test


3.5.2018

ČJ - slovesa x podstatná jména
     - učebnice str. 93/ cv, 2,4,5 - pouze ústně
     - diktát
     - pracovní list - samostatná práce s textem v čítance
M - násobení a dělení 2
    - učebnice strana 47 je kompletní
    - logické slovní úlohy - práce na koberci s mazací tabulkou


2.5.2018

ČJ - slovesa
     - učebnice str. 92
     - pracovní sešit strana 24 je kompletní
     - písanka str. 28
M - násobení a dělení 2
    - učebnice strana 46 je hotová, str. 47/cv. 7
PRV - pracovní sešit str. 60 a 61


27.4.2018

ČJ - podstatná jména
     - pracovní sešit strana 23 je kompletní
M - dělení 2
    - učebnice strany 44 a 45 jsou celé hotové, str. 46/cv. 3


26.4.2018
Projektová výuka s enviromentální tématikou ke Dni Země


25.4.2018

ČJ - podstatná jména
     - učebnice str. 90 - ústně 91/5 a 92/6,7
     - pracovní sešit strana 22 je kompletní
     - diktát
M - zavedení dělení - manipulační činnosti
    - pracovní list - násobilka 2
    - učebnice strany 42 a 43 jsou celé hotové
PRV - hospodářská zvířata


24.4.2018
Interaktivní výukový program na téma třídění odpadů a exkurze do spalovny SAKO


17. a 18.4.2018
ČJ - rozdělení slovních druhů
     - podstatná jména
     - učebnice str. 90 - ústně
     - pracovní sešit str. 19
     - diktát
     - písanka strana 26
M - násobilka 2
    - učebnice strany 36 - 38 jsou kompletní, str. 39/cv. 3,6
PRV - ptáci - stavba těla, stěhovaví x stálí ptáci, domácí ptáci a jejich význam pro člověka
        - pracovní sešit - str. 62 a 63
        - v pondělí píšeme na toto učivo testík


16.4.2018

ČJ - opakování - slova s dě, tě, ně, mě, vě, pě, bě
      - učebnice - str. 88/1,2 - ústně, cvičení 5 - písemně do sešit
      - písanka strana 25
PRV - jarní květiny - práce na školním herbáři
AJ - učebnice str. 50 - popis osob  (She has got a small dog. She has got a red T-shirt. She has got long blond hair...)
      - She x He has got
      - Nová slovíčka: thin, fat, young, old, tall, short - zatím pouze ústně


6.4.2018
ČJ - slova s dě, tě, ně
     - pracovní sešit - strana 14 je kompletní, str. 15/cv. 1,3,5
M  - učebnice - strana 30


5.4.2018
ČJ - spodoba znělosti - opakování
     - pracovní list
     - pracovní sešit - strany 12 a 13 jsou kompletní 
     - písanka str. 19
M - čas na digitálních hodinách - práce na koberci
    - učebnice - strana 29
AJ - začínáme Unit 7: učebnice str. 48, pracovní sešit - strana 59
     - vocabulary - zápis nových slovíček do slovníčku a následně procvičit ve Spellingu, v pondělí si z nich napíšeme testík
            a woman            žena
            a man                muž
            a girl                  holka
            a boy                 kluk
            a baby               mimi
            a dog                 pes


3.a 4.4.2018
ČJ - spodoba znělosti - opakování
     - učebnice str. 79 ústně
     - pracovní sešit str. 11, 12/cv. 1,2
     - diktát
     - písanka strana 18
M - pamětné sčítání a odčítání do 100
    - čas (hodiny, minuty, vteřiny) - čas na ručičkových x digitálních hodinách
    - učebnice strany 26 - 28 jsou kompletní
    - pětiminutovka
PRV - jaro - jarní květiny, stavba těla květin x stromů x keřů, včela a proces opýlení květu
        - pracovní sešit - str.59
        - v pondělí píšeme na toto učivo testík


27.3.2018

ČJ - spodoba znělosti: CH x H
     - učebnice strana 78 pouze ústně
     - pracovní sešit - str.10 je kompletní
     - diktát
     - písanka - velikonoční stránka 22 nebo 23
M - pamětné odčítání a sčítání do 100 s přechodem přes základ deset
    - slovní úlohy
    - učebnice - strany 24 a 25 jsou hotové


23.3.2018

ČJ - spodoba znělosti: Š x Ž
     - učebnice strana 77 je kompletní, pouze cvičení 5 si děti napíší do sešitu ČJ2
M - odčítání do 100 s přechodem přes základ deset
    - slovní úlohy
    - učebnice - strana 23 je kompletní, str. 24/ 2,3


