V této sekci opět najdete probrané učivo pro každý den, pokud někdo chybí. V případě, že jsou všechny děti ve škole přítomny, učivo pro tento den nezapisuji.
19.6.2020

Milé děti, přeji vám krásný den. Chci vás moc pochválit, jak jste doma pilně pracovali a také posílám velikou pochvalu vašim rodičům, kteří vám s učením pomáhali. 
Dnes už jsou tu poslední úkoly nejen pro tento týden, ale i pro tento školní rok :-) Příští týden ve čtvrtek nás všechny z 2.B, tedy i vás doma, čeká malý výlet - tak už se na vás moc těším! Do té doby se mějte hezky a užijte si víkend.

ČJ - společná četba knihy o kocourku Modroočkovi - práce s textem, vyprávění
      - Z deníku kocoura Modroočka - můžeš si poslechnout audio verzi příběhu a porovnat ji s knižní podobou
geometrie - opakování
    - učebnice str. 83 a 84

PRV - léto u vody a shrnutí
        - učebnice str. 71
        - pracovní sešit str. 78 a 79

AJ - opakování slovíček
      - pracovní sešit str. 88


18.6.2020

ČJ - práce s textem, slovní druhy
      - "Jak udělali dobrý skutek" - pracovní list:
 • přečti si příběh
 • rozděl podtržená  slova podle slovních druhů a napiš je do tabulky 
 • podívej se na stejný příběh v podobě krátké animované pohádky: Kosí bratři - shoduje se film s textem?

geometrie - opakování
    - učebnice str. 82 a 85
    - pracovní list - nezapomínáme také na počítání - svoje řešení mi, prosím, s rodiči pošli

PRV - léto na poli a louce 
        - učebnice str. 69 a 70 
        - pracovní sešit strana 76 a 77 - učebnice ti při práci velmi pomůže, zkus v ní najít potřebné informace :-)17.6.2020

ČJ - souhrnné opakování
      - pracovní sešit celá strana 45
      - pracovní list - k procvičení párových souhlásek a slovních druhů - prosím o zaslání Tvého řešení

geometrie - trojúhelník a další mnohoúhelníky
    - učebnice str. 80 a 81

AJ - Can you see (a book)? Yes, I can. x No, I can´t.
      - učebnice str. 65 a 66 - pouze pasivní znalost
      - pracovní sešit str. 80/2 a 83/3


16.6.2020

ČJ - slovní druhy - přídavná jména, seznámení s číslovkami
      - pracovní sešit celá strana 29 

geometrie - opakování
    - učebnice str. 79 je kompletní - prosím o vyfocení a poslání tohoto úkolu
    - šifrované příklady s tajenkou - učebnice str. 69/2,3

PRV - léto (první letní den, letní měsíce, letní slunovrat), léto v lese - rostliny a živočichové
        - učebnice str. 66 a 67
        - pracovní sešit str. 73 a 74
15.6.2020

ČJ - slovní druhy - spojky
      - pracovní sešit str. 27/1,2 - zakroužkuj spojky, potom najdi v textu následující slova a zeleně je podtrhni: Maková, na, nechal, ukloní, poklonu, s, kosurči u podtržených slov slovní druh (1 - podstatné jméno, 2 - přídavné jméno, 5 - sloveso, 7 - předložka)
      - písanka str. 34 - opiš pouze první sloku básničky (odstavec vlevo od obrázku)

geometrie - měření délky
    - učebnice str. 78 je kompletní 
    - vypočítej zašifrované příklady a vylušti tajenky - učebnice str. 69/1

AJ - nová slovní zásoba z 9.lekce
      - učebnice str. 64 - zapiš si nová slovíčka do slovníčku a procvič si je ve spellingu (pošli mi s rodiči, prosím, fotku):
a foot                chodidlo
a leg                  noha
a body               tělo
an arm              paže
a hand               ruka
a head               hlava    
      - pracovní sešit str. 79/212.6.2020

Moje milé děti, moc vás s Míšou i ostatními kamarády zdravíme ze školy. Doufám, že se vám daří dobře a všem úkolům rozumíte. Užijte si s rodiči hezký víkend a odpočněte si od učení. Moc na vás myslíme :-)ČJ - párové souhlásky (b/p, d/t, f/v...), seznámení s přídavnými jmény
      - přídavné jméno nám odpovídá na otázku JAKÉ může něco být - dlouhé pravítko, červené jablko, letní prázdniny...
      - pracovní list (prosím o poslání):
 • doplňte do každého slova chybějící souhlásku z nabídky (v, h, b, z)
 • všechna slova jsou podstatná jména, ale zatoulalo se sem jedno sloveso - najděte je a zakroužkujte červeně
 • vyberte si 10 libovolných slov (kromě označeného slovesa) a napište ke každému do okýnka jedno vhodné přídavné jméno (př. slovo příběh - JAKÝ může být příběh... napínavý, dlouhý, zajímavý, nudný, dobrodružný, obyčejný)

geometrie - měření délky, jednotky délky, rýsování úseček
    - učebnice str. 77 je kompletní - rýsujeme ostrou tužkou, netlačíme na ni a přímky děláme jedním tahem
    - nezapomínáme ani na počítání - učebnice str. 67/5 (celou tuto stranu mi pošlete, prosím, ke kontrole) a strana 68/2,3

AJ - ukončení 8.lekce
      - učebnice str. 61 - zkuste si přečíst dopis od Grega a odpovědět na jeho otázku... mimochodem, také by se vám líbilo nosit ve škole uniformu? :-)
      - pracovní sešit str. 76/1,211.6.2020

ČJ - slovní druhy - podstatná jména, slovesa, předložky a spojky
      - pracovní sešit str. 44/2,3
      - příloha č. 1b v pracovním sešitě - roztřiďte slova do správné kategorie, slova nemusíte stříhat a lepit, ale stačí je pouze napsat
      - pracovní list - prosím o poslání ke kontrole


geometrie - měření délky, jednotky délky
    - učebnice str. 76 je kompletní
     - procvičíme si také počítání - str. 67/3,4 a str. 68/1 


PRV - čas 
        - učebnice str. 65
        - pracovní sešit str. 71/3 - dokážeš všechny věci i pojmenovat?
        - opakování v pracovním sešitě na straně 72 - celou stranu vyplňte a pošlete mi ji - děkuji :-)10.6.2020

ČJ - opakování -  slovní druhy
      - pracovní sešit strana 43/4 a strana 44/1 i cvičení s označením soutěž
      - příloha č.2 v pracovním sešitě - vystřihněte slova na okraji stránky, správně je přiřaďte a nalepte k názvům živočichů, potom zkuste ke každému zvířátku vymyslet a napsat ještě nějaké další vhodné sloveso
      - pracovní list - nejdříve v textu označ chyby a potom hezky psacím správně přepiš - požádej rodiče o vyfocení a zaslání

- geometrie - úsečka a měření její délky
    - učebnice strana 75 je kompletní 
    - pracovní list 


AJ - whose, what colour, předložky, barvy... - shrnutí
      - pracovní sešit strana 74 -  jedním slovem napište odpověď na otázky podle obrázku, vybarvěte různými libovolnými barvami pouze ty předměty, na které směřuje otázka What colour is/are...  tuto stranu mi, prosím, pošlete vyfocenou ke kontrole :-)
      - pracovní sešit str. 78 je kompletně hotová9.6.2020

ČJ - "Splněné přání" - pracovní list:
 • přečti si příběh - na první pohled se může zdát, že takové přání může být zábava, ale sami jsme v uplynulých 3 měsících zjistili, že bez školy to nejde... :-)
 • v textu najdi tato slova a barevně je podtrhni: školník, zpívání, shlukovaly, do, nápad, četl, na, zapomněla, rok
 • urči u podtržených slov slovní druh a nadepiš je číslem (1=podstatná jména, 5=slovesa, 7=předložky)
 • vyplň druhý list - u prvního cvičení doplň všechna chybějící znaménka a ve druhém i,í,y,ý

- učebnice - celá strana 27 a str. 28/2,3,4
    - procvičíme si také násobení a dělení - str. 67/1,2 
    
PRV - čas  
        - učíme se čas - krátké video, které ti může pomoci
        - pracovní list


8.6.2020

Krásný den vám přeji, moje milé děti. Víkend je za námi - snad jste si ho s rodiči užili a načerpali novou energii na plnění dalších úkolů. Už jen tři týdny učení a velké letní prázdniny budou tu...

ČJ - opakování -  slovní druhy, psaní u,ú,ů
      - pracovní sešit strana 43/1,2,3
      - písanka str. 32

násobky 2,3,4,5 - násobení a dělení 
    - učebnice str. 66 je kompletní
    
AJ - It is too big. (To je příliš velké.
      - pracovní sešit str. 72 a 735.6.2020

Děti, moc vás ze školy zdravím. Doufám, že se vám daří dobře a všechny úkoly bez problémů zvládáte. Tady jsou poslední úkoly pro tento týden a užijte si krásný víkend:-)

ČJ - opakování - druhy vět, slovní druhy, párové souhlásky
      - sešit ČJ - učebnice str. 106/4:
 • seřaď slova do správného pořadí a věty napiš i s vhodným znaménkem na konci
 • urči druh věty (za větu přidej písmenko: R - rozkazovací, O - oznamovací, P - přací, T - tázací)
 • v každé větě najdi sloveso a barevně je podtrhni
      - pracovní listy - cvičení na doplnění i,í,y,ý a párových souhlásek - kolik bodů získáš?

násobky 5, násobení a dělení 
    - učebnice str. 65 je kompletní - požádej rodiče o vyfocení a zaslání této strany 

PRV - čas
        - didaktické hry a manipulační činnosti s papírovými hodinami - učíme se určit celou hodinu, půl, čtvrt a tři čtvrtě
        - digitální X ručičkové hodiny
        - učebnice str. 64
        - pracovní sešit celá strana  70 


AJ - opakování přivlastňování (Tomovo auto - Tom's car, Annina sukně - Anna's skirt) 
      - pracovní list - po vypracování prosím s rodiči vyfotit a poslat, ať se můžu podívat, jak ti to hezky jde :-)4.6.2020

ČJ - opakování
      - pracovní sešit str. 42
      - písanka str. 31 - stránku, prosím, vyfotit a poslat ke kontrole :-)

násobky 5, násobení a dělení 
    - učebnice str.  64/3,4,5
    - počítač - procvičení sčítání a odčítání 

PRV - dny v týdnu, části dne 
        - pracovní sešit str. 68/1 a str. 69/13.6.2020

ČJ - tvrdé a měkké slabiky - psaní i,í,y,ý
      - antonyma a synonyma
      - práce s textem - rozvoj čtenářské gramotnosti
      - "Bezový sirup" - pracovní list: po přečtení textu a vypracování všech úkolů poproste rodiče, ať vaše řešení vyfotí a pošlou mi ho ke kontrole - děkuji :-) 


násobky 5, násobení a dělení 
    - učebnice str.  63/5 a 64/1,22.6.2020

ČJ - slovní druhy (podstatná jména, slovesa, předložky)
      - rod u podstatných jmen - mužský ( TEN Rákosníček), ženský ( TA žabka), střední (TO počasí)
      - pracovní list - Jak se s Rákosníčkem točil celý rybník Brčálník:
 • přečti si nahlas  celý příběh 
 • zelenou pastelkou v něm zakroužkuj 7 sloves
 • červenou pastelkou podtrhni 10 podstatných jmen (= názvy osob, věcí a zvířat a můžeme si na ně ukázat slovy ten, ta, to)
 • rozděl podtržená podstatná jména podle rodu - na zadní stranu papíru s textem si vytvoř  3 sloupečky - pro každý rod jeden a slova do nich napiš. Potom zkus do každého sloupce jedno libovolné podstatné jméno vymyslet a napiš je tam.
 • vypracuj přiložený pracovní list k příběhu - popros rodiče o vyfocení i odeslání  tvých úkolů do českého jazyka     

násobky 5, násobení a dělení 
    - učebnice str.  62/4 a 63/1,3,4,

AJ - opakování slovní zásoby na téma oblečení (lekce 8)
      - pracovní list - podle popisu vybarvi postavy na obrázku. Potom na druhou stranu nakresli sebe v oblečení a podobným způsobem se popiš - protože píšeš o sobě, věta začíná slovy  I'm wearing ... (=Mám na sobě...)
  

PRV - rok a měsíce v roce - už máš procvičeno z dnešního pracovního listu o Rákosníčkovi, tak to jistě hravě zvládneš :-)
        - učebnice str. 60 a 61 
        - a ještě krásná písnička na toto téma - Hradišťan - Měsíce ... který měsíc je tvůj oblíbený?
        - pracovní sešit str. 66 je kompletní a strana 67/2
1.6.2020

Milé děti, zdravím vás a přeji vám všechno nejlepší k dnešnímu Dni dětí.

