V této sekci opět najdete probrané učivo pro každý den, pokud někdo chybí. V případě, že jsou všechny děti ve škole přítomny, učivo pro tento den nezapisuji.
23.10.2020

Krásné dobré ráno, děti.

Tak už je tu pátek a s ním poslední úkoly pro tento týden. Chválím vás, jak hezky pracujete. Děkuji za všechny vyplněné a také opravené pracovní listy. Pokud někdo z vás ještě nestihl nějaký úkol splnit či opravit označené chyby, tak prosím doplňte, ať je vše v pořádku.

Příští týden máte prodloužené podzimní prázdniny, včetně jednoho významného dne. Ve středu 28.října je státní svátek a připomínáme si vznik samostatného Československého státu v roce 1918. Můžete se podívat na toto krátké video.

Děti, toto období spojené s pandemií koronaviru je pro nás všechny velmi náročné, ale nebojte - vše bude opět v pořádku. Moc na vás myslím - opatrujte se a ať jste zdraví. Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - ČJ - 1.skupina
8.30 - ČJ - 2.skupina
9.00 - M - 1.skupina
9.30 - M - 2.skupina

ČJ vyjmenovaná slova po B: BÝT - jeho tvary a slova příbuzná
      - učebnice str. 32/3 a 33/5 - uděláme spolu 
      - pracovní sešit str. 24/3
      - sešit ČJ - učebnice str. 33/5: až budeš mít hotovo, tak požádej rodiče, aby tvůj úkol vyfotili a přes Google učebnu poslali jako přiložený soubor
 • vynech řádek za posledním zápisem a vpravo napiš dnešní datum
 • vlevo napiš číslo strany a cvičení, které budeš dělat
 • ze cvičení vypiš slova, ve kterých chybí písmeno - piš je za sebe na řádek, odděluj čárkou
 • žlutou pastelkou v každém slově zakroužkuj Y po b
 • ze slov, která jsi napsal, si vyber tři libovolná a vymysli s nimi větu - dané slovo ve větě podtrhni
 • vše si pozorně zkontroluj (velká písmena, čárky, háčky, tečky...)
      - čtenářská dílna - rozvoj čtenářské gramotnosti a propojení mezipředmětových vztahů:
 • zajdi si do Google učebny prvouky - najdi si text "Muchomůrka zelená" a pozorně si jej přečti
 • potom běž do učebny ČJ a vyplň pracovní list "Čtenářská dílna - Muchomůrka"
 • pracovní list mi pošli
    
M - násobilka 7
    - učebnice str. 37/1,3 - uděláme spolu ústně
    - pracovní sešit str. 25/2,3,4,6

PRV - houby - zápis do sešitu (Google učebna)
        - pracovní sešit str. 14/2 - pomůže ti text "Muchomůrka zelená" (Google učebna)

 

22.10.2020

Dobré ráno, děti. 
Těším se, že dnes budeme opět pracovat společně při video výuce. Ať se vám všechny úkoly podaří - jste moc šikovní! 🍀

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - AJ (obě skupiny současně)
9.00 - ČJ - 2.skupina
9.30 - ČJ - 1.skupina

ČJ vyjmenovaná slova po B - BÝT a slova příbuzná
      - učebnice str. 32/1,2,4 - společně uděláme ústně
      - pracovní sešit str. 24/1,2
    
M - násobilka 6 - násobení a dělení
    - sešit M - učebnice strana 36/7 - stranu v sešitě přehni na půl a opět rozlož - 1. a 2. sloupeček příkladů opiš pod sebe na levou stranu od ohybu, 3. a 4. sloupeček naopak na pravou stranu listu. Nezapomeň svoje výpočty zkontrolovat.
    - pracovní list v Google učebně

AJ  - reading, older x younger
      - učebnice - str.14 - společně budeme pracovat s tímto textem
      - pracovní list v Google učebně21.10.2020

Všechny vás moc zdravím, moje milé děti .❤️
Včera jste mi všichni poslali vyplněný testík z prvouky. Většina z vás měla všechny odpovědi správné. Občas se nějaké chybičky vloudily, ale to se může stát. My se však chyb nebojíme, ale snažíme se z nich poučit a zjistit správné řešení...