22.3.2018

ČJ - spodoba znělosti: Š x Ž
     - učebnice str. 77/1,2 - ústně
     - pracovní sešit - strana 9 je kompletní  
     - písanka str. 16
M - zavedení odčítání s přechodem přes základ deset
    - pracovní list
    - učebnice - strana 22 a 23/1,2
AJ - na hodinu jsme byli spojeni, proto toto učivo platí i pro děti paní učitelky Hrdinové
     - pracovní sešit strany 57 a 58
     - pracovní list - in, on, under
     - opakování učiva 6.lekce - v pondělí píšeme souhrnný test


21.3.2018
Lipka - výukový program


20.3.2018

ČJ - spodoba znělosti: S x Z
     -
opakování tvrdé a měkké souhlásky - didaktická hra na koberci
     - učebnice -  str. 76/cv. 3,4 - ústně a odůvodnit
     - diktát
     -
společná četba kocourka Modroočka
M - pamětné sčítání do 100
    - rozbor výsledků a úloh z Matematického klokana
    - učebnice strana 21 je kompletní


19.3.2018
ČJ - spodoba znělosti: S x Z
      - učebnice - str. 76/cv. 1,2 - pouze ústně a odůvodnit (říci slovo v jiném tvaru či slovo příbuzné)
      - pracovní sešit - strana 9/1,2
      - písanka strana 14 a 15
PRV - povolání
AJ - učebnice str. 45, pracovní sešit str. 55 a 56
     - nová slovíčka: rug, sofa, lamp, fireplace - pouze pasivně


15.3.2018

ČJ - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova
     - učebnice str. 75/3,4,6 - ústně
     - sešit ČJ1 - učebnice str. 75/cvičení 5
     - pracovní sešit - strana 8 je kompletní
M - sčítání do 100
    - učebnice - strana 19 je hotová, str. 20/1,10
AJ - učebnice str. 43, pracovní sešit strany 52 - 54
      - Where's (the book)?
      - předložky: in, on, under
      - ve slovníčku a ve spellingu procvičit: house, bedroom, kitchen, bathroom, garden, sitting room


14.3.2018

ČJ - spodoba znělosti: F x V
     - učebnice str. 75/cv. 1,2 - ústně
     - pracovní sešit str. 7 je kompletní, strana 8/cv. 1
     - písanka strana 13
M - geometrie - porovnávání a přenášení úseček
    - manipulační činnost s různými předměty, provázkem a proužkem papíru
    - učebnice str. 71 a 72/cv. 1
    - pracovní list - sčítání do 100 s přechodem přes desítky
PRV - procvičování času - práce s našim tělem a papírovými hodinami - příští hodinu si napíšeme opět malý testík
         - pracovní sešit - str. 56/1,3 a strana 57 je kompletní


13.3.2018

ČJ - spodoba znělosti
     - učebnice -  celá strana 74 pouze ústně
     - diktát
M - sčítání do 100 s přechodem přes desítku
    - učebnice strana 18 je kompletní
    - sešit - slovní úlohy


12.3.2018

ČJ - spodoba znělosti - psaní souhlásek uprostřed a na konci slova
      - učebnice - str. 72/4 a 73/4,5 - vše pouze ústně a odůvodnit (říci slovo v jiném tvaru)
      - pracovní sešit - strana 7/cv. 1,2
      - písanka strana 12
PRV - čas - práce s papírovými hodinami, příští hodinu testík
        - pracovní sešit str. 55
AJ -procvičování předložek in, on, under - popis obrázku, práce ve dvojicích i do sešitu


9.3.2018
ČJ - slova příbuzná a kořen slova
     - pracovní sešit - strana 6/ cv. 4,5
     - sešit - pracovní list k opakování psaní i, í x y, ý po měkkých a tvrdých souhláskách
M - sčítání do 100 s přechodem přes desítku
    - učebnice strana 17 je kompletní
    - řešení logických slovních úloh - mazací tabulky


8.3.2018

ČJ - psaní souhlásek uvnitř a na konci slova
     - slova příbuzná a kořen slova - didaktická hra s míčem
     - pracovní list v sešitě - opakování u, ů, ú
     - pracovní sešit - strana 6/ cv. 1,2,3
M - sčítání do 100 (typu 67+9), rozklad čísel
    - pracovní list
    - učebnice - strana 16 je kompletní, str. 17/cv. 1,2
AJ - z důvodu velmi vysoké absence dětí v minulých dvou týdnech se potřebujeme v učivu sjednotit
     - příští týden budeme na hodiny angličtiny obě skupinky spojené pod mým vedením - paní učitelka Hrdinová bude se svojí třídou na plaveckém kurzu v Jedovnicích
     - pracovní sešit - strana 49 a 50
     - pro ty, co ještě nemají, tak doplnit do slovníčku a procvičit ve spellingu: a chair, a table, a cupboard, a bed, a bookcase, a wardrobe... příší hodinu test
     - pracovní list - ptáme se a odpovídáme celou větou: Where's the (book)? The book is on the table.
     - předložky in, on, under