Také vám chci poděkovat za splněné úkoly z angličtiny, které jste mi za minulý týden poslali. Jste moc šikovní. Tak pojďme na dnešní učení, ať to máme brzy vše hotovo a můžete si dnešní svátek s rodiči oslavit ... třeba nějakou dobrotou :-)

ČJ - pracovní sešit strana 41 je kompletní
      - písanka str. 28

násobky 5
    - učebnice str.  61 je kompletní a str. 62/1,2,3

AJ - opakování slovní zásoby na téma oblečení (lekce 8)
      - on-line pracovní listy - dnes nemusíte nic tisknout ani fotit váš vypracovaný úkol...po splnění úkolu na počítači, klikněte dole na tlačítko Finish a vyberte možnost  Email my answers to my teacher (zde s pomocí rodičů zadáte moji e-mailovou adresu egberts@bakalka,cz a vaše řešení se mi touto cestou odešle)

PRV - rok a roční období
        - učebnice str. 59
        - pracovní sešit str. 65/1,2,3


25.-29.5.2020

Plánované učivo pro tento týden:
- pracovní listy budou zaslány na e-mail rodičů

násobení a dělení, sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy
     - pracovní listy
     - didaktické hry
     - učebnice do strany 60 včetně

ČJ - skladba slova - hlásky (samohlásky a souhlásky), slabiky, druhy vět, spojení vět do souvětí, psaní I x Y
      - pracovní sešit  strana 40
      - přepis, diktát, pohybové didaktické aktivity
      - pracovní listy

PRV - opakování probraného učiva
        - pracovní listy

AJ - opakování lekce 7 - slovní zásoba (young, old, tall, short, fat, thin...)
      - she/he HAS GOT x IS25.5.2020

Přeji vám krásný den, děti.
Mnozí vaši kamarádi jsou dnes po dlouhé době ve škole. Dnešní první den bude hodně organizační, děti jsou rozdělené do skupinek a budou se seznamovat s novými pravidly, které budeme muset v následujících dnech dodržovat. Vzhledem k tomu, že vznikly studijní skupiny složené z dětí z různých tříd, budeme tento týden hodně opakovat a procvičovat učivo z minulých týdnů tak, aby se všechny skupinky sjednotily.
Protože ne vždy je možné dopředu odhadnout, co všechno ve škole stihneme udělat, budu vám psát učivo až po skončení vyučování ve škole. Tak, abyste i vy doma dělali to stejné, co vaši kamarádi ve škole.
Mějte se hezky a všechno zvládněte :-)22.5.2020

Děti moje, pro mnohé z vás jsou tu poslední úkoly, které budete plnit s rodiči doma. Od pondělí se opět vrátíte do školních lavic, setkáte se s některými svými spolužáky a budete se učit spolu. Byla bych moc ráda, kdyby vše mohlo být jako před tím, než se nám škola zavřela. Ale bohužel to není kvůli bezpečnosti a zdraví nás všech možné. Rodiče si s vámi o tom jistě už povídali. Ale nebojte - učení ve škole třeba i s jinými novými kamarády a s jinou paní učitelkou bude určitě zábava. Všechny paní učitelky už se na vás moc těší. 
Moc na vás všechny myslím. A chválím vás, jak jste z domu krásně pracovali. A děti, které do školy už do prázdnin nepůjdou, také moc zdravím a nadále pro vás budu učivo připravovat na těchto stránkách.Přeji hezký víkend a ještě jednou děkuji za spoustu krásných fotek z přírody, kterými se můžete potěšit na naší výstavě  :-)


ČJ - spojky a spojování vět do souvětí, opakování - u,ú,ů
      - pracovní sešit strana 38 - kompletní
      - kdo ještě neposlal - nezapomeňte na čtenářský list :-)

násobení a dělení
    - učebnice str. 58/3,4,6,7

PRV - živočichové - malé opakování
        - pracovní sešit - celá strana 6421.5.2020

ČJ - spojky a spojování vět do souvětí
      - sešit ČJ - učebnice str. 103/2 - první čtyři řádky: ze 2 vět na řádku a spojky v závorce vytvořte souvětí a napište je, spojky barevně zakroužkujte
     - čítanka strana 125 a 126 - přečtěte si příběh a na papír napište odpovědi na následující otázky (řešení mi, prosím, s rodiči vyfoťte a pošlete ):
 1. Proč musel jít malý Tút do školy?
 2. Jak se jmenovala stará paní učitelka?
 3. K čemu paní učitelka přirovnala motor?
 4. Kdy mohla auta ve škole troubit?
 5. Co dělal Tút tajně pod lavicí při vyučování?
 6. Z čeho zkoušel policejní inspektor autíčka?
 7. Nakresli dvě libovolné dopravní značky a napiš, jak se nazývají. 
     - a ještě si můžete o autech poslechnout písničku od Zdeňka Svěráka - Auta (text k písničce najdete v čítance na straně 127)

násobení a dělení, slovní úloha
    - učebnice strana 58/1,2,8
    - sešit M - přečtěte si následující slovní úlohu a do sešitu ji vyřešte (nezapomeňte na zápis, znázornění, výpočet a odpověď):

Na parkovišti stálo večer 35 aut. V noci dalších 9 aut přijelo a zaparkovalo. Brzy ráno 20 aut odjelo. Kolik aut zůstalo stát na parkovišti?20.5.2020

Přeji všem krásný den a na začátek vás zvu na výstavu fotografií - touto cestou chválím za všechny fotky, které jste mi z vašich toulek do přírody poslali a budu ráda, pokud se i další fotografové s námi podělí o svá díla...
A ještě doufám, že jste si užili včerejší "sladký úkol" z českého jazyka :-)

ČJ - spojky a spojování vět do jednoduchých souvětí
      - ke spojení dvou či více vět používáme většinou spojky - vzpomeň si na 10 slovních druhů a zkus si je nahlas odříkat (pokud už si je všechny nepamatuješ, přečti si je v učebnici na straně 90) - na kolikátém místě stojí spojky?
      - spojky jsou slova, která spojují slova nebo věty (učebnice str. 95 - žlutý rámeček)
      - pracovní sešit strana 39/1 a cvičení vedle obrázku - protože jsme včera taky vařili, tak dnes stranu 38 záměrně přeskočíme :-)
      - a teď si můžeš pohádku poslechnout ... Hrnečku, vař!
      - "čtenářský list "
 • děti, věřím, že každý z vás za dobu karantény přečetl již nějakou hezkou knížku :-)
 • vytvořte čtenářský list, který bude obsahovat následující údaje:

ČTENÁŘSKÝ LIST

Jméno čtenáře:

Název knihy:

Autor:

Počet stran:

Jména hlavních postav:

Místo, kde se děj odehrává:

Co se mi na knize líbilo:

Obrázek:


 • pište hezky a psacím písmem, barevně podtrhněte název knihy
 • požádejte rodiče, zda by byli tak hodní a váš list vyfotili a poslali mi ho nejpozději do neděle - vaše listy budou opět na našem webu a mohou být inspirací pro vaše kamarády
 • a pokud jste četli hodně, můžete poslat i více čtenářských listů :-)


AJ -  slovní zásoba - oblečení, přivlastňování ('s)
      - pracovní sešit strana 71
      - sešit English - učebnice strana 59: podle obrázku v dolní části strany napište o každé postavě 2 věty o barvě jejich trička, svetru nebo sportovního vybavení - př. Polly's T-shirt is red and yellow. Greg's bike is green.

PRV - ryby
        - učebnice str. 57
        - pracovní sešit strana 6219.5.2020

ČJ - dnes budete mít takový jiný úkol ... poproste rodiče, jestli by vám mohli vytisknout následující recept, s nimž budete dnes pracovat (pokud nemáte možnost tisku, na papír napište řešení jednotlivých úkolů 1 - 5)
 1. do receptu doplňte chybějící i,í,y,ý
 2. červenou pastelkou podtrhněte slovesa
 3. modrou pastelkou podtrhněte předložky
 4. žlutou pastelkou zakroužkujte všechna 4-slabičná slova
 5. v názvu receptu perem naznačte v jednotlivých slovech slabiky a udělejte jejich hláskový rozbor (pod jednotlivá písmenka označte křížkem souhlásky, kroužkem samohlásky)
 6. buchtu si s maminkou, babičkou nebo někým dospělým můžete upéct - snad vám bude chutnat :-)


PERNÍKOVÁ BUCHTA   - do mísy dáme:


2 hrnk__ polohrubé mouk__

1 k__př__c__ prášek do pern__ku

1 hrnek cukru kr__stal

1 vaj__čko

½ hrnku oleje

1 hrnek mléka

1 vanilkový cukr

1 polévková lž__ce holandského kakaa

1 kávová lž__čka skoř__ce

špetka soli

tabulka čokolád__ na vařen__ (nakráj__me na kousk__)


- všechn__ ingredience zamícháme, těsto nalijeme na vymaštěn__ a moukou vysypan__ plech

- pečeme na 200 stupňů, asi 20 minut

- po upečen__ polijeme čokoládovou nebo c__tronovou polevou


 
- násobení a dělení 4, jednotky hmotnosti
    - učebnice str. 56/ 4 - podle příkladu zakreslete křížky do čtvercové sítě a zapište všechny příklady ( 2 na násobení a 2 na dělení) - př. 5 . 4 = 20, 4 . 5 = 20, 20 : 5 = 4, 20 : 4 = 5
    - strana 57/ cvičení 1 a 6
    - a ještě se vrátíme ke straně,kterou jsme včera přeskočili - 55/2,3,4 - 1 kilogram = 1 000 gramů
 


18.5.2020

Krásné pondělí, moje milé děti. Doufám, že jste si odpočinuli od úkolů a užili si s rodiči hezký víkend. Mnohé z vás chválím za pěkné dopisy, které jste napsali pro svoje kamarády  - najdete je na naší poště.  
Také děkuji za první fotky z vašich procházek do přírody - brzy si je budete moci prohlédnout i na našem webu.
Tak a teď už pojďme na učení, ať je máme brzy hotové a můžete si hrát nebo jít ven :-)

ČJ - spojování vět do souvětí
      - učebnice str. 103 - přečtěte si žlutý rámeček
      - pracovní sešit strana 37 - kompletní
      - písanka str. 25

násobky 4
    - stranu 55 dnes záměrně přeskočíme a vrátíme se k ní později
    - opakovaným přičítáním čísla 4 zkus napočítat do 40 - tak a máme tu násobky 4, zkus to několikrát za sebou
     - učebnice str. 56/ 1,2,3
     - nezapomínáme také na sčítání a odčítání - učebnice str. 59/7
     - procvičení na počítači - násobky 4

AJ - procvičení slovíček (oblečení) a naučíme se přivlastňování
      - učebnice str. 57 (poslechni si příběh - stopa 19)
      - přivlastňování - Peter's hat (Petrova čepice), Tim's jumper (Timův svetr)...
      - pracovní sešit strana 70/1 (stopa 20) a cvičení 2
      - odkaz na poslechová cvičení:  CD315.5.2020

Děti moje, už je tu pátek a poslední učení před zaslouženými dvěma dny volna. Všechno hezky zvládněte a až budete někde venku na procházce, zkuste vyfotit něco z kouzel naší jarní přírody...
Krásný víkend přeji :-)
ČJ - psaní dopisu
      - učebnice str. 105/1 - pro inspiraci
      - doufám, že už si každý z vás na naší poště vyzvedl svůj pohled od kamaráda a udělal vám radost... slušností však také je, na takové krásné pohledy odpovědět:-)
      - "dopis pro kamaráda"
 • Běžte znovu na poštu a přečtěte si ještě jednou pohled, který jste obdrželi.
 • Na papír napište krátký dopis zpět (stačí 5 vět) - začněte oslovením, je hezké poděkovat za pohled i obrázek a v případě, že se vás kamarád na něco ptá, nezapomeňte mu na jeho  otázky odpovědět. Napište i něco málo o sobě. Nakonec se hezky rozlučte a podepište se.
 • Protože je to dopis, žádnou adresu na něj nepíšeme - ta by byla až na obálce. Tu mi však dnes  nepotřebujeme, protože se o doručení opět postarám já.
 • Nakonec požádejte rodiče, aby byli tak hodní a dopis vyfotili a poslali mi ho elektronickou cestou.  

násobky 3, násobení a dělení
    - učebnice strana 54 je kompletní

PRV - savci
        - učebnice str. 56
        - pracovní sešit strana 60/1,2,3 - děti, pracujte samostatně a na co neznáte odpověď, zkuste si ji najít v učebnici14.5.2020

Krásný den vám přeji, moje milé děti. Pohledy už dorazily a čekají na vás na "poště" - snad vás všechny potěší. Jeden pohled se nám cestou zatoulal, ale věřím, že také brzy přijde :-)

ČJ - psaní velkých písmen - opakování
      - sešit ČJ - učebnice strana 101/3 - děti, přepište celé toto cvičení do sešitu - červenou pastelkou podtrhněte slovesa (ptáme se na ně "co dělá?") a žlutou pastelkou zakroužkujte vlastní jména osob
      - pracovní sešit str. 34/3,4 

násobky 3, násobení a dělení
    - učebnice str. 53/7,8,9 - u cvičení 7 napište v prvním sloupečku i "mezi-výpočet" (příklad opište bez závorky - místo závorky napište jen její výsledek) a potom teprve příklad vypočítejte

VV - v přírodě panuje jaro - po pravdě je to moje nejoblíbenější roční období :-) 
      - příroda už se po zimě dávno probudila, listnaté stromy se zahalují do svých zelených kabátů, kvete spoustu květin a ptáci zpívají své písničky... i tato krása se dá vyjádřit hudbou - poslechněte si krátkou skladbu, jejíž autorem je italský hudební skladatel Antonio Vivaldi: Čtvero ročních období - JARO
      - "fotograf" - až budete s rodiči v parku, na zahrádce, v lese nebo zkrátka někde na procházce... dívejte se hezky kolem sebe, vnímejte krásy přírody a požádejte rodiče, zda vám na chvíli půjčí foťák nebo mobil a zkuste nějakou hezkou fotku na téma "jaro v přírodě" vyfotit a potom mi ji pošlete - na našem webu si z nich uděláme výstavu... už se moc na fotky (stromy, rostliny, živočichové, obloha, krajina...)  těším! 

Já fotím moc ráda - je to jeden z mých velkých koníčků, tak také přidávám svoje fotky z ranní procházky s pejsky.


13.5.2020

Děti, na naší "poště" bylo včera velmi rušno a dorazilo spoustu krásných pohledů - všechny jejich odesilatele chci moc moc pochválit - opravdu jste se snažili, psali jste krasopisně, nakreslili nádherné obrázky a nezapomněli ani na adresu. Zítra se můžete na pohledy od svých kamarádů v naší "webové poštovní schránce" těšit :-)

ČJ - písanka strana 24
      - čítanka str. 142 - dnes trochu skočíme dál, protože vás v prvouce čeká učení o hospodářských zvířatech. Přečtěte si text v čítance a do sešitu ČJ napiš odpovědi na následující otázky:
 1. Které zvířátko zabloudilo?
 2. Kde zabloudilo?
 3. Napiš názvy všech zvířátek, která se objevila v textu.
 4. Koho se kuřátko ptalo na cestu domů?
 5. Kdo kuřátku nakonec poradil cestu k mamince domů?
 6. Kde byla máma a co dělala?
 7. Vypiš z textu 3 podstatná jména a 3 slovesa - jednotlivá slova piš za sebe na řádek a odděluj je čárkami.
 8. Jak se nazývají rodiče od kuřete?