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - ČJ - 2.skupina
8.30 - ČJ - 1.skupina
9.00 - M - 2.skupina
9.30 - M - 1.skupina

ČJ vyjmenovaná slova po B 
      - učebnice str. 31/1,2 - společně uděláme ústně
      - video: vyjmenovaná slova po B
      - pracovní sešit str. 23/1,2
      - pracovní list - Google učebna
    
M - násobilka 6 - násobení a dělení
    - pracovní sešit str. 24/1,2,3
    - sešit M - učebnice str. 36/8 - vyřeš slovní úlohu (zápis, výpočet, zkouška a odpověď)

AJ  - How old are you? Numbers - revision
      - sešit English - zápis: 
                                                         21st October

How old are you?             Kolik je ti roků?

I'm nine (years old).           Je mi devět (roků).    
She is ten (years old).       Je jí deset (roků).

      - pracovní list - Google učebna

PRV - houby 
        - učebnice str. 16 - přečti si text, prohlédni si obrázky - v pátek si uděláme zápis do sešitu
        - pracovní sešit str. 14/1,3  - pracuj s učebnicí, ve které najdeš veškeré informace 20.10.2020

Dobré ráno, dobrý den, holky a kluci. 🤗
Chválím vás, jak pilně pracujete nejen při video-výuce, ale také na pracovních listech, které mi vzorně posíláte. Občas se vloudí nějaká chybička, tak vám ji vždy barevně označím a list vrátím zpět k opravě. Nezapomeňte mi ho po vaší kontrole opět poslat. Někteří ještě nemají splněné pracovní listy z minulého týdne, tak se podívejte do Google učebny, jestli jste něco náhodou nezapomněli splnit... to se při množství úkolů může občas přihodit :-)
Ať se vám daří - moc na vás, děti moje,myslím. 

Dnešní plán společné výuky přes Google MEET:
8.00 - AJ (obě skupiny současně)
9.00 - ČJ - 2.skupina
9.30 - ČJ - 1.skupina

AJ  - family - reading and writing
      - učebnice str. 13 
      - pracovní sešit str. 16/1,2

ČJ slova příbuzná, vyjmenovaná slova po B - první seznámení
      - učebnice str. 30/2 - společně uděláme ústně
      - pracovní sešit str. 23/2
      - vyjmenovaná slova po B - tabulka v učebnici na str. 31
      - písanka strana 14 - nespěchej, ať to máš napsáno nejen hezky, ale také správně... hvězdičky na tebe čekají :-)

PRV - malý testík v Google učebně
        - byliny
        - učebnice str. 15 - přečti si text, prohlídni si obrázky 
        - pracovní sešit str. 13/1,2.3 - pracuj s učebnicí, ve které najdeš veškeré informace - u cvičení 3 napiš k jednotlivým rostlinám také jejich název19.10.2020

Dobré ráno, moje milé děti. 😊

Doufám, že jste všichni zdraví a přes víkend jste si hezky odpočinuli od školních povinností. Už se těším, až vás opět uvidím při našem společném on-line učení. 
Aby se nám lépe pracovalo, budete dnes na video výuku rozděleni do 2 skupin, stejně tak jako v angličtině. Obě skupinky budou dělat tu stejnou práci, jen nebudete u počítače všichni zároveň ve stejný čas - dostanete se tak častěji ke slovu a učení bude účinnější. 
V 8 hodin začne pracovat 1.skupina (moje anglická) a v 8,30 se pro změnu připojí 2.skupina (anglická skupina paní učitelky Ocelíkové). Budeme se věnovat českému jazyku a matematice, tak si připravte vše potřebné (učebnice, pracovní sešity, pouzdro, list čistého papíru).
Někteří z vás měli minulý týden problém s počátečním vstupem do naší video-výuky. Připojujte se, prosím, vždy přímo přes Google MEET (nevstupujte přes učebnu).  
A ještě jedna prosba - nezapomeňte mít vypnuté mikrofony, pokud nejste vyzváni ke slovu. Děkuji.😉
Tak s chutí do práce, ať se nám vše podaří...