7.3.2018
ČJ - slova příbuzná a kořen slova
     - diktát
     - učebnice str. 70 - ústně
     - pracovní sešit strana 5 je kompletní
     - písanka - strana 11
M - sčítání do 100 s přechodem přes desítku
    - příklady v sešitě
    - učebnice str. 15/7 a 16/ cv. 1,2,3
    - pracovní list
PRV - procvičování času - práce s papírovými hodinami
         - opakování měsíců (jejich pořadí, děti umí určit počet dnů v každém z nich, měsíce v různých ročních obdobích) - v pondělí píšeme test


6.3.2018

ČJ - tvary slov a slova příbuzná, kořen slova
     - pracovní sešit - strana 4 je hotová, str. 5/ cvičení 1
     - pracovní list
     - společná četba kocourka Modroočka
M - vyvození sčítání v oboru do 100 s přechodem přes desítku (typu 68 + 7), rozklady čísel
    - učebnice strana 15/ kromě cvičení 2 a 7 vše hotovo


5.3.2018

ČJ - opakování - psaní i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
      - tvary slov a slova příbuzná
      - pracovní sešit - 2.díl: strana 3 je kompletní, str.4/cv. 1,2
      - písanka strana 10
PRV - procvičujeme roční odbdobí, měsíce v roce a čas
        - pracovní sešit str. 54 (po tuto stranu je vše hotovo)
AJ - opakování učiva 5.lekce - ve čvrtek test
     - procvičení slovní zásoby ze 6.lekce (nábytek)
     - předložky IN x ON x UNDER
 


20.2.2018

ČJ - tvrdé a měkké slabiky
     - opakování psaní u, ů, ú
     - pracovní sešit - str. 50/4
     - diktát
     - společná četba kocourka Modroočka, poslech CD stejnojmenného příběhu a porovnání podobnosti a rozdílů audio nahrávky a knižního vydání příběhu
M - učebnice strana 7 a 8 je kompletní


19.2.2018

ČJ - tvrdé a měkké slabiky - didaktická hra s míčky
      - di,ti, ni x dy, ty ny
      - učebnice strana 65/cv.4a - ústně a cvičení 4b - písemně do sešitu
      - pracovní sešit str. 50/1,2,3
      - písanka - pouze dopsat stranu 4
      - společná četba v čítance
PRV - měsíce v roce, počet dní v jednotlivých měsících, roční období - ve středu píšeme z tohoto učiva testík
AJ - učebnice str. 37, pracovní sešit strana 48
     - opakování učiva této lekce
     - nácvik čtení textu v učebnici str.37


16.2.2018

ČJ - slabiky di,ti ni x dy, ty, ny
      - pracovní sešit - strana 49
      - učebnice - strana 64 - pouze ústní formou
M - slovní úlohy
    - učebnice strana 7/1,2,3,6


15.2.2018
ČJ - tvrdé a měkké slabiky
     - didaktická hra se stíracími tabulkami
     - pracovní sešit - strana 48/cv.3
     - písanka - str.4 (pouze přepsat říkanku "Kamarádi")
M - sčítání dvojciferných čísel (typu 28 + 60)
    - slovní úlohy do sešitu M1
    - učebnice - strana 6 je kompletní
AJ - pracovní sešit strana 46
     - to have got - zápor (I haven´t got a ...)


14.2.2018

ČJ - měkké slabiky
     - diktát
     - učebnice strana 63/6,7,8 - ústně
     - pracovní sešit - str. 48/cv. 1,2
     - písanka - strana 2 a 3 je kompletní
     - společná četba v čítance - bajky a jejich ponaučení
M - učebnice strana 4 a 5
PRV - pracovní sešit str. 50 - měsíce v roce, roční období


13.2.2018
ČJ - měkké slabiky
      - pracovní sešit - strana 47 je kompletní
      - učebnice - strana 63/5 - pouze ústní formou
      - didaktická hra
      - společná četba kocourka Modroočka
M - geometrie: úsečka, bod a shrnutí
    - učebnice strana 87 a 88


12.2.2018

ČJ - souhlásky - opakování jejich třídění
      - měkké souhlásky a slabiky - ži, ši, či, ři, ci, ji, di, ti, ni
      - učebnice strana 62/cvičení 1 a 3 pouze ústně
      - sešit ČJ1 - učebnice str. 62/ cvičení 2 (napsat jména podle abecedy a pastelkou v nich zakroužkovat měkkou slabiku), cvičení 4 - napsat první dva řádky
      - písanka 2.díl - strana 2 (pouze opsat říkanku "Abeceda")
PRV - pracovní sešit str. 47 a 48
AJ - učebnice str. 35, pracovní sešit strana 44
     - procvičení čísel 11 - 20, množné číslo u podstatných jmen
     - small x big - zapsat také do slovníčku
     - I have got ...
     - Have you got...? Yes, I have. x No, I haven´t.