 
PRV - hospodářská zvířata 
         - učebnice strana 54 a 55
         - pracovní sešit str. 58/1 a str. 59/2,3
         - kvíz na počítači 
         - a protože s písničkou je veseleji, tak si můžete poslechnout nebo i zazpívat tu následující... Krávy, krávy

AJ - procvičení nové slovní zásoby z pondělí - téma oblečení
     - pracovní sešit strana 69/1,2
     


12.5.2020

ČJ - psaní adresy a pohledu
      - každý z vás by již měl znát adresu svého bydliště - zkuste ji říci rodičům (vaše jméno a příjmení, ulice a číslo domu, město a poštovní směrovací číslo) - komu se to podařilo? 
      - pracovní sešit strana 35/4 - tak a teď svoji adresu doplňte do cvičení a nezapomeňte, že i název ulice a města jsou místní jména a píší se s velkým písmenkem na začátku :-)
      - "Pohled pro kamaráda" - dnes budete mít velmi důležitý úkol, kterým můžete potěšit někoho z naší třídy (brzy prozradím přesně koho...)  - dejte si na práci záležet, nespěchejte a pište psacím písmem a krásně - to všichni moc dobře umíte :-) 
 • v pracovním sešitě si v zadní části nalistujte přílohu č.3 - vystřihněte spodní pohlednici
 • do pravé části vyhrazené pro adresáta (to je osoba, které pohled budete psát) napíšete na horní linku jméno a příjmení spolužáka a potom adresu školy (Bakalovo nábřeží 8, Brno, 639 00)
 • do volné části na levé straně napíšete krátkou zprávu - nezapomeňte na pozdrav a oslovení, na konci se podepište
 • aby pohled došel, musí mít také známku - nějakou sami vymyslete a nakreslete ji
 • až budete mít pohled napsaný, tak jej otočte a na jeho druhou volnou stranu nakreslete pastelkami obrázek - zkuste popřemýšlet o osobě, které píšete (co se jí líbí, co má ráda, jaké jsou její zájmy) a obrázek tomu přizpůsobte tak, aby z toho měla radost a bylo to osobní
 • a teď komu budete psát... podívejte se na fotky v naší fotogalerii - každý napíše kamarádovi, jehož fotka je umístěna pod tou vaší (tj. Viktorek napíše Elence S., Elenka S. pošle pohled Terezce... Evička D. bude psát Vikymu) 
 • na poštu nechoďte - jen hezky poproste rodiče, ať vaše pohledy (obě dvě strany) vyfotí a pošlou mi je - já budu váš pošťák a dám je do naší pomyslné schránky na náš web, kde si je budete moci přečíst :-)
násobky 3, násobení a dělení
    - učebnice strana 52 je kompletní
    - procvičení na počítači -  pexeso
11.5.2020

Krásné pondělí přeji :-) Doufám, že jste si s rodiči užili hezký dlouhý víkend a maminky měly radost z vašich obrázků... 

ČJ - pracovní sešit str. 35/1,2,3
      - písanka strana 23

násobky 3, násobení a dělení
    - učebnice str. 51/1,2,3 a strana 52/5 - pouze vypočítat a napsat výsledky

AJ - začínáme novou lekci Unit 8
      - nová slovní zásoba - věřím, že děti se slovíčky nebudou mít problém, protože už je známe z 1.třídy a aktivně je v hodinách angličtiny používáme
      - zápis do slovníčku a procvičit ve Spellingu:
a T-shirt           tričko
socks               ponožky
shoes               boty
trousers            kalhoty
a jumper           svetr
a skirt               sukně
      učebnice str. 56 - děti se dívají na obrázky v rámečku v dolní části strany a podle příslušného poslechu (CD3-stopa 17) si na ně ukazují, později i podle nahrávky opakují
      - děti si mohou poslechnout písničku k úvodu této lekce (stopa č. 16)
      - odkaz na poslechy7.5.2020

Děti, dnes jsou tu poslední úkoly pro tento týden, protože v pátek 8.května je státní svátek "Den vítězství." Je to připomínka posledního dne 2.světové války před 75 lety. 

VV - dnes výjimečně budete mít malý úkol i z tohoto předmětu - v neděli se slaví "Svátek matek"  a Vaše maminky, které se o vás s velikou láskou starají, určitě potěší obrázek od vás. 
      - vezměte si velký bílý papír bez linek a nakreslete pastelkami velikou kytici (třeba ve váze, nebo zavázanou stuhou) - pro kresbu využijte celou plochu papíru, vybarvujte jedním směrem a nezapomeňte na naše heslo "V jednoduchosti je krása."  Pozadí vybarvovat nemusíte, ať obrázek hezky vynikne. Věřím, že mamince tato kytička udělá radost, tak si dejte záležet a nespěchejte :-)
Malá inspirace, ale je jen na vaší fantazii, jakou kytici nakreslíte...ČJ - přání
      - obrázek pro maminku už máme, teď pro ni ještě napíšeme krátké přání - pokud máte ještě volný prostor přímo u obrázku, můžete jej napsat sem nebo na druhou stranu. Maminku nejdříve oslovíme (př. Moje maminko, milá maminko...) a potom jí napíšeme něco hezkého - to nechám jen a jen na vás. Nakonec přidejte vaše jméno. Píšeme psacím a krasopisně :-)
      - čítanka - strana 118
Svůj dáreček pro maminku uschovejte a dejte jí ho v neděli. A k tomu veliké objetí a pusu :-)

násobky 3 - zkuste říct nahoru i dolů (od 30 směrem k nule)
    - učebnice str. 50/1,4,5 a strana 51/4
    - a teď to zkusíme na počítači - násobení 3


6.5.2020

Milé děti, 
ve fotogalerii najdete nové fotky vašich kamarádů... už je naše třída skoro kompletní:-)
Chválím vás za vzorně splněný úkol s mapou. Ať se vám také dnes všechno podaří a užijte si hezký den. Na dálku vás objímám.

ČJ - psaní velkých písmen
      - pracovní sešit str. 36 je kompletní (stranu 35 dnes záměrně přeskočíme - té se budeme věnovat příští týden společně s další tématicky spojenou aktivitou) 

AJ - závěrečné opakování 7.lekce
      - pracovní sešit - celá strana 68

PRV - ptáci
        - učebnice str. 53 a na straně 56 - stavba těla (ptáci)
        - pracovní sešit str. 57/1,2,3,6 a strana 61/1,2,3
        - a kdo má rád písničky, může si poslechnout nebo i zazpívat třeba tuto... Káča našla ptáče
        - cvičení na počítači - pták: stavba těla

5.5.2020

ČJ - psaní velkých písmen u vlastních a místních jmen, abeceda
      - děti si zopakují abecedu - nejdříve si ji řeknou samy nahlas, potom si mohou poslechnout písničku Abeceda, ať jim je při práci veseleji :-)
      - "detektivové" - papír formátu A4 - děti jej přehnou po délce na půl a opět rozevřou, na přehyb uprostřed napíší z vrchu dolů barevně velká tiskací písmenka abecedy (nepíší Ď,Ň,Q ani W): Ke každému písmenku zkusí napsat vlevo od přehybu jedno vlastní křestní jméno a vpravo jedno místní jméno obce - vesnice či města v České republice... nejdříve zkusí napsat ty, které znají a potom pracují s mapou, ve které názvy hledají. Pokud nenapíší jména ke všem písmenkům, nic se neděje:-) A Vás, rodiče, bych ráda požádala o zaslání řešení tohoto úkolu. Děkuji.


dělení po částech, násobky 3
    - učebnice str. 49/2,3
    - děti postupně přičítají číslo tři až dojdou k číslu 30 - a máme tu násobky 3, které zkusíme říct ještě dvakrát
    - učebnice strana 50/2,3
    - procvičení na počítači -  sčítání do 1004.5.2020

Milé děti, zdravím vás po víkendu. Máme tu další týden učení doma, ale snad už se brzy uvidíme osobně ve škole :-) Ve fotogalerii na vás čekají fotky vašich kamarádů ze třídy. Pokud někdo z vás svoji fotku neposlal, může to ještě napravit :-)
Krásný den...

ČJ - psaní velkých písmen - vlastní a místní jména
      - učebnice str. 100 - přečíst si žlutý rámeček
      - sešit ČJ - učebnice str. 100/2 - děti doplní počáteční velké písmeno, cvičení přepíší a barevně podtrhnou názvy míst, kde už někdy byly
      - pracovní sešit str. 34/1b,2

slovní úlohy, dělení po částech
    - učebnice strana 47/3,4,5
    - je důležité, aby děti porozuměly, že podstatou dělení je rozdělení celku na stejně velké části
    - učebnice str. 48/1,2,3 a strana 49/1 

AJ - učebnice str. 53 - četba textu
      - pracovní sešit str. 66/1,2 - děti nakreslí svého kamaráda, sourozence nebo rodiče... a napíší krátký popis podle cvičení 1
      - cvičení na počítači - děti spojí obrázek s popisem30.4.2020

Děti, je tu čtvrtek a s ním poslední úkoly pro tento týden. V pátek 1.května je státní svátek, tak si užijte hezký den s rodiči bez učení.
Chci vám i vašim rodičům poděkovat za spoustu hezkých fotek - mám z nich opravdu velikou radost. Na obrázky vašich kamarádů se můžete těšit po víkendu - vložím je na naše webové stránky :-) Opatrujte se mi...ČJ - psaní velkých písmen - vlastní jména
      - sešit ČJ - učebnice str. 99/3 - přepis celého cvičení, děti doplní chybějící písmenka 
      - cvičení na počítači - hledej vlastní jména
      - a když už děti dnes psaly o pohádkových postavách, můžou se podívat na krátkou pohádku o jedné z nich - Maxipes Fík ve škole

- dělení dvěma
    - učebnice str. 47/1,2,729.4.2020

Děti moje, moc vás i rodiče zdravím. Dnes nás čeká "zvířátkové" učení. Všechno hezky zvládněte, na dálku vás objímám :-)

ČJ - psaní velkých písmen - vlastní jména
      - dnes začneme poslechem krátké audio pohádky O budce - kdopak ji zná si zkusí vzpomenout, která zvířátka se v ní objevují a jak se jmenují
      - pracovní sešit str. 33/1 - po poslechu pohádky, nebude mít jistě nikdo problém, doplnit jména správně. Jedno zvířátko v poslechu však oproti pracovnímu sešitu nebyl - které? Děti dopíší do cvičení slova psacím písmem a nezapomenou, že také jména zvířátek píšeme s velkým písmenem na začátku.
      - pracovní sešit str. 33/2 - pastelkou děti podtrhnou zvířátko, které mají doma nebo na zahradě 

PRV - domácí mazlíčci
        - učebnice str. 58 - dnes záměrně trošku přeskočíme, když jsme v českém jazyce byli u tohoto tématu (příště se zase vrátíme zpět)
        - pracovní sešit strana 63

Pokud máte i vy nějakého mazlíčka, můžete poprosit rodiče, aby vás s ním vyfotili a fotku mi poslali (prosím o fotky na šířku - pokud jsou ve formátu na výšku, hůře se vkládají na web a musím je ještě upravovat - děkuji). Kdo zvířátko doma nemá, tak se může vyfotit jen tak sám - to vůbec nevadí. Došlé fotky potom vložím na náš web, ať se můžete na své kamarády ze třídy podívat alespoň touto cestou, když spolu nemůžeme být ve škole. Už se na fotky moc těším. 
A přikládám tu svoji s mými čtyřnohými kamarády - jmenují se Dusty a Tommy :-) 


AJ - opakování:  he/she HAS GOT  (blue eyes, long hair)  x IS (tall, thin, young, old...)
      - procvičení na počítači - face - děti skládají slova do správného pořadí - potom jim počítač jejich snažení zkontroluje a ohodnotí (finish - check my answers)
      - sešit English - děti popíší dvě postavičky z živočišné pohádkové říše (stačí o každém obrázku 3 věty - barva a délka vlasů, barva očí, velikost postavy, stáří...)28.4.2020

ČJ - psaní velkých písmen - vlastní jména
      - učebnice str. 99 - přečíst si žlutý rámeček
      - sešit ČJ - učebnice str. 99/1 - děti z textu vypíší (za sebe na řádek) vlastní jména a jako poslední dopíší také svoje jméno, potom všechna slova očíslují podle abecedy
      - čítanka str. 152 a 153 - přečíst text: Housenka byla velmi neposedná, ale uričtiě se z ní nakonec vyklubal nějaký hezký motýl - děti na papír nakreslí motýla dle své fantazie a vymyslí pro něj jméno. Potom z textu vypíší všechna vlastní jména (pokud nějaké bude v textu vícekrát, napíší ho samozřejmě pouze jednou).

Jeden motýlek si včera sedl na moje kolo ... tak jsem neodolala a vyfotila ho :-)


dělení dvěma
    - učebnice str. 46/4,6,7
    - sešit M - učebnice str. 46/5 - děti si stránku v sešitě přehnou napůl - přehybem vzniknou dva sloupce - do každého z nich napíší pod sebe 5 libovolných příkladů, které tvoří z kytiček ve cvičení (vlevo na násobení, vpravo na dělení)
    - nezapomínáme na procvičení sčítání a odčítání:  příklady na +  a  příklady na -


27.4.2020

Přeji všem krásné pondělí. Doufám, že jste si o víkendu hezky odpočinuli a máte energii na nové úkoly. Tak pojďme na ně...

ČJ - slovní druhy jsou pro děti ve 2.třídě velmi obtížné učivo, ke kterému se ještě několikrát vrátí ve vyšších ročnících.  Z tohoto důvodu se bližšímu seznámení s některými z nich záměrně věnovat nebudeme, ať dětem "nemotáme" v tuto chvíli hlavu. Důležité je, aby věděly, že máme 10 slovních druhů a poznaly už okrajově podstatná jména, slovesa i nějaké předložky.
      - pracovní sešit str. 32 je kompletní - u cvičení 1 děti nehledají spojky

dělení dvěma
    - velmi zjednodušeně řečeno, aby děti pochopily tuto matematickou operaci - při dělení potřebujeme zjistit, kolikrát se malé číslo za dvojtečkou "vleze" do velkého čísla na začátku příkladu
    - než si násobilku děti zautomatizují, mohou na začátek opět použít na pomoc prstíčky (př. 8:2... děti zjišťují, kolikrát se dvojka vleze do osmičky...začnou si odříkávat násobky dvou: "2" a mají jeden prst, "4" - 2 prsty, "6" - 3 prsty a už jsme u osmičky "8" - 4 prsty)
    - učebnice str. 45/1,2 a strana 46/3
    - procvičení na počítači - dělení 2


AJ - sešit English - krátký zápis (ten si dají do rámečku a žlutou pastelkou vybarví):
            She IS = She's - Ona je
            She HAS GOT = She's got - Ona má
      - sešit English - učebnice str. 50: děti si vyberou 1 ženu a 1 muže - o každé postavě zkusí napsat krátký popis (př. She is  a woman. She is young. She is tall. She is fat. She has got long blond hair. She has got a small white dog...)
      - pracovní sešit str. 64/1 (odkaz na poslech - CD 3, stopa 16) a cvičení 2 (doporučuji, aby si děti vzaly 2 pastelky - př, červenou pro ženu, modrou pro muže a nejdříve si vybarvily jednotlivá políčka se slovy, potom poskládají do vět).