ČJ - výuka přes Google MEET 
      - pracovní sešit str. 23/1 a str. 22/2 - stačí doplnit chybějící písmenka 
      - pracovní list - najdeš ho v Google učebně ČJ, po vyplnění mi ho pošli zpět 

M - násobilka 6
    - pracovní sešit str. 24/4
    - pracovní list - Google učebna M 

AJ - učivo na našem webu je pro moji skupinku, děti z kurzu paní učitelky Ocelíkové mají učivo v Google učebně
      - opakování - her x his, numbers, family
      - pracovní sešit str. 18 - u prvního cvičení dopiš na tečky člena rodiny (mum, brother, grandma...), čísla spoj barevně se slovy a ve třetím cvičení tvoř věty podle obrázků (nezapomeň, že pokud je něčeho více, začínám slovy They are...)


16.10.2020

Dobré ráno, děti. Těším se opět na vás všechny v Google meet :-)

ČJ - v 8 hodin se budeme společně učit přes Google Meet 
      - hlásky - dvojhlásky a slabikotvorné souhlásky
      - sešit ČJ - učebnice str. 29/4:
 • vynech řádek za posledním zápisem
 • vpravo napiš dnešní datum, vlevo číslo stránky a cvičení (29/4)
 • doplň do slov chybějící hlásky a napiš je
 • důležitý krok - zkontroluj, zda je vše bez chyb
 • najdi 2 slova se slabikotvornou souhláskou a zakroužkuj je červeně
 • zelenou pastelkou podtrhni slova s dvojhláskou
      - pracovní sešit str. 21/3
      - čti si 15 minut ve své knize, kterou máš zrovna rozečtenou a  potom běž do Google učebny českého jazyka a vyplň pracovní list, který mi pošli


M - v 9 hodin se učíme na Google Meet
    - násobilka 6 - zavedení, násobení
    - učebnice str. 35/2 - ústně, uděláme spolu
    - sešit M - učebnice str. 35/3 - 4 sloupečky

PRV - zápis do sešitu - běž do Google učebny prvouky a udělej si zápis
        - pracovní sešit str. 12/1,2,3 - k prvnímu cvičení ti pomůže toto krátké video jehličnany15.10.2020

Přeji všem dobré ráno - už se těším, až se uslyšíme  nebo třeba i uvidíme na naší první videkonferenci v 8 hodin. 

AJ - v 8 hodin se nám všem snad podaří spojit se v Google Meet
      - v Google classroom si  děti z mé skupiny kliknou na dokument "Numbers" a napíší čísla anglicky a pošlou zpět

ČJ - v 9 hodin se zkusíme spojit přes Google Meet - vysvětlíme si učivo 
      - hlásky - samohlásky a souhlásky
      - učebnice str. 28 - přečti si spodní žlutý rámeček
      - pracovní sešit str. 21/2
      - písanka str. 13

M - v Google classroom "Matematika" na tebe čeká rychlá násobilková rozcvička - klikni si na dokument, dopiš v počítači výsledky a odešli mi úkol zase zpět
    - sešit M - slovní úloha z učebnice str. 32/9a - nezapomeň na zápis, výpočet, zkoušku a odpověď (pomůže ti, když se podíváš na cvičení 8 na stejné straně)
    - pracovní sešit str. 22/14,15


14.10.2020

Dobré ráno, dobrý den, moje milé děti. Mrzí mě, že teď nemůžeme být spolu ve třídě, ale věřím, že vše zvládneme a brzy se do školy opět vrátíme. Hezky se posaďte a s chutí do dnešních úkolů...