1.2.2018

ČJ - tvrdé slabiky
     - diktát - tentokrát text z učebnice str. 60/14b
     -
učebnice str. 60/ cvičení 11, 12 pouze ústně
     - sešit ČJ1 - učebnice str.6/cv.13
     - písanka - str. 39/číslice a strana 40...písanka je tedy dopsána, děti dostaly druhý díl
M - geometrie: úsečka
    - učebnice - strana 86 je kompletní, str. 87/1
AJ - učebnice str. 34 - čísla 11-20, pracovní sešit strana 42 a 43
     - procvičování čísel 11 - 20 - ústní i psaná podoba
     - vocabulary - zápis do slovníčku a následně procvičit ve Spellingu (stačí do čtvrtka 15.února - nechci dávat dětem domácí úkol na prázdniny):
            eleven        11
            twelve        12
            thirteen      13
            fourteen     14
            fifteen        15
            sixteen      16
            seventeen  17
            eighteen     18
            nineteen     19
            twenty        20


31.1.2018

ČJ - tvrdé slabiky
      - pracovní sešit - strana 45 a 46
      - písanka - str. 39 - kromě řádků s číslicemi je strana kompletní
M - geometrie: body, přímé čáry - rýsování
    - učebnice strana 85


30.1.2018
ČJ - tvrdé a měkké souhlásky, tvrdé slabiky - hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny
      - učebnice str. 59/6,7,8,9 - ústně
      - sešit ČJ2 - z učebnice na straně 59 - cvičení 9 - děti napíší všechna slova na prvním řádku tohoto cvičení - pouze tvary v množném čísle, jednotlivá slova píšeme na řádek za sebe a oddělujeme čárkami. V každém slově zakroužkujeme pastelkou tvrdou slabiku.
      - pracovní list - tichá četba v čítance, samostatná práce na pracovním listu založeném na pochopení obsahu čteného textu a hledání podstatných informací...rozvoj čtenářské gramotnosti
M - geometrie: bod - označení bodu, bod na přímé čáře
    - učebnice strana 84 a 76


29.1.2018
ČJ - tvrdé souhlásky a slabiky
      - pracovní sešit strana 44
      - učebnice str. 58
      - společná četba kocourka Modroočka
PRV - zdravá výživa, potravinová pyramida    
        - skupinová práce - tvorba zdravého denního menu, diskuse a prezentace
AJ - procvičování otázky Have you got...? Yes, I have. x No, I haven´t.
     - test na novou slovní zásobu
     - práce ve dvojicích
     - pracovní list I have got (I´ve got...)
     - zavedení nových slovíček - čísla 11 - 20, zatím pouze ústně


25.1.2018
- děti dnes byly seznámeny s výsledky všech srovnávacích testů - prohlédly si je a společně jsme si objasnili časté chyby
ČJ - dělení souhlásek - tvrdé, měkké a obojetné
     - učebnice str. 57/2,3,4 - ústně
     - pracovní sešit - strana 43
     - písanka - str. 38
M - učebnice - strana 74 a 75, str.76/9
AJ - učebnice str. 33 , pracovní sešit strana 40 
     - I have got = I´ve got
     - otázka Have you got ...? Krátká odpověď: Yes, I have. x No, I haven´t.


24.1.2018
CVČ Lyska - rukodělný výukový program - práce s látkou


23.1.2018
ČJ - pololetní srovnávací test z učiva za 1.pololetí
M - geometrie - rýsování, přesná práce s pravítkem -  přímá čára, bod
    - učebnice strana 82 a 83


22.1.2018
ČJ - opakování učiva - slova, slabiky, hlásky
      - pracovní sešit str. 42
      - písanka strana 37
      - učebnice str. 55 a 56 - ústně
PRV - učebnice str. 39
AJ - pololetní srovnávací test z učiva 1.- 4.lekce


18.1.2018
ČJ - slabikotvorné r, l, m
     - pracovní sešit - strana 41 je hotová
     - opakování učiva - učebnice str. 54 (ústně)
     - písanka - strana 36 je dopsána
M - pololetní srovnávací test
AJ - učebnice str. 32 , pracovní sešit strana 39  
     - I have got = I´ve got
     - nová slovní zásoba ( a kite, a boat, a plane, a skateboard, a ball, a bike) - zápis do slovníčku, procvičit ve Spellingu  
    