24.4.2020

Další týden domácího učení je opět za vámi. Děkuji rodičům za velikou podporu dětí, pomoc a trpělivost. A děti naopak chválím za plnění úkolů. Už se nemůžu dočkat, až budeme zase spolu ve škole. Užijte si hezký víkend.

ČJ - opakování psaní I x Y
      - pracovní sešit str. 28/1a - pouze doplnit chybějící písmena a slova, žádné spojky ani předložky nehledejte
      - "střílečka" - hra na počítači na procvičení měkkých a tvrdých slabik. Na obrazovce letí slova, ze kterých vypadlo I x Y. Děti musí střelit pouze po slovech, do kterých patří "Y,Ý."  Hra má celkem 5 úrovní, v každé se náročnost zvyšuje. Do jakého levelu se podaří dětem dojít? :-) 
      - písanka strana 22

dělení dvěma - dělení na dvě stejné části, rozdělení na poloviny
    - Je důležité, aby děti pochopily, co je to dělení. Děti se naučí, že matematická operace dělení se zapisuje dvojtečkou mezi dvěma čísly - první číslo chceme rozdělit na určitý počet stejných částí. Počet těchto částí vyjadřuje druhé číslo stojící za dvojtečkou. Př. 6:2 - Číslo 6 chci rozdělit na 2 stejné části.
Při dělení nikdy nemůžeme čísla zaměnit. Dělení je opakem násobení. (6:2=3...3.2=6)
    - učebnice str. 44 - kompletní
    
PRV - malé opakování
        - pracovní sešit str. 56 


23.4.2020

Krásný den vám všem :-)
Na začátek chci moc pochválit děti za vzorně splněný úkol - sms pro Míšu. Rodičům mockrát děkuji za jeho zaslání. Míšu všechny zprávy moc potěšily a dětem na oplátku napsal něco zpět:ČJ - práce s textem, opakování učiva
      - děti si přečtou sms od Míši, s jejím textem budou chvilku pracovat
      - práce do sešitu - děti vynechají za posledním zápisem řádek, napíší datum a vypracují tyto 3 úkoly:
 1. Děti zkusí v sms najít slovesa - podaří se jim najít alespoň 5? Slovesa napíší na řádek za sebe a očíslují je podle abecedy.
 2. Následující slova děti napíší pod sebe a ke každému z nich přidají jejich antonymum (slovo opačného významu)
    moc x 
    krásných x 
    velikou x 
    radost x 
    smutno  x 
    spolu x 
    zdraví x 
 3. Ve zprávě jsou tyto předložky - ze, za, s . S každou z nich děti vymyslí a napíší libovolnou větu. Ale pozor - v každé  větě se musí objevit i slovo Míša. Předložku ve větě barevně zakroužkují.
 
- příprava na dělení
    - učebnice str. 42/1,2,3 - dělení je matematická operace, při které se rozděluje určitý počet na stejné části - děti u cvičení 2 zakreslují třešně na jednotlivé talířky postupně po jednom a nahlas si počítají, dokud nedojdou k číslu 16 ("1" - nakreslí 1 třešni na první talíř, "2" - nakreslí 1 třešni na 2.talíř atd....až bude na každém talíři jedna třešinka, začnou "2.kolo"...) - obdobným postupem udělají cvičení 3
    - učebnice strana 43/6 22.4.2020

ČJ - slohové cvičení - zpráva 
      - SMS pro Míšu: děti na papír nakreslí veliký mobil a do jeho displeje pomocí pravítka tužkou narýsují linky. Na ně napíší našemu třídnímu medvídkovi Míšovi krátkou zprávu  (včetně háčků i čárek), ať mu není samotnému ve třídě tak smutno. Děti mohou napsat jak se jim daří, jak zvládají učení, co dělají... Stačí napsat 6 vět, děti nezapomenou na pozdrav a oslovení na začátku zprávy i na podpis na konci. A Vás, milí rodiče, bych chtěla požádat o zaslání fotky tohoto úkolu na můj e-mail či WhatsApp - moc děkuji :-)

PRV - život včel
        - učebnice str. 52 a pracovní sešit str. 55 - kompletní

AJ - děti si zopakují slovíčka - cvičení na počítači 1 a cvičení na počítači 2 (děti chytnou levým tlačítkem myši nějaké české slovíčko a posunou je na anglický překlad - čas se počítá, kdo to zvládne do minuty?)
      - sloveso "to be" - být: She is (She's) - ona je  x  He is (He's) - on je
      - pracovní sešit str. 63/321.4.2020

ČJ - předložky
      - pracovní sešit - strana 26/2,3
      - procvičení na počítači - rozděl slovní druhy
      - písanka str. 21

násobky dvou
     - učebnice str. 41/5,6,7,8 - u cvičení 5 děti příklad přepíší bez závorek (závorku vypočítají a její výsledek zaznamenají jako číslo) a potom napíší konečný výsledek příkladu
     - online cvičení  - "vetřelec"- násobky 2 a názorné násobení 2 
     - a nezapomínáme také na sčítání a odčítání - přiřazování výsledků20.4.2020

ČJ - předložky
      - učebnice strana 94 - přečíst si žlutý rámeček
      - pracovní sešit str. 26/1 - napsat slova ve správném tvaru a předložky barevně zakroužkovat
      - čítanka str. 122 - děti na papír napíší název básně, autora a přepíší první sloku básničky (4 řádky). V básničce zeleně zakroužkují předložky a  žlutě podtrhnou sloveso. Na papír nakreslí krtka a napíší, čím se živí.

násobky dvou
    - učebnice strana 40 je kompletní

AJ - nová slovní zásoba - napsat do slovníčku a procvičit ve spellingu:
tall            vysoký
short         nízký
fat             tlustý
thin           hubený
old            starý
young       mladý
      - učebnice strana 50 - poslech písničky
      - pracovní sešit str. 62/1,2 - poslech ke cvičení 117.4.2020

ČJ - slovesa 
      - sešit ČJ - učebnice str. 93/5 - děti napíší všechna slova z tohoto cvičení se správně doplněnými i,í,y,ý - červenou pastelkou podtrhnou slovesa a očíslují je podle abecedy. Potom s těmito slovesy (je jich celkem 6) vymyslí a napíší jednoduché věty - 2 oznamovací, 2 tázací, 1 přací a 1 rozkazovací. V každé větě dané sloveso opět barevně podtrhnou. Pozor na velké písmenko na začátku a správné znaménko na konci věty. 
      - pracovní sešit str. 25/3,4

násobky dvou, slovní úloha na násobení
    - učebnice str. 39/1 - děti si přečtou zadání slovní úlohy a podívají se, jakým způsobem je zaznamenán zápis, znázornění a výpočet. Příklad pouze dopočítají a napíší odpověď.
    - učebnice str. 39/2 - postupujeme obdobným způsobem jako u cvičení 1
    - uč. str. 39/5, 4 (jen první sloupeček) - děti si mohou při vyjmenovávání násobků dvou pomáhat prsty - u kterého prstu se zastaví, když dojdou k výsledku?
    - procvičení na počítači: násobení 2 a pexeso:sčítání a odčítání do 100 

PRV - rozkvetly stromy
        - učebnice str. 51 a pracovní sešit str. 54/1,316.4.2020

ČJ - slovesa
      - pracovní sešit str. 24/3 a str. 25/1,2
      - práce s textem na počítači - doplň vhodné sloveso
      - písanka strana 20

násobky dvou
    - děti si odříkají násobky dvou - u každého čísla mohou udělat dřep, ať se trošku při učení protáhnou :-) Zkusí to někdo také pozpátku?
    - učebnice str. 38/5 - děti si uvědomí, že u násobení dvou čísel říkáme "krát" a značíme tuto matematickou operaci tečkou mezi oběma čísly. Stejně jako u sčítání, můžeme u násobení pořadí násobených čísel zaměnit 6.2 = 2.6
    - učebnice strana 39/3 - než se dětem násobilka zautomatizuje, mohou si pomáhat prstíky (př: příklad 4.2 - děti si začnou odříkávat násobilku dvou a při každém dalším čísle přidají na ruce prstík - "2" (jeden prst), "4" (dva prsty), "6" (tři prsty), "8" (4 prsty) a máme výsledek. Násobilku se děti naučí časem jako básničku, aniž by to počítaly...
    - a nezapomeneme také na procvičení sčítání a odčítání - učebnice str. 39/615.4.2020

ČJ - slovesa
      - sešit ČJ - učebnice str. 93/4 - děti přepíší 5 libovolných vět z tohoto cvičení, žlutou pastelkou podtrhnou podstatná jména (= názvy osob, zvířat a věcí) a zelenou pastelkou podtrhnou slovesa (vyjadřují, co někdo nebo něco dělá)
      - pracovní sešit str. 24/2
      - cvičení na počítači - najdi slovesa

AJ - děti si otevřou slovníček a zopakují si slovíčka z minulých lekcí (woman, man, short, long, she, he...)
      - She's got (She has got) - ona má  x  He's got (He has got) - on má...Děti si mohou vybrat, zda používají celý nebo zkrácený tvar. Já osobně doporučuji na začátek používat celou dlouhou podobu slovesa, protože později se dětem bude lépe odvozovat zápor i otázka. Navíc se v této lekci začnou kombinovat slovesa to be i to have got a dětem se nebudou tvary plést.
      - sešit English - učebnice str. 51: děti si vyberou 8 libovolných obrázků (4 kluky a 4 holky), napíší o těchto postavách, jaké mají vlasy. Na konec napíší větu o svých vlasech (I have got...)
př. 1 - She has got long blond hair.
     7 - He has got short black hair.
      - pracovní sešit strana 60/2 a 61 - doplnit věty z nabídky 

PRV - zahrada na jaře
        - učebnice str. 50 a pracovní sešit str. 53 - u cvičení 3 děti za křížovkou najdou a barevně podtrhnou slovesa 14.4.2020

ČJ - slovesa
      - děti si nejdříve ústně zopakují všechny slovní druhy - kolikátá v pořadí jsou podstatná jména a který slovní druh je na pátém místě?
      - učebnice str. 92 - žlutý rámeček pod obrázkem (slovesa jsou slova, která vyjadřují, co někdo nebo něco dělá)
      - sešit ČJ - učebnice str. 93/2 - děti přepíší věty s vhodně doplněným slovesem ze závorky a toto slovo (sloveso) barevně podtrhnou
      - pracovní sešit - str. 24/1

násobky dvou
    - děti začnou na čísle 2 a postupným přičítáním dvojky se dopočítají až k číslu 20 - zkusí několikrát po sobě, tempo se zrychlí - mohou u každého násobku třeba tlesknout nebo si vyskočit :-)
    - učebnice str. 38/1,2,6
    - cvičení na počítači - násobky 28.4.2020

Pozor, dnes je "škaredá středa" a vy máte jeden speciální celodenní úkol - nemračit se! Lidová pověra říká, že kdo se v tento den zamračí, bude se mračit celý rok :-)

ČJ - podstatná jména 
      - pracovní sešit - dokončit stranu 23
      - práce s textem a rozvoj čtenářské gramotnosti: čítanka str. 112 a 113 - děti si přečtou text a na papír napíší odpovědi (celou větou) na následující otázky:
            1. Jak se jmenují děti z příběhu?
            2. Jaká zvířátka najdeš v textu?
            3. Kde trůní čáp a odkud přiletěl?
            4. Co nakreslila Anička na vajíčko?
            5. Co upekly maminky?
            6. Pro koho kreslí děti obrázky?
            7. Co vylákalo včelky z Jirkova úlu ven? 
      Děti nakreslí na papír libovolné zvířátko, které se objevilo v textu.

AJ - děti si zopakují slovní zásobu z pondělí (a woman, a man,...)
      - nová slovíčka - zápis do slovníčku a procvičení ve spellingu: 
short            krátký
long             dlouhý
blond           blonďatý
hair              vlasy
she              ona
he                on
      - učebnice strana 49 - poslech příběhu - zaměřit se na " She's got = She has got " - ona má
      - pracovní sešit str. 60/1 - podle poslechu děti dokreslí vlasy
      - poslechy: příběh v učebnici
                        cvičení v pracovním sešitě

PRV - Velikonoce - jejich křesťanský původ, zvyky a tradice - video
        - učebnice str. 45 a pracovní sešit strana 48
        - a na konec krátká pohádka: Chaloupka na vršku - Velikonoce7.4.2020

ČJ - podstatná jména 
      - třídění podstatných jmen - didaktické video
      - sešit ČJ - učebnice str. 92/6 - přepsat slova s doplněnými y,ý,i,í a podtrhnout zeleně názvy zvířat, červeně osob a modře věcí
      - pracovní sešit str. 23/1
      - děti si mohou třídění podstatných jmen procvičit i na počítači: slova a obrázky
      - písanka strana 19

- příprava na násobilku - je velmi důležité, aby děti rozuměly podstatě, že násobení je opakované přičítání stále stejného čísla - z počátku si děti mohou pomáhat prsty a ukazovat si, kolik stejných čísel už sečetly (př. 3*2 - děti musí třikrát sečíst číslo 2...dítě řekne "2" a ukáže si jeden prst, dítě si řekne "+ 2=4" a ukazuje si dva prsty, dítě řekne  "+ 2=6" a ukáže si tři prsty) - postupně se budeme učit násobky jednotlivých čísel
    - učebnice str. 36/2,3,4 a strana 37/3 - u tohoto cvičení děti nejdříve zapíší příklad pomocí sčítání a potom násobení (př. 2+2+2=6, 3.2=6)6.4.2020

Hezké pondělí přeji... Na začátek nového školního týdne dobrá zpráva pro děti i rodiče - tento týden nás čekají pouze 3 dny učení, protože od čtvrtka jsou velikonoční prázdniny. Tak s chutí do toho, půl je hotovo :-)

ČJ - podstatná jména
      - učebnice strana 91 - znovu přečíst žlutý rámeček 
      - sešit ČJ - učebnice str. 91/4 - věty přepsat do sešitu s doplněnými podstatnými jmény - ta podtrhnout perem podle pravítka
      - pracovní sešit str. 22/3,4

- příprava na násobilku
    - děti si pomocí obrázků v učebnici uvědomí, že násobení je opakované sčítání
    - učebnice str. 35 je kompletní a strana 36/1    
    - a nezapomeneme na opakování sčítání a odčítání do 100 - učebnice str. 33/3