ČJ - stavba slova - slabiky
      - učebnice str. 28 - přečti si horní žlutý rámeček
      - sešit ČJ - učebnice str. 28/2
 • vynechej jeden řádek za posledním zápisem, na pravou stranu napiš dnešní datum, na další řádek vlevo číslo strany v učebnici a číslo cvičení
 • napiš název básničky, podtrhni ji pravítkem
 • básničku po verších (řádcích) přepiš do sešitu, doplň  slova z nabídky
 • zkontroluj, zda nemáš žádné chyby - zapomenutá písmenka, čárky, háčky, tečky... :-)
 • v každém verši (na každém řádku) spočítej počet slov a číslici napiš do závorky za posledním slovem na řádku
 • zakroužkuj žlutou pastelkou slova s největším počtem slabik
 • červenou pastelkou podtrhni všechna jednoslabičná slova
      - pracovní sešit str. 21/1

M - násobilka 2,3,4,5 - opakování
    - pracovní sešit str. 22/1-10

AJ - family, her x his, numbers  - opakování slovní zásoby
      - sešit English
 • napiš si dnešní datum - 14th October
 • udělej si zápis do sešitu - opiš, potom barevnou pastelkou a pravítkem dej do rámečku:
 •  MY - můj, moje
  YOUR - tvůj, tvoje
  HER - její
  HIS - jeho

 • napiš si pod sebe následující slova a číslice, pak napiš vše anglicky (pozor, když je někoho více, tak přidáme na konec -s):
tvoji bratranci
jeho sestra
moje babička
její strýc
jeho bratři
tvoje tety
její sestřenice
moje rodina
57
43
96
38
21

PRV - stromy a keře
        - učebnice str. 14 - přečti si text na této straně a prohlídni si obrázky - v pátek si uděláme krátký zápis do sešitu
        - pracovní sešit str. 12/413.10.2020
ČJ - nauka o slově - opakování
      - učebnice str. 27/1 - ústně
      - pracovní sešit str. 20/1 (a-e)
      - písanka strana 12
AJ - older (starší) x younger (mladší)
      - How old are you? I´m (nine).
      - učebnice str. 12
      - pracovní sešit str. 15/1 a 17/1
PRV - opakování ČR
        - pracovní sešit str. 11 je kompletní


12.10.2020
ČJ - slova příbuzná. kořen slova, předpona a přípona
      - učebnice str. 26/3 - ústně
      - pracovní sešit str. 19/3,5
      - společná četba -  Ronja
AJ Have you got a brother or a sister? 
      - I have got one brother. I haven´t got any sisters.
      - pracovní list, práce ve skupině
      - opakování slovní zásoby na téma rodina a čísla do 100
násobilka 10, opakování násobení a dělení 2,3,4,5 a sčítání i odčítání do 100
    - pracovní sešit str. 22/11,12,13 a strana 23 je kompletní


29.9.2020
ČJ - antonyma - slova protikladná
      - učebnice str. 22/3 - ústně
      - pracovní sešit str. 15 je kompletní
      - písanka strana 8
AJ family - pracovní list:
    

PRV- krajina v ČR, nadmořská výška, naše pohoří
        - učebnice str. 11
        - pracovní sešit str. 9/1,2


25.9.2020
ČJ - slovo, věty, slovosled a druhy vět - opakování
      - učebnice str. 21/1,2, - ústně
      - pracovní sešit str. 14/1,2,3
      - písanka strana 7
PRVučebnice str. 10 - Praha
        - pracovní sešit str. 8/1
        - zápis do sešitu PRV:
 PRAHA
- hlavní město České republiky
- sídlo parlamentu a prezidenta ČR - Miloše Zemana
- protéká zde řeka Vltava
- populace 1,3 milionu
- Pražský hrad, Karlův most, Staroměstský orloj, Petřín