16. a 17.1.2018
ČJ - dvojhlásky - ou, au, eu
     - slabikotvorné r, l, m
     - diktát
     - pracovní sešit - strany 39 a 40 jsou kompletní
     - učebnice str. 51 a 53 - ústně
     - společná četba Deníku kocourka Modroočka
     - písanka - strana 36 (3 řádky)
M - učebnice strana 73 je hotová
    - pracovní list
    - slovní úlohy - složené příklady se závorkami
    - hra na "polární medvědy" - didaktická hra k procvičení pamětného sčítání a odčítání
PRV - pracovní sešit str. 43


15.1.2018
ČJ - pracovní list k procvičení psaní u,ů, ú
      - opakování abecedy a řazení slov - práce s textem v sešitě
      - písanka strana 35
      - společná četba v čítance
PRV - moje tělo - části lidského těla, názvy prstů na ruce
        - péče o moje zdraví
        - pracovní sešit str. 44 a 45
AJ - test na učivo 4.lekce
     - učebnice strana 32 - nová slovní zásoba, zatím pouze ústní formou
  

12.1.2018
ČJ - psaní u, ú, ů
     - pracovní sešit - strana 38 je kompletní
M - učebnice str. 72/cvičení 3, 4 - 3 sloupečky
    - strana 80 je hotová


11.1.2018
ČJ - psaní u, ú, ů
     - pracovní sešit - strana 37 je kompletní
     - diktát
     - písanka - 34 je dokončena
M - učebnice str. 71 je hotová, strana 79 - geometrické tvary
    - slovní úlohy
    - jednotky délky metr a centimetr - jednoduché převody
AJ - učebnice str. 29 a 30 , pracovní sešit strana 38   
     - opakování slovní zásoby a gramatických jevů ze 4.lekce
     - četba krátkých anglických textů
     - příští hodinu píšeme testík na shrnutí učiva 4.lekce


10.1.2018
ČJ - hlásky - souhlásky x samohlásky (dlouhé a krátké)
     - psaní u, ú, ů
     - pracovní sešit - strana 36 je kompletní
     - učebnice str. 50
     - čítanka - tiché čtení a samostatná práce s textem...pracovní list
     - písanka - strana 34 (4 řádky)
M - učebnice strana 70 je kompletní
    - slovní úlohy
PRV - pracovní sešit str. 41 a 42


3.1.2018
ČJ - dělení slov, slabiky
     - pracovní sešit - strana 31 je kompletní
     - učebnice str. 45 a 46 - ústně
     - do sešitu ČJ 1: cvičení 2 z učebnice, str.46
     - písanka - strana 32 (6 řádků)
     - společná četba v čítance
M - učebnice strana 67 je kompletní
    - slovní úlohy (sešit M1)
PRV - pracovní sešit str. 38
       

18.12.2017
ČJ - písanka strana 31
     - biblické příběhy - vyprávění
     - společná četba v čítance
PRV - můj domov, moje vlast - shrnutí
        - pracovní sešit str. 36 a 37
AJ - pracovní sešit str. 32, 33 a 34
     - I like x I don´t like (biscuits).
     - Do you like...?


14.a 15.12.2017
ČJ - slova - opakování
     - učebnice str. 43 a 44 vše ústně, pouze do sešitu ČJ1: uč.strana 43/1
     - pracovní list - čtenářská gramotnost: samostatná práce s textem, jeho porozumění, vyhledávání podstatných informací
     - písanka - strana 30 a 31/ 4 řádky
M - učebnice strany 65 a 66 jsou kompletní
    - slovní úlohy - správný zápis a řešení
    - didaktické hry - práce ve skupině, spolupráce
AJ - učebnice strana 26
     - pracovní list: I LIKE x I DON'T LIKE
     - nová slovíčka (biscuits, steak, pizza, chocolate, mushroom, pasta - zápis do slovníčku a procvičit v sešitu Spelling)
    

6.12.2017
ČJ - slova nadřazená, podřazená a souřadná
     - pracovní sešit - strana 28/ cvičení 1,2 a 4
     - učebnice str. 39 - vše pouze ústně
     - písanka - strana 28 - po řádek se slovem Jiří
     - diktát
     - společná četba: Eliška Fojtová - kniha "Tajemství staré pumpy" - téma lidských hodnot a důležitých přání, diskuse
M - učebnice strana 55  je kompletní, str. 56/1,5
    - sešit M2: opsat a vypočítat příklady ze cvičení 4 na straně 56
    - didaktická hra "běhačka" - zápis čísla dle diktátu (př. 6 jednotek a 8 desítek, 9 desítek a 0 jednotek)
PRV - pracovní sešit str. 30 a 31
       

5.12.2017
ČJ - slova mnohoznačná
     - učebnice str. 41/3 - do sešitu ČJ2, ústně cvičení 4
     - četba: Eliška Fojtová - kniha "Tajemství staré pumpy"
     - společná četba Kocourka Modroočka
M - učebnice strana 54 a 57