AJ - začínáme novou lekci Unit 7 
      - nová slovní zásoba - věřím, že děti s ní nebudou mít problém, protože některá slova již dávno znají a v hodinách angličtiny aktivně používají
      - zápis do slovníčku a procvičit ve Spellingu
a woman           žena
a man                muž
a boy                 chlapec
a girl                  dívka
a baby               miminko
a dog                 pes
      učebnice str. 48 - děti se dívají na obrázky v rámečku v dolní části strany a podle poslechu č.3 si na ně ukazují, později i podle nahrávky opakují
      - na téže straně v učebnici děti sledují velký obrázek při poslechu č.2 (písnička) dobře poslouchají a jakmile uslyší nějaké nové slovíčko z dnešní lekce, tlesknou. Při druhém poslechu ukážou na správnou postavu na obrázku.
      - pracovní sešit str. 59/1,2 (ke cvičení 1 využijte poslech č.4)
      - poslechy: č.3 - nová slovíčka
                        č.2 - písnička
                        č.4 - pracovní sešit3.4.2020

Je tu pátek a poslední úkoly pro tento týden: 

ČJ - podstatná jména
      - učebnice str. 90 - přečíst si žlutý rámeček: "Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat a věcí. Ukazujeme si na ně slovy ten, ta, to."
      - sešit ČJ - učebnice str. 90/1 - děti se dívají na obrázek a napíší 10 podstatných jmen (věcí, které vidí na obrázku) - před každým slovem bude napsáno ten, ta nebo to. Potom slova očíslují podle abecedy.
      - pracovní sešit str. 22/1,2
      - Cvičení na počítači - třídění podstatných jmen (osoby) - jen první list 
      - čítanka str. 111 - na papír děti napíší prvních 6 řádků básničky a dále:
 • žlutou pastelkou podtrhnou podstatná jména, která označují názvy osob
 • červenou pastelkou zakroužkují název jarní květiny - tu zkusí nakreslit a popsat její části (včetně kořenů)
 • děti zkusí zjistit a napsat její správný název (v básničce je lidové pojmenování) - využijeme mezipředmětových vztahů a děti pracují s učebnicí prvouky na straně 48, kde hledají potřebné informace, název i obrázek :-)
sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy
    - učebnice str. 32/2, 3,4,5,7 a strana 33/5

PRV - jarní květiny a stavba jejich těla
        - učebnice str. 48 a pracovní sešit str. 51/1,2,32.4.2020

ČJ - úvod do slovních druhů, opakování psaní I x Y
      - děti vyjmenují slovní druhy a zkusí si je napsat na papír pod sebe - komu se to podaří bez chyby?
      - pracovní sešit str. 21/3,4,5
      - sešit ČJ - učebnice str. 109/poslední cvičení na stránce s označením d) - přepsat do sešitu a podtrhnout pastelkou 4-slabičná slova

sčítání a odčítání do 100
    - učebnice str. 31 je kompletní (kromě cvičení 1) - u cvičení 4 si děti vezmou různé pastelky a vždy jednou barvou zakroužkují 2 čísla tak, aby jim po jejich součtu vyšla celá desítka a tím si počítání usnadní - potom na řádek přepíší stejnou barvou označená čísla do závorky a sečtou s další barevnou dvojicí v příkladu
    - učebnice str. 34 - sudoku (pouze pro zájemce)1.4.2020

Dnes nemáte žádné úkoly :-)
Apríl! Kdepak, tady jsou...

ČJ - úvod do slovních druhů
      - děti si opět otevřou učebnici na straně 90 - podívají se na krátkou chvíli na dělení slovních druhů,učebnici zavřou a zkusí je vyjmenovat zpaměti - komu se to podaří?
      - pracovní sešit str. 21/1,2
      - "Opakování, matka moudrosti" - online cvičení na procvičení psaní ů,u,ú: Délka samohlásky U
      - písanka - strana 18

AJ - zopakovat slovní zásobu 6.lekce (nábytek a místnosti v domě)
      - předložky: in x on x under
      - pracovní sešit str. 58 je kompletní ( u prvního cvičení děti napíší k obrázkům slovíčka, u druhého spojují  a u třetího podle obrázků vybarví dvě políčka stejnou barvu tak, aby vznikly pravdivé věty)

PRV - jaro v lese a u vody
        - učebnice str. 46 a 47 - děti se podívají na veliký obrázek, zkusí některé rostliny a živočichy pojmenovat
        - přečíst si text ve žlutých rámečcích ve spodní části stran
        - pracovní sešit str. 49 a 50 jsou kompletní - násobilka nás v matematice teprve čeká, ale přesto věřím, že se dětem obrázky podaří nalepit  na správné místo
        - při odpovídání na otázky v pracovním sešitě, děti pracují s učebnicí, kde hledají informace31.3.2020

ČJ - úvod do slovních druhů
      - učebnice strana 90 - přečíst si několikrát nahlas slovní druhy a zkusit je říct zpaměti ve správném pořadí
      - pracovní sešit str. 20 je kompletní
      - čítanka str. 109 - na papír A4 - přepis básně "Děti a včely" - červenou pastelkou pravítkem podtrhnout trojslabičná slova a zelenou pastelkou jednoslabičná slova. U nadpisu básničky děti rozdělí slova na slabiky a určí samohlásky (označí kroužkem) a souhlásky (křížek).
Na tento papír děti nakreslí včelku, napíší její význam pro člověka i přírodu a zjistí počet očí.
      - a za odměnu po práci krátká pohádka: Jak štěňátko dostalo chuť na med
      
sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy, porovnávání čísel
    - učebnice str. 30 je kompletní (kromě cv. 2) - u cvičení 3 děti doplní pyramidu a z jejích 3 čísel tvoří všechny možnosti - 2 příklady na sčítání a 2 na odčítání ... věřím, že to hravě zvládnou, tuto aktivitu znají ze školy
    - a když jsme dnes v českém jazyce měli téma včelek, tak si s nimi i v matematice na počítači započítáme: Počítání se včelkami30.3.2020

Přeji všem hezké pondělí a zpětně mnohokrát děkuji mimo jiné za všechny slovní úlohy do matematiky, které jste mi od dětí poslali - jedna hezčí než druhá. Děti moc chválím a posílám velikou jedničku :-) 
Vím, že je to dětem už doma dlouhé a motivace k učení je občas náročná, a proto touto cestou chválím i Vás, rodiče. Za každodenní učení a plnění úkolů s dětmi, jejich povzbuzování, vysvětlování - děkuji! Tak jdeme opět na to...

ČJ - úvod do slovních druhů
      - učebnice str. 90 - žlutý rámeček a naučit se pouze názvy slovních druhů, jejich pořadí za sebou 
      - pracovní sešit str. 19 je kompletní
      
sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy, porovnávání čísel
    - učebnice str. 29 - dodělat zbylá cvičení a strana 33/1,2

AJ - učebnice str. 45 - přečíst text
      - pracovní sešit str. 56/1 - doplnit slova z nabídky a 56/2 - nakreslit velmi jednoduše pokojíček a podle cvičení 1 dopsat text


27.3.2020

A je tu pátek :-) Pro děti, které rády kreslí a mají už doma dlouhou chvíli je tu výtvarná soutěž  s možností zajímavých výher. Pro více informací se můžete podívat na následující odkaz "soutěž"

ČJ - slova se skupinami bě, pě, vě, mě a dě, tě, ně - opakování
      - učebnice str. 88/3 - pouze ústně
      - sešit ČJ - z učebnice str. 88/cv. 5 - do slov doplnit chybějící skupinu hlásek, ke slovu v levém sloupci najít vhodného kamaráda z pravého sloupce a ze vzniklé dvojice vymyslet a napsat větu - libovolnou pastelkou v ní původní slovní spojení podtrhnout
      - pracovní sešit str. 18/ 3,4
      - Online cvičení - závěrečné opakování na počítači - kdo nasbírá plný počet bodů?
      
sčítání a odčítání do 100, slovní úlohy
    - záměrně opět přeskočíme stranu v učebnici - až se "čas" budou děti učit v prvouce,  tak se zpětně k těmto stránkám vrátíme, ať máme učivo hezky tématicky provázané 
    - učebnice str. 28/1,7 a strana 29/1,10
    - "Vymysli slovní úlohu" - do sešitu M děti napíší a pastelkou podtrhnou následující příklad: 37 - 8 + 5  a zkusí pro něj vymyslet a napsat slovní úlohu (pouze zadání, dále už úlohu neřeší), můžou k nakreslit i malý obrázek
Pokud to bude možné, rodiče mi mohou tuto slovní úlohu mobilem vyfotit a poslat na e-mail nebo WhatsApp - příští týden jednu z úloh vyberu a zadám dětem k vyřešení :-)

PRV - příroda a její ochrana
        - učebnice str. 43 a pracovní sešit strana 44 ( u cvičení 3a není potřeba žádný zápis - stačí pouze výpočet a odpověď)
        - "plakát" - na papír formátu A4 mají děti za úkol vytvořit jednoduchý plakát správného chování v lese - píší pouze stručně (v odrážkách či bodech, psacím či tiskacím písmem, pastelkami, perem, i fixami...) kreslí obrázky, nazdobí - děti už s podobnou činností mají zkušenosti ze skupinové práce :-)
Plakáty potom zalaminuji a poslouží k dalším účelům...
        - závěrečný kvíz  si děti zkusí na počítači


26.3.2020

Přeji všem dětem i rodičům dobré ráno... tady jsou nové úkoly pro dnešní den. Už se těším na obrázky :-)

ČJ - slova se skupinami bě, pě, vě, mě a dě, tě, ně - opakování
      - sešit ČJ - z učebnice str. 89/8 - z textu vypsat na řádek všechna slova, která obsahují "ě", pastelkou je ve slově zakroužkovat a  slova očíslovat podle abecedy
      - a protože s písničkou je veseleji tady je odkaz: Medvědi nevědí - je text v učebnici shodný?
      - na papír formátu A4 děti nakreslí medvídka, pod obrázkem pravítkem narýsují 4 linky a napíší o něm 4 jednoduché věty (nezapomenou si zkontrolovat, že začínají velkým písmenkem a končí tečkou) 
      - pracovní sešit strana 18/ cv. 2
      - písanka str. 17

M - sčítání a odčítání do 100
    - učebnice str. 26/ 1,4,5,6 - cvičení 2 a 3 děti záměrně přeskočí - vrátí se k němu později, jakmile se budou v prvouce učit o měsících
    - učebnice str. 33/425.3.2020
ČJ - slova se skupinami bě, pě, vě, mě
      - učebnice str. 86/7 - pouze ústně
      - sešit ČJ - cvičení z učebnice  str. 86/8 - ze slabik složit co nejvíce slov, napsat na řádek za sebe - jedno ze slov si děti vyberou a zakroužkují libovolnou pastelkou. Se zakroužkovaným slovem děti vymyslí a napíší čtyři věty (1 oznamovací, tázací, přací a rozkazovací) a zvolené slovo v každé větě barevně podtrhnou.
      - pracovní sešit str. 17/3 

AJ - procvičování předložek in, on, under a slovní zásoby (nábytek)
      - pracovní sešit str. 54/1 - děti nakreslí obrázky z rámečku na nějakou pozici do obrázku pod rámečkem (př. hrušku do skříně nebo křečka na židli...)
      - pracovní sešit str. 54/2 - ke každému obrázku děti napíší větu o jeho pozici podle cvičení 1 - př. The pear is in the cupboard. The hamster is on the chair... (šedý ovál s nápisy  Me a My friend není podstatný - můžeme šktrnout, linky za obrázky spojíme a dětem vznikne delší řádek)
 
PRV - vrátíme se k přeskočeným stránkám z minulého týdne:
         - výroba skla - učebnice str. 41 a pracovní sešit str. 42/1 - děti hledají informace v učebnici
         - třídění odpadu - naše velmi oblíbené a stále probírané aktuální ekologické téma
         - učebnice str. 42, pracovní sešit str. 43 a 45 je kompletní24.3.2020
ČJ - slova se skupinami bě, pě, vě, mě
      - sešit ČJ - z učebnice str. 85/cv. 3 - přepsat libovolné 4 věty 
      - pracovní sešit str. 16/4 a strana 17/1
      - "opakování, matka moudrosti" - děti si procvičí psaní I x Y: Měkké a tvrdé slabiky 
      - čítanka str. 104 - přečíst a na papír (stačí formát A5) napsat pod sebe následující slova:
V Kadani
krovky
sluníčko
zdání
poletí
Nimra
popleto
- tato slova děti najdou v textu a hledají k nim rým, který napíší za pomlčku vedle
- potom na papír nakreslí berušku - a napíší: správný název tohoto živočicha, kolik má končetin a čím se živí
- a ať je vám doma veseleji, můžete si písničku i zazpívat na tomto odkazu: Sluníčko
- odčítání a sčítání do stovky s přechodem přes desítku, slovní úlohy
    - strana 25 je kompletní
    - Příklady online - procvičení +a- na počítači


23.3.2020
ČJ - slova se skupinami bě, pě, vě, mě
      -učebnice str. 85 - přečíst si 2 žluté rámečky
      - sešit ČJ - z učebnice str. 85/cv. 2 - napsat prvních 8 slov z tohoto cvičení, libovolnou pastelkou v nich zakroužkovat bě, pě, vě, mě  a očíslovat slova podle abecedy 
      - pracovní sešit str. 16/1,2
- odčítání do stovky s přechodem přes desítku
    - strana 24 je kompletní 
    - "had" - na následujícím odkazu si děti mohou hravou formou procvičit sčítání i odčítání: www.skolasnadhledem.cz/game/3870... komu se podaří vypočítat všechny matematické hady správně? 
AJ  procvičit si slovíčka ze 6.lekce - nábytek a místnosti v domě
      - předložky: IN, ON, UNDER
      - otázka na zjištění polohy věci: Where's the (book)?  Kde je (kniha)?
      - odpověď: The book is on the table. Kniha je na stole.
      - do sešitu English: učebnice str. 43 -  děti si na obrázku vyberou 5 různých věcí a napíší ke každému 2 věty (otázku a potom odpověď s popisem pozice na obrázku)
      - pracovní sešit strana 53
      - v případě potřeby můžete využít i poslechová cvičení k učebnici a pracovnímu sešitu na tomto odkazu: AJ - poslech
 