- děti si můžou do sešitu nalepit nějaký obrázek na toto téma
- procvičování násobilky 2,3,4,5
    - pracovní sešit str. 15/4 a 16/1,2,3,5


24.9.2020
ČJ - párové souhlásky - shrnutí
      - diktát 
      - učebnice str. 18/15 - ústně
      - pracovní sešit str. 13/16,17
      - sešit ČJ - z učebnice str. 18/16 - přepsat první 4 věty a určit jejich druh (P,R,O,T)
AJ her (její) x his (jeho) - test
      - učebnice str. 8 - otázky 
      - pracovní sešit str. 10/1 a str. 11/3
učebnice str. 20/8 - do sešitu M
    - pracovní sešit str. 15/1,2,5


23.9.2020
ČJ - párové souhlásky (f/v, h/ch)
      - pracovní sešit str. 12/13,15
      - učebnice str. 17/12,14 - ústně
AJ her x his - pracovní list (vyplnit a nalepit do sešitu English):

      - family (rodina) - učebnice str. 9
      - pracovní sešit strana 10/2
      - nová slovíčka - zapsat do slovníčku a procvičit ve Spellingu:
family            rodina
mum              maminka
dad                tatínek
sister             sestra
brother           bratr
auntie            teta
uncle             strýc
cousin           bratranec, sestřenice
     
PRV- státní symboly, důležité státní svátky a osobnosti z historie našeho národa 
        - pracovní sešit str. 7/2,3
        - krátké video - Svatý Václav
- sčítání a odčítání dvojciferných čísel (typu 78-26, 34+52) - rozklad čísel na desítky a jednotky (78 - 26 = 78 - 20 - 6)
    - pracovní sešit str. 14/3,6,7
    - sešit M - slovní úloha:
 
Petřík s Aničkou šli do cukrárny. Petřík si koupil kousek čokoládového dortu za 67 Kč. Anička si objednala tvarohový dort s jahodami, který byl o 13 Kč levnější. Kolik korun zaplatila Anička?
u řešení slovní úlohy děti provedou zápis, výpočet, zkoušku a napíší odpověď


22.9.2020
ČJ - párové souhlásky s/z, š/ž
      - pracovní sešit str. 11/9 a str. 12/11,12
      - učebnice str. 17/9,10 - ústně a odůvodnit pravopis
      - písanka strana 6
AJ her x his
      - pracovní sešit strana 9/2
PRV- ČR - státní symboly
        - učebnice str. 8
        - zápis do sešitu PRV: 
 ČESKÁ REPUBLIKA

- stát ve středu Evropy ("Srdce Evropy")
- sousedí se 4 státy: Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko
- státní symboly:
   * státní vlajka
   * státní hymna
   * vlajka prezidenta
   * státní pečeť
   * velký a malý státní znak

- do sešitu si děti nakreslí českou vlajku


21.9.2020
ČJ - párové souhlásky
      - učebnice str. 16/6,8 - ústně, odůvodnit pravopis
      - pracovní sešit str. 10/5 a str. 11/6,7,8,10
AJ her (její) x his (jeho)
      - učebnice str. 8
      - nová slovíčka - zapsat do slovníčku a procvičit ve spellingu:
present            dárek
necklace          náhrdelník
tie                    kravata
grandma          babička
grandpa           dědeček
her                   její
his                   jeho
      - pracovní sešit str. 9/1
učebnice str. 19/4 - do sešitu M, přepsat a vypočítat 2 sloupečky
    - pracovní sešit str. 13/1,2,3,5


18.9.2020
ČJ - párové souhlásky - psaní hlásek uprostřed a na konci slova (s/z, d/t, b/p...)
      - pracovní sešit str. 10/1,2,3,4
      - učebnice str. 15/2 - ústně odůvodnit pravopis slov z obrázku a potom si děti jeden obrázek vyberou a do sešitu ČJ napíší s tímto slovem 4 různé věty - jednu tázací, rozkazovací, přací a oznamovací
      - písanka strana 5
PRVučebnice str. 8 - mapa ČR a sousední státy, státní hranice
        - pracovní sešit str. 6/1 a strana 7/1
- pracovní sešit strana 10 je kompletní, str. 11/3 a str. 12/1,6,11,13
    - násobilka 2,3,4,5


