V této sekci opět najdete probrané učivo pro každý den, pokud někdo chybí. V případě, že jsou všechny děti ve škole přítomny, učivo pro tento den nezapisuji.


16.10.2018
ČJ - Živá abeceda - strany 29 a 30 jsou kompletní
      - manipulační činnosti s písmenky
      - nový čtecí list
      - Moje první psaní - str. 32 a 33
M - číslice 5
    - matematický diktát - pamětné sčítání, zápis výsledků na mazací tabulku
    - nácvik psaní číslice 5 - Moje první psaní ze zadní strany - na straně 5 píšeme 3 horní řádky
    - učebnice - strana 31 je hotová


15.10.2018
ČJ - Živá abeceda str. 28 - strana je kompletní, u cvičení se symbolem papouška děti hledají písmenko S,s - velké zakroužkují červeně, malé modře
      - didaktické hry
      - Moje první psaní - strany 30 a 31 jsou hotové
AJ - opakování fráze How many... a slovní zásoby 2.lekce - příští hodinu AJ malý testík
     - učebnice str. 20 a 21, pracovní sešit strana 18
     - nová slovíčka (a plane, a doll, a train, a car, a guitar, a drum, a ball)


12.10.2018
ČJ - Živá abeceda strana 27 je kompletní - pozor na cvičení se symbolem červené pastelky: děti si přečtou všechny slabiky a potom vybarví stejnou barvou všechna políčka, která se stejně čtou (př. la, LA, La - vše je jednou barvou)
AJ - pro obě dvě skupinky:
     - učebnice strana 18, pracovní sešit str. 15 - 17
     - čísla 1 až 10
     - množné číslo: one pencil - two pencils
     - otázka na počet: How many (books)?
M - učebnice - str. 28/cv.1 a strana 30 je kompletní


11.10.2018
ČJ - Živá abeceda - strany 25 a 26 jsou kompletní
      - Moje první psaní - str. 28 a 29
      - pracovní list
M - číslice 4 - manipulační činnosti
    - Moje první psaní ze zadní strany - na straně 4 píšeme 3 horní řádky
    - učebnice - str. 29 je hotová
    - tvorba slovních úloh a zápis příkladů na sčítání
PRV - stromy (rozdíl strom x keř, listnaté x jehličnaté stromy, jejich význam v životě člověka)
         - poznávání podle plodů, listů na školní zahradě


10.10.2018
ČJ - nové písmenko E
      - čtecí list ze včerejšího dne - čteme řádek slov a písmenka pod nimi
      - Živá abeceda - strana 24 je kompletní (v říkance hledáme a barevně kroužkujeme E,e jako obvykle)
      - Moje první psaní - str. 27 je hotová
M - procvičení psaní číslice 3
    - manipulační činnosti - zavedení sčítání, slovní úlohy
    - učebnice str. 26/cv. 1 a strana 27 je kompletní


9.10.2018
ČJ - procvičujeme analýzu a syntézu slov (rozklad na hlásky)
      - skládáme a čteme slabiky (ma,má, la, lá)
      - manipulační činnosti s nastříhanými písmenky
      - nový čtecí list - pouze horní polovina
      - Živá abeceda - strana 23 je kompletní
      - Moje první psaní - str. 26 - nejprve objet několikrát jen prstíkem po papíře zelenou předlohu a potom každý velký předtečkovaný "bič" obtáhnout tužkou alespoň 3krát , na straně 27/ 4 řádky
M - číslice 3 - manipulační činnosti
    - Moje první psaní ze zadní strany - strana 3 je kompletní (na posledním řádku nepíšeme nulu, ale střídáme číslice 2 a 3)
    - geometrické tvary - učebnice strana 25 je kompletní


8.10.2018
ČJ - Živá abeceda str. 22 - strana je kompletní, u cvičení se symbolem tužky děti hledají písmenko L,l - velké zakroužkují červeně, malé modře
      - Moje první psaní - strany 24 a 25 jsou celé hotové
AJ - pro obě dvě skupinky:
     - učebnice str. 16 a 17, pracovní sešit strana 13 a 14
     - čísla 1 až 10 - nejen v číselné řadě, ale i jednotlivě na přeskáčku
    

4.10.2018
ČJ - procvičujeme nové písmenko L, skládáme a čteme slabiky (ma,má, la, lá)
      - manipulační činnosti s nastříhanými písmenky
      - Živá abeceda - strana 21
      - Moje první psaní - na str. 25 řádek 1,4,7 a jeden libovolný na téže straně - pohyb směrem dolů
M - číslice 2
    - zavedení znaménka +, tvorba jednoduchých slovních úloh a matematický zápis příkladu
    - učebnice str. 23/cvičení 1 a strana 24 je kompletní


3.10.2018
ČJ - písmenko L, l
      - nový čtecí list
      - Živá abeceda - strana 20
      - Moje první psaní - strana 24 - 3 řádky
M - číslice 2 - Moje první psaní ze zadní strany - strana 2 je kompletní (na posledním řádku střídáme pouze číslice 1 a 2, nulu ještě nepíšeme)
    - geometrické tvary - didaktická hra
    - učebnice str. 25/1,2,3 a 6
  

2.10.2018
ČJ - procvičujeme písmenka M a A - pracovní list
      - trénujeme skládání a rozklad slabik - manipulace s kartičkami písmenek
      - Živá abeceda - strana 19
      - tvorba otázek, intonace v hlase
      - Moje první psaní - strana 23
M - orientace na číselné ose
    - geometrické tvary
    - manipulační činnosti - skládání prostorových obrazců
    - učebnice str. 21 a 22 jsou kompletní
  

26.9.2018
ČJ - učíme se nové písmeno A - procvičujeme tiskací velkou i malou podobu, dlouhé i krátké
      - Živá abeceda - strana 16 je kompletní: u cvičení s papouškem děti v básničce zakroužkují A,Á - červenou pastelkou, a,á - modře
      - Moje první psaní - strana 19 a ze zadní strany tohoto sešitu je "Psaní číslic" - na straně 1 procvičujeme pouze číslici 1
M - číslice 1 - učebnice str. 19 - pouze cvičení 1
    - sezámení s číselnou osou - uč. strana 20/cv.1


18.9.2018
ČJ - procvičujeme slabikování slov - rozlišujeme dlouhou a krátkou slabiku, pracovní list
      - Moje první psaní - strana 12 a 13
M - prostorová orientace - hned před, za, poslední, první, vlevo x vpravo
    - učebnice str. 13 a 14 (vše kompletní kromě vystřihování), manipulace s různými předměty a kartami


17.9.2018
ČJ - Živá abeceda str. 11 - procvičování slabik
      - Moje první psaní - strana 11
AJ - učebnice str. 8 a 9, pracovní sešit strana 5, 6
     - Who's this? It's ...  


14.9.2018
ČJ - Živá abeceda - str. 10 - procvičování dělení slov do slabik (dlouhá a krátká slabika), počáteční hláska ve slově
      - Moje první psaní - strana 10
M - strana 12 je kompletní
AJ - učebnice str. 6 a 7, pracovní sešit strana 3 a 4
      - Hello x goodbye, Come in!


10.9.2018
ČJ - Živá abeceda str. 4 a 5 - kompletní
AJ - Hello, What's your name? I'm...
     - Mum, dad, Polly, Jack, Daisy, Otto