4.12.2017
ČJ - slova mnohoznačná
     - učebnice str. 41/1,2 - pouze ústně
     - pracovní sešit str. 27 je kompletní
     - písanka strana 27
PRV - Domov - můj pokojíček, domácí mazlíčci
        - pracovní sešit str. 28 a 29
AJ - učebnice strana 25, pracovní sešit str. 29
     - test Unit 4
     - procvičování nové slovní zásoby (ústní i písemná podoba)
     - neurčitý člen A x AN (+ samohláska)
     - množné číslo (ten bananas)


30.11. a 1.12.2017
ČJ -synonyma x antonyma - opakování
     - pracovní listy - samostatná práce podle zadání, orientace v textu a jeho porozumění, rozvoj slovní zásoby
     - společná četba: Eliška Fojtová - kniha "Tajemství staré pumpy"
     - četba v čítance - rozbor textu, zamyšlení a empatie
M - učebnice strany 52 a 53 jsou kompletní
    - slovní úlohy - správný zápis a řešení
    - uč.str.52 a 53/2 - sešit M1
    - složené příklady se závorkami
AJ - učebnice strana 21,22 a 24, pracovní sešit str. 28
     - uč.str.21 - nácvik čtení textu
     - nová slovíčka (an apple, an orange, a cake, a banana, a pear, an ice cream) - zápis do slovníčku a procvičit v sešitu Spelling
     - neurčitý člen A x AN

 
29.11.2017
ČJ - synonyma x antonyma
     - pracovní sešit - strana 23 je kompletní
     - učebnice str. 38/5 nejdříve společně ústně, potom do sešitu ČJ1
     - písanka - strana 26
     - četba v čítance - báseň a rýmy, pochopení významu
     - společná četba: Eliška Fojtová - kniha "Tajemství staré pumpy" - téma adopce, důležitost rodiny v životě člověka, jedinečná role maminky a tatínka pro dítě - zamyšlení a debata
M - učebnice strana 51 je již kompletní
    - didaktická hra na pamětné + a - do 20
    - rychlovka
PRV - téma "Moje rodina" - prezentace vlastní rodiny, diskuse
        - pracovní sešit str. 27


28.11.2017
ČJ - synonyma
     - učebnice str. 38/ cv. 1,2,4 jen ústně a cvičení 3 do sešitu ČJ2: vypsat pod sebe tučně vytištěná slova a k nim přiřadit slova z nabídky
     - pracovní sešit str. 25/2
     - písanka - strana 25
     - diktát
     - společná četba Kocourka Modroočka
M - učebnice strana 51


23.11.2017
cc

21.11.2017
ČJ - antonyma - slova protikladná
     - diktát
     - pracovní sešit - strana 26/1,2
     - společná četba Kocourka Modroočka
M - učebnice strana 48 je kompletní
   

16.11.2017
ČJ - pořádek slov ve větě
     - učebnice str. 35/8 a 36/1,2 - vše pouze ústní formou
     - pracovní sešit - strana 24 je hotová
     - písanka strana 22
M - učebnice strany 46 a 47 jsou kompletní
    - didaktická hra "lovci" - pamětné + a - do 20
    - práce na koberci - sčítání a odčítání celých desítek do 100
AJ - učebnice strana 17, pracovní sešit str. 20
     - pracovní list v sešitě English
     - aktivní procvičování otázky Is it a ...? Krátká odpověď Yes, it is. x  No, it isn't. - příští hodinu testík


15.11.2017
ČJ - slova ve větě, mezery mezi slovy
     - pracovní sešit - strana 23 je kompletní, cvičení 2 děti přepíší do sešitu ČJ1 a nakreslí si malý obrázek stromu
     - učebnice str. 34 - ústně, slovní rébusy se děti snaží tvořit i samy
     - písanka - strana 21
M - učebnice str. 43 a 45
PRV - opakování: podzim
      - pracovní sešit strana 24 a 25


14.11.2017
ČJ - diktát
      - pracovní sešit str. 22 je kompletní, str. 23/cv. 1
      - učebnice - str. 33
      - písanka - strana 20
      - společná četba Kocourka Modroočka
M - učebnice strana 42 a 44 je kompletní
   

10.11.2017
ČJ - věta, pořadí slov ve větě
      - pracovní sešit str. 24/cv. 2, 3
      - sešit ČJ1: pracovní sešit str. 24/cvičení 3 - přepsat věty do sešitu, nakreslit obrázek zeleniny
M - učebnice strana 41 je kompletní
    - didaktická hra - pamětné sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku


9.11.2017
ČJ - druhy vět - opakování
     - učebnice str. 30/1 a  31/5 (ústně), strana 30/cvičení 2 - sešit ČJ2: napsat 4 věty, na konec správné znaménko(. ? !) a do závorky za větu napsat druh věty (T, O, R, P)
     - písanka strana 19
M - učebnice str. 39 je kompletní, pracovní list v sešitě M2
    - slovní úlohy
AJ - pracovní list


8.11.2017
ČJ - věta přací (kéž, kdyby, ať, nechť) - didaktická hra s utrženým sluchátkem - empatie :-)
     - učebnice - str. 29/ 4 - sešit ČJ1: napsat z tohoto cvičení 1 větu oznamovací, 1 rozkazovací, 1 přací a 1 tázací
     - písanka - strana 18
     - společná četba v čítance, čtenářská gramotnost
M - učebnice str. 38 je hotová, str.39/1
    - pracovní list
PRV - ovoce - malvice, bobule, peckovice
        - opakování třídění zeleniny (listová, kořenová, cibulová, plodová, košťálová)


7.11.2017
ČJ - pracovní sešit str. 21
      - věta rozkazovací - učebnice strana 27
      - diktát
      - společná četba Kocourka Modroočka
M - učebnice strana 37 je kompletní
    - sešit M1 - pracovní list
    - didaktická hra - pamětné sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku


6.11.2017
ČJ - věta tázací
     - učebnice str. 26 - ústně
     - pracovní sešit str. 20
     - písanka strana 13
PRV - zelenina
        - pracovní sešit str. 23
AJ - učebnice strana 16, pracovní sešit str. 19
     - procvičování nové slovní zásoby (ústní i písemná podoba) - a doll, a lorry, a car, a dinosaur...
     - Is it a (robot) ? Yes, it is. x No, it isn't.


31.10.2017
ČJ - pracovní sešit str. 18
      - věta oznamovací - učebnice strana 23 (ústně)
      - uč. str. 23/ cvičení 4: děti si vyberou jeden libovolný jazykolam, přepíší si ho do sešitu, nakreslí si k němu ubrázek a zkusí si jej natrénovat říct několikrát po sobě ... komu se to podaří?
      - společná četba Kocourka Modroočka
M - slovní úlohy - práce v sešitech M1 a M2 (správný zápis, znázornění, výpočet a odpověď)
    - práce na koberci - rozklad čísel
    - didaktická hra - pamětné sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku


30.10.2017
ČJ - diktát
     - učebnice str. 22
     - druhy vět, znaménka na konci věty (? . !), intonace hlasu
     - písanka strana 13
PRV - lesní savci a ptáci - stavba těla
         - pracovní sešit str. 21
AJ - učebnice strana 13 - společná četba, pracovní sešit str. 16
     - samostatná práce - sešit English
   

25.10.2017
ČJ - učebnice str.20/ ústně cvičení 3
     - pracovní sešit - strana 17
     - písanka - strana 14
     - samostatná četba
M - učebnice str. 29 je kompletní
    - sešit M1 - slovní úloha: správný zápis, znázornění, výpočet a odpověď
PRV - beseda "Vodící pes ve službě člověku"


24.10.2017
ČJ - diktát
      - učebnice strana 18 a 19 - ústně
      - učebnice str.19/ cvičení 2 - seřadit věty do správného pořadí a přepsat jednu z říkanek do sešitu ČJ1
      - společná četba Kocourka Modroočka
M - učebnice str. 28 je kompletní


23.10.2017
ČJ - pracovní sešit str. 16
     - pořádí vět v textu a slov ve větě
     - písanka strana 13
PRV - pracovní sešit str. 20 (význam lesa)
AJ - učebnice strana 11, pracovní sešit str. 14
     - aktivně se ptáme What colour is the (pencil)?
     - pracovní list v sešitu English
     - opakujeme barvy - příští hodinu testík
     - procvičit ve spellingu druhou část barev ze slovníčku


19.10.2017
ČJ - pracovní sešit - strana 15 je kompletní
      - věta - slovo
M - učebnice str. 26/ cvičení 3, strana 27/ cv.1,2,3,5
    - rozklad čísel, slovní úlohy
AJ - pracovní sešit - strana 13
     - písemné opakování slovní zásoby (čísla a školní potřeby)
- zápis nových slovíček do vocabulary - děti si nemusí psát český význam, pouze udělají puntík příslušnou barvou:
colour                   barva
red                       červená
blue                      modrá
green                    zelená
yellow                   žlutá
pink                      růžová
black                    černá
orange                  oranžová
white                    bílá
purple                   fialová
brown                   hnědá
- procvičit do sešitu Spelling (jen prvních pět barev ze slovníčku)


18.10.2017
ČJ - pracovní sešit - celá strana 14
     - pracovní list - opakování abecedy
     - písanka - strana 12
     - samostatná četba - porozumění textu, prezentace před ostatními
M - učebnice str. 25 je kompletní
    - pamětné sčítání a odčítání do 20, s přechodem přes desítku - práce ve skupinách
PRV - pracovní sešit strana 19