17.9.2020
ČJ - slova se skupinami dě, tě, ně, bě, vě, pě, mě
      - pracovní sešit str. 9/5,6,7
AJ anglická abeceda, hláskování slov 
      - nová slovíčka: magazine, favourite, facts, stories - pouze v mluvené podobě
      - učebnice str.7
      - pracovní sešit str. 8/1,2
- pracovní sešit str. 10/1,4,7 a str. 12/14,15
    - učebnice str.18 - s touto stranou souvisí cvičení v pracovním s. na straně 11/2 a,b,c 


16.9.2020
ČJ - psaní i/y a slova se skupinami dě, tě, ně, bě, vě, pě, mě
      - pracovní sešit str. 8/1,2,3,4
      - učebnice str. 13/2,3 - ústně
AJ anglická abeceda, hláskování slov 
      - pracovní sešit strana 7
PRV- práce s mapou
        - pracovní sešit str. 6/2,3,4,5
- pracovní sešit str. 9 je kompletní


15.9.2020
ČJ - měkké a tvrdé slabiky
      - pracovní sešit str. 6/4 a 7/5,6
      - písanka str. 4 je kompletní
AJ anglická abeceda, hláskování slov 
      - pracovní sešit strana 6/1,2
PRV- práce s jízdním řádem
        - pracovní sešit str. 5/5,6


14.9.2020
ČJ - měkké a tvrdé slabiky
      - pracovní sešit str. 6/1,2,3
AJ anglická abeceda, hláskování slov 
      - pracovní sešit strana 4
- pracovní sešit str. 8 je kompletní


11.9.2020
ČJ - psaní ú,ů,u
      - pracovní sešit str. 5/4,5
      - pracovní list:

PRV - doprava
        - pracovní sešit strana 4 je kompletní
- učebnice str. 10/5 - ústně
     - pracovní sešit str. 7/2,3,4,5,6


10.9.2020
ČJ - psaní ú,ů,u
      - sešit ČJ - učebnice strana 7/2
      - pracovní sešit str. 5/1,2,3
AJ - učebnice str. 6 - poslech a práce s textem
      - anglická abeceda, hláskování slov - didaktické hry
- pracovní sešit str. 6/1,2,4 a strana 7/1


9.9.2020
ČJ - abeceda a řazení slov
      - pracovní sešit str. 4/4,5
      - pracovní list:

PRV- skupinová práce - pravidla třídy, tvorba plakátu a jeho prezentace
        - bezpečná cesta do školy - pracovní sešit str. 3/2,3
AJ - učebnice str. 5 - anglická abeceda
      - pracovní sešit str. 3/2
M - pracovní sešit str. 4/1 a strana 5/1,2,4,6


8.9.2020
ČJ - abeceda a řazení slov
      - pracovní sešit str. 4/1,2,3 - ve cvičení 1 zakroužkovat žlutě všechny samohlásky, ve cvičení 3 očíslovat jména podle abecedy
PRV- učebnice str. 2
        - pracovní sešit str. 2/1,3,4
AJ - učebnice str. 4  - četba, nová slovíčka z textu do vocabulary a následně procvičit ve spellingu:
a puppy            štěně
puppies            štěňata
a flat                 byt
a garage          garáž
a footprint        stopa
      - pracovní list - vyplnit a nalepit do sešitu English:7.9.2020
ČJ - sešit ČJ - učebnice str.5/6
      - pracovní sešit str. 3/7
      - písanka strana 1 a 2
M - pracovní sešit str. 4/2,3,4,6
AJ - učebnice str. 4 
      - pracovní sešit str. 3/1
      - sešit English - zápis:
What's this? It's a pencil.
What are these? They are pencils.