20.3.2020
ČJ - slova se skupinami dě, tě, ně - shrnutí, opakování
      - učebnice str. 83/cv. 6 - podle obrázků napsat slova na řádek do sešitu a očíslovat podle abecedy, na další řádek vymyslet slova, která obsahují skupinu dě, tě ně (od každé skupiny 2 slova) a opět všech 6 slov očíslovat podle abecedy
      - pracovní sešit str. 15/4,5
      - písanka - strana 16
- zavedení odčítání do 100 s přechodem přes desítku (př. 75-9)
    - učebnice str. 22/2,3 (u cvičení 2 pouze rozklad, bez čtvercové sítě - pro děti může být zbytečně matoucí) - je důležité si odečítané číslo rozložit tak, abychom se dostaly na celou desítku a potom odečteme zbytek ... už jsme ve škole zkoušeli, tak snad děti nebudou mít problém
    - učebnice str. 23/1,7 
    - učebnice str. 20/5,6 - opakujeme také sčítání
PRV - dnes je první jarní den, proto se dnes začátku jara budeme věnovat i v prvouce a stránky, které jsme záměrně přeskočili doděláme později :-)
         - učebnice str. 44 - pojem jarní rovnodennost, jarní měsíce
         - pracovní sešit str. 46 je kompletní, str. 47/8


19.3.2020
ČJ -  slova se skupinami dě, tě, ně
      - učebnice str. 82/cv. 5 - napsat do sešitu ČJ a barevně zakroužkovat (dě - červená, tě - modrá, ně - žlutá)
      - pracovní sešit - strana 15/1,2,3
      - čítanka - strana 107 a 108 - přečíst a na bílý papír (formát A4) nakreslit psa - děti vymyslí a napíší jeho jméno, od jednotlivých částí těla udělají čáru a napíší jejich názvy (hlava, krk, trup, přední a zadní končetiny, ocas, drápy...) 
      - děti si pustí krátkou pohádku na následujícím odkazu: Jak se Škubánek vyklubal - porovnají, zda text byl stejný s filmovým zpracováním či se něčím odlišoval
- opakování sčítání do 100 s přechodem přes desítku 
    - učebnice str. 20/8,10 a strana 21/1,2,3,4,7
    - do sešitu M děti vyřeší slovní úlohu - nezapomenou na všechny kroky řešení: zápis, znázornění, výpočet a odpověď a můžou přidat i obrázek :-)
Na zahrádce vykvetlo 27 sedmikrásek, 9 fialek a 8 sasanek. Kolik jarních květinek na zahrádce vykvetlo?
    - Hravé počítání - kliknutím na tento odkaz si děti on-line procvičí počítání


18.3.2020
ČJ - slova se skupinami dě, tě, ně
      - učebnice str. 82/přečíst si cv.1 a žlutý rámeček
      - sešit ČJ - cvičení z učebnice 82/2 - napsat libovolné 4 věty s doplněnými slovy
      - pracovní sešit str. 14 je kompletní
      - opakování psaní Y x I: www.onlinecviceni.cz1.stupeň - český jazyk - pro 2.ročník - 05. Samohlásky a souhlásky - Měkké a tvrdé souhlásky

AJ - učivo je pro obě dvě studijní skupinky
      - procvičování předložek in, on, under
      - učebnice str. 42
      - pracovní sešit str. 52/2 a 53/3
      - nová slovíčka - místnosti v domě - zápis do slovníčku a procvičit ve spellingu
kitchen                kuchyně
bathroom            koupelna
bedroom             ložnice
sitting room        obývací pokoj
hall                     předsíň
garden               zahrada
 
PRV - suroviny a výrobky, výroba potravin a papíru 
        - učebnice str. 39 a 40
        - pracovní sešit str. 40/1, 3, strana 41/1,2,4 a str. 42/cvičení 1 (pouze část o výrobě papíru) - děti pracují s učebnicí, kde hledají potřebné informace


17.3.2020
ČJ - opakování párových souhlásek (b/p, h/ch, s/z, f/v...)
      - učebnice str. 80/cv. 9b - přepsat do sešitu
      - pracovní sešit - strana 13/1,2,3,4
      - písanka - strana 15
- sčítání do 100 s přechodem přes desítku (př. 76 + 8), slovní úlohy a porovnávání čísel
    - učebnice str. 20/1,2,3,4,7 a strana 21/5


16.3.2020
Vzhledem k tomu, že jsem minulý týden z důvodu OČR s dětmi před uzavřením školy nebyla a některé děti také z důvodu nemoci chyběly, píši po které strany v matematice i českém jazyce je potřeba mít učivo dodělané, ať jsme všichni jednotní - děkuji za pochopení.

ČJ - opakování párových souhlásek - učebnice str. 80/6 - napsat do sešitu ČJ
      - pracovní sešit po stranu 12 (včetně) - kompletní
      - pokud máte možnost přístupu k počítači, na tomto odkazu si děti mohou procvičit probrané učivo on-line: www.onlinecviceni.cz - 1.stupeň - český jazyk - pro 2.ročník - 08. Souhlásky na konci slov - souhlásky souhrn 05b

- učebnice po stranu 19 (včetně) - kompletní
    - https://www.onlinecviceni.cz - 1.stupeň - matematika - pro 2.ročník - 07. Počítání do 100 - level 4 - 01. Příklady typu: 19+3=?

AJ  učebnice str. 40 a 41:
      - děti by již měly mít zapsaná nová slovíčka z učebnice str. 40 ve "vocabulary"
     - procvičit novou slovní zásobu i do sešitu "spelling"
     - četba příběhu na str. 41
     - předložky IN  the (v) / ON the (na) / UNDER the (pod)
     - pracovní sešit str. 49/cv. 2 a str. 50/2


6.3.2020
ČJ - psaní H x CH uprostřed a na konci slova, odůvodnění
      - učebnice str. 78/ cv. 3,4,5 - ústně
      - sešit - napsat 2 libovolné sloupečky slov (78/4)
      - pracovní sešit - strana 10/4
      - písanka - strana 13
      - společná četba v čítance
- sčítání do 100 s přechodem přes desítku (př. 76 + 8)
    - učebnice str. 17/5 a cvičení 2 jen ústně
    - geometrie - měření a jednotky délky 
    - učebnice strany 73 a 74 jsou kompletní


5.3.2020
ČJ - psaní H x CH uprostřed a na konci slov, odvození
      - učebnice str. 78/ cv. 1,2 - ústně, odůvodnit
      - pracovní sešit str. 10/1,2,3
      - "mouchy" - pohybová didaktická hra v družstvech na opakování pravopisu I x Y
      - "slovník" - práce s mazací tabulkou, děti zkusí samostatně a později ve dvojici vymyslet i napsat co nejvíce slov končících písmeny h,ch
      - písanka strana 12
      - pracovní list - opakování pravopisu ž-š
      - společná četba v čítance - práce s textem
- "fotbal" - opakování pamětného + a - do 100 bez přechodu přes desítku
    - učebnice str. 16 je kompletní
    - "banka" - týmová didaktická hra na koberci - sčítání do 100 s přechodem přes desítku (př. 75 + 9)


4.3.2020
ČJ - psaní Ž x Š uprostřed a na konci slov, odvození od jiného tvaru či slova příbuzného
      - učebnice str. 77/cv. 2,5,6 - ústně 
      - sešit ČJ - cvičení z učebnice 77/5 - přepis slov, doplnit správné písmeno
      - diktát (5 vět)
AJ - shrnutí učiva 5.lekce - příští týden v pondělí píší obě vyučovací skupiny test
      - pracovní sešit strana 48
PRV - Lidé a společnost - lidská práce x stroje
        - suroviny a výrobky
        - učebnice str. 38


3.3.2020
ČJ - učebnice str. 77/ cv. 1,3,4 - ústně, odůvodnit š/ž
      - pracovní sešit str. 9/cv. 3,4
      - "mouchy" - pohybová didaktická hra v družstvech na opakování pravopisu I x Y
      - písanka strana 11
      - společná četba v čítance - práce s básní, rýmem
- učebnice str. 15 je kompletní
    - slovní úlohy


2.3.2020
ČJ - učebnice str. 76/ cv. 3, 5 - ústně, odůvodnit pravopis s/z
      - sešit - přepis cvičení z učebnice (76/4)
      - opakování měkké a tvrdé slabiky
      - společná četba kocourka Modroočka
- učebnice str. 14 je kompletní
    - "tajný kód" - práce s mazací tabulkou (děti znají výsledek a vymýšlí příklady na sčítání s přechodem přes desítku př. 72.... 69+3, 65+7)
AJ  I have got x I haven´t got
      - Have you got (a kite)? Yes, I have. x  No, I haven´t.
      - numbers 11 - 20
      - big x small
      - učebnice str. 35 - pomocí 3 vět popis jednoho obrázku do sešitu English (př. Joe: I have got a big purple boat...)
       - učebnice str.37 - nácvik čtení
      - pracovní sešit str. 46 je kompletní
      - ve středu píšeme test na čísla 0 - 20


28.2.2020
ČJ - psaní S x Z uprostřed a na konci slova, odůvodnění
      - učebnice str. 76/ cv. 4 - ústně
      - sešit - napsat 1 libovolný sloupeček slov (76/4)
      - pracovní sešit - strana 9/ cv. 2
      - písanka - strana 10 je kompletní
      - "encyklopedie" - práce na koberci, popis zvířete
      - společná četba v čítance
- sčítání do 100 s přechodem přes desítku (př. 76 + 8)
    - "štafeta" - skupinová didaktická hra s míčkem, pamětné sčítání
    - učebnice str. 13 je kompletní
    - geometrie - přenášení délky úsečky
    - učebnice str. 72/ cv. 2
PRV - povolání
         - pracovní sešit str. 38 je kompletní, str. 39/1,2,3


27.2.2020
ČJ - učebnice str. 76/ cv. 1,2 - ústně, odůvodnit
      - psaní S x Z uprostřed a na konci slov
      - pracovní sešit - strana 9/cv. 1
      - diktát (5 vět)
      - písanka strana 9
- učebnice str. 12 je kompletní
    - manipulační činnost na koberci - zavedení sčítání do 100 s přechodem přes desítku
    - sešit M - rychlovka 


14.2.2020
ČJ - učebnice str. 74/ cv.1,2,3 - ústně, odůvodnit
      - psaní Ď x Ť uprostřed a na konci slov
      - pracovní list - opakování měkkých a tvrdých slabik
      - "pošli to dál" - didaktická hra ve skupině
      - písanka strana 7
      - společná četba v čítance
- učebnice str. 9/ cv. 6
    - manipulační činnost na koberci - geometrie (přenášení délky)
    - učebnice str. 71 je kompletní, str. 72/ cv.1


13.2.2020
ČJ - učebnice str. 73/ cv.5 - ústně, odůvodnit
      - psaní Ď x Ť uprostřed a na konci slov
      - pracovní sešit - strana 7/ cv. 1
      - diktát (5 vět)
      - písanka strana 6
      - společná četba v čítance
- učebnice str. 8 je kompletní
    - "drahokamy" - pamětné sčítání a odčítání do 100


12.2.2020
ČJ - psaní BxP a DxT uprostřed a na konci slov, odvození od jiného tvaru či slova příbuzného
      - učebnice str. 73/cv. 2,3 - ústně
      - sešit ČJ - cvičení z učebnice 73/4 - slova napsat za sebe v abecedním řazení
      - "Y nás probudí" - didaktická hra na zopakování měkkých a tvrdých slabik
AJ - I have got x I haven´t got
      - Have you got (a kite)? Yes, I have. x  No, I haven´t.
      - numbers 11 - 20
      - pracovní sešit str. 40 - 43 jsou kompletní
PRV - Lidé - každý jsme jiný
        - respekt a tolerance, zdravé sebevědomí
        - učebnice str. 29, pracovní sešit strana 30/cv. 2


11.2.2020
Divadlo Barka


10.2.2020
ČJ - učebnice str. 72/ cv.4 - libovolné 2 sloupečky slov přepsat do sešitu ČJ
      - pracovní sešit - strana 6/ cv. 4,5
      - společná četba kocourka Modroočka
- učebnice str. 7 je kompletní
    - práce s PC - pamětné sčítání a odčítání
AJ - čísla od 11 do 20 - zápis do vocabulary a spellingu


7.2.2020
ČJ - psaní B x P uprostřed a na konci slova, odvozování
      - učebnice str. 72/1,2, - ústně
      - pracovní sešit str. 6/ cv. 1,2,3
      - písanka - strana 5 je kompletní, str.  4/tužka v dolní části
      - "mouchy" - pohybová didaktická hra
      - společná četba v čítance
- sčítání dvojciferných čísel (typu 57 + 30)
    - "matematický král" - pamětné sčítání a odčítání
    - učebnice str. 6 je celá, str. 7/ cv. 6
    - "pyramida" - kombinace čísel, rozvoj logického myšlení
PRV - lidské tělo - opakování - ve středu si napíšeme malý test
         - pracovní sešit strana 37 je kompletní


6.2.2020
ČJ - slova příbuzná, kořen slova 
      - práce ve skupině, spolupráce, prezentace - tvorba plakátu se slovy příbuznými na daný kořen slova
      - učebnice str. 70 - ústně
      - písanka - str. 4 (pouze přepis básničky)
      - společná četba v čítance - rýmy
- pamětné počítání (+ a - do 100, př. 50 - 7, 42 + 8)
    - pětiminutovka
    - učebnice str. 5 je kompletní


5.2.2020
ČJ - slova příbuzná, kořen slova 
      - "strom" - práce s mazací tabulkou 
      - pracovní sešit str. 5 je kompletní
AJ - I have got x I haven´t got
      - Have you got (a kite)? Yes, I have. x  No, I haven´t.
      - skupinová práce
      - pracovní list
PRV - nemoc a zdraví, prevence úrazů, 
        - tělesné a duševní zdraví
        - pracovní sešit strana 33 je kompletní, str. 35/cv. 2,3,4,5


4.2.2020
ČJ - didaktická skupinová hra na procvičení měkkých a tvrdých souhlásek   
      - diktát (6 vět)
      - učebnice str. 69/ cv. 3,4 - ústně
- učebnice (II.díl) - strana 4 je kompletní
     - pamětné sčítání a odčítání, rozklad čísel


30.1. a 3.2.2020
ČJ - pracovní sešit (II.díl) - strana 3 je kompletní, str. 4/cv. 1,2,3   
      - společná četba kocourka Modroočka
- učebnice str. 76 a  88 je kompletní, str. 77 - 4 libovolné sloupečky
AJ I have got, I´ve got x I haven´t got
     

29.1.2020
ČJ - opakování učiva za 1.pololetí
      - práce s mazací tabulkou - I nebo Y?
      - pracovní sešit str. 54 je kompletní
AJ - pololetní srovnávací test
PRV - projekt ve dvojicích na téma "Zdraví"
        - zdravá výživa, potravinová pyramida
        - učebnice str. 35, pracovní sešit strana 36