17.10.2017
ČJ - diktát
      - abeceda; řazení slov - didaktické hry
      - učebnice strana 17
      - práce ve skupinách - kooperace, manipulativní činnost
      - společná četba Kocourka Modroočka
M - slovní úlohy - zápis, znázornění, výpočet a odpověď - práce v sešitě
    - učebnice strana 24 je kompletní, str. 25/ cvičení 6
    - trénujeme rozklad čísel, sčítáme a odčítáme s přechodem přes desítku


16.10.2017
ČJ - pracovní sešit str. 13
     - složitější řazení podle abecedy
     - písanka strana 11
PRV - pracovní sešit str. 14 a 15
AJ - učebnice strana 9 a 10, pracovní sešit str. 12
     - aktivně se ptáme Can I borrow your (book), please? a odpovídáme Here you are.
     - procvičujeme barvy


5.10.2017
ČJ - pracovní sešit - strana 11 je kompletní
      - písanka strana 10
M - učebnice strana 20
    - trénujeme rozklad čísel, sčítáme a odčítáme s přechodem přes desítku
AJ - učebnice strana 8, pracovní sešit str. 9 a 10
     - zápis do sešitu English
     - What's this? It's a ...


4.10.2017
ČJ - pracovní sešit - strana 11/ cvičení 1 a 2
     - pracovní list
     - abeceda a složitější řazení slov (více slov začínajících stejným písmenkem)
     - práce ve dvojici, manipulační činnosti
     - písanka - strana 9
     - společná četba - dokončení příběhu, zamyšlení se nad životními hodnotami
M - slovní úlohy a jejich zápis, formulace odpovědi
    - rozklad čísel, sčítání a odčítání s přechodem přes desítku
    - pracovní list
    - učebnice - strana 19
PRV - pracovní list (testík)
        - učebnice strana 10 - stromy a keře


3.10.2017
ČJ - pracovní sešit - strana 10
     - společná četba a pracovní list
     - abeceda - řazení slov
     - učebnice str. 13/1, 2 - ústně, cvičení 3 písemně do sešitu
M - učebnice - kompletní po str. 17/cvičení 1,2,6,7 a strana 18 je kompletní
    - rozklad čísel, sčítání a odčítání s přechodem přes desítku
   

2.10.2017
ČJ - procvičujeme abecedu
     - diktát
     - učebnice str.13/cvičení 4 nahoře
     - písanka strana 8
PRV - listnaté a jehličnaté stromy - učebnice str. 8-9, pracovní sešit strana 16, ve sředu mini-testík :-)
AJ - učebnice strana 8
- zápis nových slovíček do vocabulary a procvičit do sešitu Spelling
a pencil                tužka
a pen                   pero
a ruler                  pravítko
a rubber               guma
a pencil-case       pouzdro
a book                 kniha


27.9.2017
ČJ - pracovní sešit - strana 9
     - písanka - str. 7
     - abeceda
     - četba v čítance - práce s textem, jeho porozumění
M - slovní úlohy
    - rozklad čísel, sčítání a odčítání s přechodem přes desítku
    - učebnice - kompletní po stranu 16 včetně, strana 17/cvičení 3 a 4
PRV - pracovní sešit - strana 12 a 13/ křížovka a slovní úlohy


25.9.2017
ČJ - učebnice str. 12 - seznámení se s abecedou, její význam a všechna písmenka
     - diktát
     - písanka strana 6
PRV - pracovní nsešit strana 11. samostatná práce v sešitě Školáček
AJ - pracovní sešit str. 7, pracovní list, procvičování čísel a jejich písemné podoby


22.9.2017
M - učebnice strana 14
    - procvičujeme rozklad čísel, odečítáme od jedenáctky s přechodem přes desítku
ČJ - dějová a časová posloupnost, vyprávění pohádky, samostatná práce do sešitu "Školáček"


21.9.2017
ČJ - učebnice str. 9 - cvíčení 5 a 7 pouze ústně, cv. 8 přepíšeme do sešitu ČJ2
     - Písanka str. 5
M - učebnice strana 13
    - trenujeme rozklad čísel, sčítáme s přechodem přes desítku
AJ - učebnice strana 6, pracovní sešit str. 6
- zápis nových slovíček do vocabulary a procvičit do sešitu Spelling (1 podtržený vzor a pak ještě čtyřikrát)
six            6
seven        7
eight          8
nine           9
ten            10
number      číslo
 

20.9.2017
ČJ - pracovní sešit - hotovo po stranu 8 včetně
M - učebnice je kompletní po stranu 12
PRV - dopravní značky, bezpečnost při cestě do školy, dopravní prostředky