28.1.2020
ČJ - opakování - abeceda, hlásky
      - pracovní sešit str. 53 je kompletní 
      - "míčky" - pohybová didaktická hra - Y x I
      - písanka - str. 2 a 3 je dokončená
      -  společná četba v čítance
- učebnice str. 75 je celá hotová , str. 76/cv. 9
    - "auta" - didaktická týmová hra k procvičení pamětného + a -
    - magický čtverec - práce na koberci s mazací tabulkou - rozvoj logického myšlení a kombinace čísel


27.1.2020
ČJ - tvrdé a měkké slabiky   
      - pracovní sešit strana 52 je kompletní
      - společná četba kocourka Modroočka
- geometrie - přímka a úsečka, body
    - "král" - didaktická hra na procvičení pamětného sčítání a odčítání
    - učebnice - str. 86/5,6,8 a strana 87/1,2
AJ - I have got, I´ve got
      - učebnice str. 32 a pracovní sešit str. 39/2


24.1.2020
ČJ - tvrdé a měkké slabiky
      - pracovní sešit str. 51/cv. 2 a 3 (jen doplnit) a str. 52/1
      - písanka 2.díl - strana 2
      - "běhací diktát" - pohybová aktivita ve dvojicích
      - společné čtení v čítance
- geometrie - zásady při rýsování, přímka a bod
    - učebnice str. 84/cv. 2,3,5,6 a strana 85 je kompletní (kromě 9.cvičení)
PRV - lidské tělo - orgány v našem těle a jejich význam, péče o zdraví
        - učebnice str. 33 a pracovní sešit strana 34 je kompletní, str. 33/2


23.1.2020
ČJ - tvrdé a měkké slabiky     
      - pracovní sešit str. 50 je kompletní (cvičení 4 jen doplnit, není nutné vybarvovat) a strana 51/ cv. 1
      - "běhačka" - pohybová didaktická hra - Y x I
      -  společná četba v čítance
- učebnice str. 74 je celá hotová ( u cvičení 5 stačí v každém sloupečku doplnit jen 3 příklady)
    - "sběratelé drahokamů" - didaktická týmová hra k procvičení pamětného + a -


22.1.2020
ČJ - tvrdé a měkké slabiky 
      - práce v sešitě ČJ
      - učebnice str. 64/ cv. 3,4 - ústně a odůvodnit
      - pracovní sešit str. 49/1,2 (pouze doplnit i,í nebo y,ý - děti nemusí vybarvovat)
AJ - lekce 5 - učebnice str. 32, pracovní sešit str. 39/ cv.1
      - nová slovíčka ( a skateboard, a bike, a boat, a ball, a plane, a kite) - zapsat do vocabulary a procvičit ve spellingu
      - příští týden v pondělí píšeme test na 4.lekci
PRV - lidské tělo - smysly
        - učebnice str. 31, pracovní sešit strana 32


21.1.2020
ČJ - tvrdé a měkké slabiky     
      - "hokej" - didaktická týmová hra s předměty, Y x I
      - pracovní sešit str. 47/ cv. 4,6 a strana 48 je kompletní
      - společná četba v čítance
- učebnice str. 73/1,2
    - geometrie - přímka a bod - učebnice str. 82/5 a 83/2,3


20.1.2020
Výukový program "Země kolem nás"


16. a 17.1.2020
ČJ - tvrdé a měkké slabiky
      - učebnice str. 59/ 8,10  - ústně, 60/ cv. 12 písemně do sešitu
      - pracovní sešit str. 46 je  kompletní, str. 47/ 1,2,5
      - písanka strana 39 
      - "mouchy" - pohybová didaktická hra v družstvech ( Y x I)
      - společné čtení v čítance
učebnice str. 70 - 72 a 80  jsou kompletní, str. 82/cv. 1,2,4
    - "matematický král" - didaktická hra na procvičení pamětného sčítání a odčítání (32 + 6, 49 - 7)
PRV - lidské tělo 
        - učebnice str. 30 a pracovní sešit strana 31


15.1.2020
ČJ - pololetní srovnávací test
AJ - opakování a dokončení 4.lekce
      - učebnice str. 30, pracovní sešit str. 38
PRV - zima - test
        - lidské tělo


14.1.2020
ČJ - tvrdé slabiky     
      - učebnice str. 58/ 3,4 - ústně
      - pracovní sešit str. 46/ cv. 1,2
      - pohybové didaktické hry
      - pracovní list k práci s textem a rozvoji čtenářské gramotnosti
- pololetní srovnávací test


13.1.2020
ČJ - tvrdé slabiky     
      - pracovní sešit strana 47 je kompletní
      - společná četba kocourka Modroočka
- sešit - slovní úloha
    - práce na koberci - počítání se závorkami
    - učebnice - str. 70/cv. 1,2
AJ - I like, I don´t like
      - pracovní list - Do you like (eggs)? Yes, I do. x  No, I don´t.
      - pracovní sešit str. 36/1,2


10.1.2020
ČJ - souhlásky - tvrdé, měkké, obojetné
      - práce s mazací tabulkou I x Y
      - pracovní sešit str. 43 a 44 je kompletní
      - manipulační činnosti na koberci
      - písanka strana 37
      - společné čtení v čítance
učebnice str. 69 je dokončená
    - "běhačka" - pohybová didaktická hra na procvičení pamětného + a -
PRV - zima - opakování (příští hodinu ve středu si napíšeme test)
        - pracovní sešit strana 29


8. a 9.1.2020
ČJ - opakování - hlásky (samohlásky, souhlásky, dvojhlásky a slabikotvorné  r,l,m)
      - rozdělení souhlásek - měkké, tvrdé, obojetné
      - učebnice str. 57/cv 2,3 - ústně    
      - pracovní sešit strana 43/1,2
      - diktát (5 vět)
      - společná četba v čítance, práce s textem
učebnice str. 68 je kompletní, strana 69/cv. 11,6
    - "obchod" - práce s mazací tabulkou na koberci, kombinatorika a procvičení + a - do 50 
AJ - unit 4 - učebnice strana 29 - čtení anglického textu
      - pracovní list - I like x I don´t like
      - opakování slovní zásoby (jídlo)
      - v pondělí malý test 
PRV - pracovní sešit str. 26 a 28


6. a 7.1.2020
ČJ - opakování - slova, slabiky
      - učebnice str. 54/cv. 3, str. 55/cv. 7,8 - vše ústně
      - sešit ČJ - učebnice str. 56/cv. 11
      - pracovní list  -  u, ú, ů
      - písanka str. 36
- učebnice str. 66 a 67 je kompletní
    - didaktické hry na pamětné sčítání a odčítání
    - "autobus" - logické cvičení z Hejného metody
AJ - učebnice str. 27, pracovní sešit str. 33/3,4
     - I like x I don´t like
     - Do you like (bicuits)? Yes, I do. x  No, I don´t.
     - nová slovní zásoba - mushrooms, peppers, olives - zápis do slovníčku a spellingu


18.12.2019
SVČ Lužánky - výukový program


16. a 17.12.2019
ČJ - psaní u, ú, ů
      - pracovní sešit strana 37 a 38 jsou kompletní
      - společná četba kocourka Modroočka - pracovní list zaměřený na pochopení textu 
      - "Betlémský příběh" - pracovní list, práce s textem - rozvoj čtenářské gramotnosti
učebnice str. 65 je kompletní
    - vánoční pracovní list 
AJ - unit 4 - učebnice strana 26
      - I like x I don´t like
      - zápis nové slovní zásoby do vocabulary a do spellingu (biscuits, steak, chocolate, pizza, pasta)
    

13.12.2019
ČJ - psaní u, ú, ů
      - pracovní sešit str. 37 - cv.1 (pouze horní okýnko nad žlutou čárou) a vybarvovací cvičení v dolní části strany
      - "mouchy" - pohybová didaktická hra - ů,ú,u
      - písanka strana 35
      - společné čtení v čítance
- geometrie - geometrické útvary (strany a vrcholy)
    - učebnice str. 78/cv. 3 a strana 79 je kompletní
PRV - Vánoce - zvyky a tradice
        - učebnice str. 26 a 27
        - pracovní sešit strana 27 je kompletní


12.12.2019
ČJ - psaní u, ú, ů
      - učebnice str. 51/ cv. 4,5 - ústně
      - pracovní sešit strana 36 je kompletní
      - diktát (5 vět)
      - písanka - str. 34
      - společné čtení v čítance
- "stromeček" - didaktická skupinová hra na pamětné + a -
    - pracovní list
    - "pyramida" - práce s mazací tabulkou na koberci


11.12.2019
ČJ - psaní u, ú, ů
      - učebnice str. 50/ cv. 1,3 - ústně, děti odůvodňují
      - pracovní sešit str. 36/2,3
PRV - zimní příroda, ptáci stálí x stěhovaví
         - učebnice str. 24
         - pracovní sešit - strana 25 je kompletní
AJ - neurčitý člen a x an, množné číslo (one apple - two apples)
      - I like x I don´t like
      - učebnice str. 26 (nová slovní zásoba - zatím pouze v ústní podobě)
      - pracovní sešit strana 30
      - pracovní list v sešitě English 


9. a 10.12.2019
ČJ - dvojhlásky (au, ou, eu) a slabikotvorné souhlásky r-l-m
      - učebnice str. 51/ cv. 2,3 - ústně
      - pracovní sešit strana 39 a 41 jsou kompletní
      - společná četba čítanky a kocourka Modroočka
      - práce ve skupinách - dvojhlásky
učebnice str. 61 - 63 jsou dokončené
    - práce v sešitě (učebnice str. 61/7)
    - "magický čtverec" - práce na koberci s mazací tabulkou
AJ - unit 4 - učebnice strana 25
      - čtení dialogů
      - pracovní sešit str. 29 je kompletní
      - neurčitý člen A x AN


5. a 6.12.2019
ČJ - samohlásky a souhlásky, slabikotvorné r-l-m
      - učebnice str.53
      - pracovní sešit strana 40 je kompletní a str. 40/ cv.3 (strany 36-39 jsme záměrně přeskočili a vrátíme se k nim později)
      - písanka str. 33 (T, F)
učebnice str. 59/cv. 8,9 a strana 60 je kompletní
    - geometrické tvary - učebnice str. 78/ cv. 2
    - "běhačka" - skupinová pohybová didaktická hra na pamětné sčítání a odčítání
PRV - zima a změny v přírodě
        - učebnice str. 24 a 25
        - pracovní sešit strana 24 je kompletní


28.11.2019
ČJ - dělení slov při psaní na konci řádku
      - učebnice str. 46/cv. 1,2 ústně a cvičení 4 písemně do sešitu ČJ
      - pracovní list - slabiky
      - písanka strana 31 (stranu 30 jsme dnes záměrně přeskočili a vrátíme se k ní později)
- desítky a jednotky, počítání se závorkami
    - pracovní list
    - učebnice str. 55/cv. 1,2,3


27.11.2019
ČJ - slova - slabiky
      - diktát (4 věty)
      - práce ve dvojicích - skládání různých slov ze slabik, tvorba vět (T, P, R,O)
PRV - pomáháme si...
         - učebnice str. 22 a 23
         - pracovní sešit - strana 22 je kompletní
AJ - učebnice str. 21 - nácvik čtení, práce s textem 
      - pracovní sešit str. 26/ cv. 1
      - pracovní list v sešitě English (colours, toys)
      - procvičování otázky Is it  ... ?  a krátké odpovědi  Yes, it is. x No, it isn´t.
      

26.11.2019
ČJ - slova - slabiky - hlásky
      - učebnice str. 46/cv. 1,2 ústně a cvičení 4 písemně do sešitu ČJ
      - pracovní list - slabiky
      - písanka strana 31 (stranu 30 jsme dnes záměrně přeskočili a vrátíme se k ní později)
- desítky a jednotky, počítání se závorkami
    - pracovní list
    - učebnice str. 55/cv. 1,2,3


25.11.2019
ČJ - slova - slabiky - hlásky
      - pracovní sešit strana 31/ cv. 2,5
      - společná četba kocourka Modroočka
      - práce s kartičkami se slovy na koberci
- desítky a jednotky
    - učebnice str. 54/cv. 6,7,1 (dítě si vybere libovolné 3 řádky a doplní v něm čísla) a strana 55/cv. 3
    - "myslím si číslo" - didaktická hra (př. myslím si číslo, které má 2 desítky a 3 jednotky...) - práce s mazací tabulkou
AJ - unit 3 - učebnice strana 19
      - práce v sešitě English
      - pracovní sešit str. 24 je kompletní


22.11.2019
ČJ - slova, slabiky a hlásky
      - učebnice str. 45
      - pracovní sešit strana 31/ cv. 1,4
      - písanka str. 29
- počítání se závorkami
    - učebnice str. 53 je kompletní
    - "kopírka" - práce s mazací tabulkou, složené příklady se závorkami
PRV - moje práva a povinnosti, povolání
        - učebnice str. 21
        - pracovní sešit strana 21/cv. 1,2,3


21.11.2019
ČJ - slova a abeceda - opakování
      - učebnice str. 43/cv. 3 a str. 44/cv. 5 (ústně)
      - diktát (4 věty)
      - společná četba v čítance, práce s rýmy
      - písanka str. 28
- počítání se závorkami
    - učebnice str. 52 je kompletní, strana 53/cv. 1,5
    - "mřížka" - práce s mazací tabulkou, kombinace čísel na rozvoj logiky


20.11.2019
ČJ - slova - opakování
      - učebnice str. 43/cv. 1,2 - ústně
      - pracovní sešit strana 30
PRV - rodinné oslavy, narozeniny
         - učebnice str. 20
         - pracovní sešit - strana 20 je kompletní
         - děti se naučí datum svého narození
AJ - učebnice str. 18 - jednoduché pokyny (stand up, turn around, touch your head, hands down...pouze pasivní znalost)
      - pracovní sešit str. 22 a 23 jsou kompletní
      - Test: Is it  ... ?  Yes, it is. x No, it isn´t.
      

18. a 19.11.2019
c


15.11.2019
ČJ - slova mnohoznačná
      - pracovní sešit strana 27
      - písanka str. 26
- učebnice str. 50 je kompletní
    - práce s počítačem, on-line procvičování na + a - do 20
    - "tajný kód" - práce s číselnou tabulkou
PRV - test: podzim (děti, které dnes chyběly, si napíší příští týden)
        - rodina
        - pracovní sešit strana 19


14.11.2019
ČJ - slova mnohoznačná
      - písemné opakování - antonyma, synonyma
      - učebnice str. 41/ústně   
      - společná četba z čítanky - diskuse na téma rodina
      - písanka str. 25 - dokončení
- sčítání desítek
    - učebnice str. 49 je kompletní
    - "král" - pamětné + a - do 20


13.11.2019
ČJ - slova nadřazená, podřazená a souřadná
      - diktát (4 věty)
      - učebnice - str. 39/cv. 2,3 ústně
PRV - podzim u řeky
         - učebnice str. 18
         - pracovní sešit - strana 17 a 18 je kompletní
         - v pátek píšeme krátký test na opakování ovoce a zeleniny
AJ - učebnice str. 16 - opakování slovíček
      - pracovní sešit str. 19/2 a 20/1
      - Is it a (car)? Yes, it is. x No, it isn´t.
      - v pondělí 18.11. test na slovíčka (hračky)


12.11.2019
ČJ - slova nadřazená, podřazená a souřadná
      - "domeček" - didaktická skupinová hra na opakování synonym a antonym
      - pracovní sešit strana 28 (str.27 jsme záměrně přeskočili a vrátíme se k ní později)
      - společná četba: Z deníku kocoura Modroočka
      - písanka str. 25
- sčítání desítek
    - učebnice str. 47 a 48 je kompletní
    - pětiminutovka na pamětné + a - do 20
AJ - unit 3 - učebnice strana 16
      - zápis nových slovíček do "vocabulary" - a doll, a lorry, a car, a train, a dinosaur, a robot
      - spelling nových slovíček
      - Is it a (car)? Yes, it is. x No, it isn´t.


7. a 8.10.2019
ČJ - synonyma a antonyma
      - učebnice str. 37 a 38 - pouze ústně
      - pracovní list 
      - pracovní sešit strana 26 je kompletní
      - písanka - str. 23 a 24
- učebnice str. 45 a 46 kompletní, str. 47/ cv. 1,6
    - "myslím si číslo" - práce s číselnou tabulkou
    - hra s počítačem - opakování pamětného sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku 
PRV - zelenina (listová, kořenová, cibulová, plodová...)
        - učebnice str.16 - 17
        - pracovní sešit strana 16/ cv. 1,2
   

1.11.2019
ČJ - slova ve větě
      - učebnice str. 33 - pouze ústně
      - pracovní list k písni Z Svěráka: "Káča našla ptáče" - poslech, doplňování a hledání slov v textu 
      - pracovní sešit strana 23 je kompletní
      - sešit ČJ - přepis vět
- učebnice str. 39 a 41 je kompletní
    - "basketbal" - didaktická hra na pamětné sčítání a odčítání do 20 (s přechodem přes desítku)
PRV - keře, lesní plody a houby (jedlé a jedovaté, stavba těla)
        - učebnice str.12 - 14
        - pracovní sešit strana 13 a 14/cv. 2,4
        - příští týden ve středu budeme psát malý test na stromy (listnaté, jehličnaté), keře a houby


31.10.2019
ČJ - pracovní sešit - strana 22 je kompletní
      - společná četba
      - písanka - str. 21 a 20
učebnice strana 38 je kompletní, str. 39/cv. 1 a 2 


18.10.2019
ČJ - druhy vět - opakování
      - "křídová štafeta" - pohybová didaktická hra u tabule - určování druhů vět
      - pracovní sešit strana 21 je kompletní
      - pracovní list
- učebnice str. 36/cv. 3 a strana 37 je  kompletní
PRV - jehličnaté stromy
        - učebnice str.11
        - pracovní sešit strana 12


17.10.2019
ČJ - druhy vět 
      - práce v sešitě
      - kolektivní práce - určování druhů vět, stříhání a lepení papírků
      - písanka - str. 19
      - diktát (4 věty)
učebnice strana 35 je kompletní, str. 36/cv. 1,2,5
    - "běhačka" - pohybová didaktická hra na pamětné sčítání a odčítání do 16


16.10.2019
ČJ - druhy vět - opakování
      - "kostka" - didaktická hra na koberci
      - učebnice str.30/1 a strana 31/cv. 4 - ústně
      - práce ve dvojicích - řazení slov podle abecedy
PRV - listnaté stromy
         - učebnice str. 10
         - pracovní sešit - strana 10 a 11 je kompletní
AJ - učebnice str. 13 - četba textu, hra na tlumočníky
      - pracovní sešit str. 16 a 17
      - How old are you? I'm (eight).
      - test - barvy


15.10.2019
ČJ - druhy vět - věta přací
      - učebnice str. 28/1 a 29/4 - ústně
      - pracovní sešit strana 20 je kompletní
      - písanka - str. 18
      - "kouzelné sluchátko" - didaktická hra na koberci 
- pracovní list
    - učebnice strany 31 - 34 jsou kompletní
    - slovní úlohy


11.10.2019
ČJ - druhy vět - věta tázací
      - učebnice str. 26/cv. 4,5,6 - ústně
      - pracovní sešit strana 19/cv. 1,2
      - písanka - str. 17
      - práce v sešitě - řazení slov podle abecedy
- "banka" - didaktická hra na pamětné sčítání a odčítání do 14 - s přechodem přes desítku (8+6, 14-9)
    - práce v sešitě M - slovní úloha
    - učebnice str. 28 a 29 je kompletní, str.31/cv. 4
PRV - pracovní sešit strana 9 je kompletní, str. 10/cv. 1,2,3 


9.10.2019
ČJ - druhy vět - věta oznamovací
      - didaktická pohybová hra
      - učebnice str. 23/cv. 1,2 3 - ústně
      - pracovní sešit - str. 15 je kompletní
PRV - test - naše vlast
         - učebnice str. 8 a 9
AJ pracovní sešit str. 13/cv. 3 a strana 14 je kompletní, učebnice str. 11
      - What colour is the (book)?
      - zápis nových slovíček do "vocabulary" - brown, orange, pink, white, purple, gray
      - spelling nových slovíček


8.10.2019
ČJ - druhy vět - věta oznamovací, rozkazovací, přací, tázací
      - učebnice str. 22 - ústně - práce v kruhu na koberci
      - pracovní sešit strana 18
      - písanka - strana 15
      - společná četba z čítanky
- učebnice strana 27 je kompletní, str. 28/cv. 1,2,4


7.10.2019
ČJ - opakování abecedy, řazení slov, pořádek vět
      - pracovní list
      - společná četba: Z deníku kocoura Modroočka
- učebnice str. 25/cv. 1,2,3, strana 26/3 a str. 27/1,2 
AJ - pracovní sešit str. 12/cv. 2, učebnice str. 11
      - What colour is the (pencil)?
      - zápis nových slovíček do "vocabulary" - colour, red, blue, green, yellow, black
      - spelling nových slovíček
   

4.10.2019
ČJ - pořádek vět
      - pracovní sešit strana 16 je kompletní
      - pracovní list - skládání a lepení papírků s větami do správného pořadí, tvorba příběhu podle časové posloupnosti
      - skupinové vyprávění příběhu
      - písanka str. 14
- didaktická týmová hra na pamětné sčítání a odčítání do 13 - s přechodem přes desítku (8+5, 12-3)
    - práce v sešitě M - slovní úloha
    - učebnice str. 26/cv. 1,2
PRV - pracovní sešit strana 8 - opakování
         - příští hodinu test (ČR - hlavní město, vlajka, naši sousedé), děti umí adresu svého bydliště


3.10.2019
ČJ - pořádek vět v textu
      - učebnice str. 18 - ústně - práce v kruhu na koberci
      - učebnice str. 19/cv. 2 - písemně do sešitu ČJ - jedna říkanka, obrázek
      - pracovní sešit str. 17 je kompletní
      - diktát
      - písanka - strana 13
      - společná četba z čítanky
- učebnice strana 24/cv. 2 a str. 25/cv. 4,5,6
    - pracovní list (sčítání přes desítku - rozklad čísel)
    - slovní úloha do sešitu M (z učebnice str. 24/cv. 4a - trénujeme zápis, znázornění, výpočet a odpověď)


2.10.2019
ČJ - abeceda - opakování
      - obtížné řazení slov (Martin, Markéta, Marcela...) - práce v sešitě ČJ
      - didaktická hra na koberci
      - učebnice str. 16/cv. 6 - ústně
      - pracovní sešit je kompletní po stranu 14 (včetně)
PRV - naše vlast (státní symboly, poloha v Evropě, státy sousedící s naší republikou, hlavní město...)
         - pracovní sešit strana 7 je kompletní
AJ - učebnice str. 10 - barvy (zatím pouze ústně)
      - pracovní sešit strana 12/ cv.1 . K tomuto cvičení je potřeba nahrávka na CD, ale můžete si sami vymyslet a dětem diktovat - number three is blue, number eight is purple... Děti podle Vašich pokynů čísla vybarví.
      - pracovní sešit str. 9/cv. 2
      - procvičení fráze What's this? It's a ...
      - opakování slovíček - a pencil, a bag, a book...
  

1.10.2019
ČJ - abeceda
      - pracovní sešit - strana 13/cv. 4 a strana 14 je kompletní
      - písanka str. 10 a 12
      - společná četba z čítanky
- učebnice strana 23/cv. 3,4,5 a str. 24/cv. 1,2,3,5
    - rozklad čísel


30.9.2019
ČJ - abeceda, řazení slov
      - pracovní sešit - strana 12/ cv.4 a strana 13/1,2,3
      - společná četba: Z deníku kocoura Modroočka
- učebnice strana 22 je kompletní, str. 23/ cv. 1,2,6,7
AJ - pracovní sešit str. 10 cv.2, učebnice str. 8
      - What's this? It's a (pencil).
      - zápis nových slovíček do "vocabulary" - a pencil, a pen, a bag, a rubber, a ruler, a pencil-case, a book
      - spelling nových slovíček - příští hodinu test
      - didaktické hry k procvičení slovní zásoby


27.9.2019
ČJ - abeceda, řazení slov
      - práce na koberci - manipulační činnosti, práce ve skupinkách
      - pracovní sešit - strana 12/cv. 1,2,3 + hádanka
      - písanka str. 11
      - test - abeceda
- učebnice strana 21 je kompletní
    - práce v sešitě M - slovní úloha
    - didaktická pohybová hra - pamětné + a -
PRV - domov, město x vesnice, adresa mého bydliště
         - učebnice i pracovní sešit strana 6 (kompletní)


26.9.2019
ČJ - abeceda, obtížnější řazení slov (mango, meruňka, mandarinka...)
      - učebnice - str.15/cv. 1,2 (ústně)
      - pracovní sešit - strana 11 je kompletní
      - písanka str. 9
      - test - abeceda
- učebnice strana 19 a 20 je kompletní, str. 21/cv. 6
    - rozklad čísla 12
    - slovní úlohy - zápis, znázornění, výpočet a odpověď


25.9.2019
ČJ - abeceda, řazení slov
      - diktát (3 věty)
      - učebnice str. 14/cv.5 - písemně do sešitu abecedně seřadíme podtržená slova
PRV - důležitá telefonní čísla, bezpečnost na silnici
         - pracovní sešit strana 5 je kompletní
AJ - How are you? I´m fine, thanks. - aktivně pouze v mluvené podobě
      - opakování numbers 0 - 10
      - Unit 2 - nová slovní zásoba - učebnice str. 8
      - pracovní sešit strana 9/cv. 1


24.9.2019
ČJ - abeceda 
      - řazení slov podle abecedy
      - pracovní sešit - strana 10 je kompletní,str. 11/cv. 2
      - písanka str. 8
      - společná četba z čítanky
- učebnice strana 18 je kompletní, str. 19/ cv.1,4
    - rozklad čísla 12
    - pamětné sčítání a odčítání 


23.9.2019
ČJ - abeceda - didaktické hry a manipulační činnosti
      - řazení slov podle abecedy
      - učebnice str.13/cv. 1,2 ústně a cvičení 3 písemně do sešitu ČJ
      - pracovní sešit - strana 10/ cv.1,2
      - společná četba: Z deníku kocoura Modroočka, práce s textem
- učebnice strana 17 je kompletní
AJ - pracovní sešit str. 6/ cv.2, strana 7 je kompletní
      - zápis nových slovček do "vocabulary" - six, seven, eight, nine, ten, number - jednotlivá slovíčka píšeme pod sebe, můžeme mezi nimi pro přehlednost vynechat jeden řádek
      - spelling nových slovíček - příští hodinu test
      - didaktické hry k procvičení čísel 0 - 10


12.9.2019
ČJ - opakování učiva 1.ročníku - slova a věty
      - pracovní sešit - strana 6/cv. 1,2,3
      - učebnice str.6/5 - ústně
      - společná četba z čítanky 
      - písanka - strana 4
- učebnice strana 8 je kompletní, str. 10/ cv.2 
    - didaktická hra s mazací tabulkou - procvičení pamětného sčítání a odčítání do 20 - př. 4+12, 18-7


11.9.2019
ČJ - opakování učiva 1.ročníku - slabiky, tvorba slov 
      - pracovní sešit - str. 5/ cv.4
      - didaktická hra k rozvoji rychlosti čtení
      - diktát (3 věty)
PRV - učebnice str. 3, pracovní sešit str. 2/cv.3 a strana 3 je kompletní
AJ - na hodinu byly obě skupinky dnes spojeny
      - učebnice strana 4, pracovní sešit str. 3 je kompletní
      - didaktické hry, komunikativní činnosti, pohybové aktivity a práce s anglickou písní
      - zápis do sešitu English: 
    What's your name?
    I'm (jejich jméno).
Tuto frázi děti už umí nejen říct, ale naučí se ji také přečíst a napsat.


10.9.2019
ČJ - opakování učiva 1.ročníku - slabiky, tvorba slov (učebnice str.5/ cv.1 - ústně, cv.2 písemně do sešitu
      - pracovní sešit - str. 5/ cv. 1 a 2
      - společná četba z čítanky - dramatizace, čtení rolí
      - písanka - strana 3
M - učebnice strana 7 je kompletní, str. 10/ cv.1
    - didaktická hra ve skupinách - procvičení pamětného sčítání a odčítání do 20 (bez přechodu přes 10)


9.9.2019
ČJ - opakování učiva 1.ročníku - písmena tiskací x psací (učebnice str.5/1,2 - ústně)
      - pracovní sešit - str. 4/ cv. 3 a 4
      - společná četba knihy Z deníku kocoura Modroočka
M - učebnice strana 6 je kompletní, str. 7/ cv.5
AJ - What can you see? - práce s obrázkem - opakování slovní zásoby z 1.ročníku