rozvrh hodinVysvětlivky k jednotlivým předmětům:

 

   ČJ - český jazyk - čtení a psaní
    M - matematika
    AJ - anglický jazyk
    HV - hudební výchova
    TV - tělesná výchova
    VV - výtvarná výchova
    PRV - prvouka
    PČ - Aj - pracovní činnosti v anglickém jazyce

  7.55 - 8.40
 8.50 - 9.35
10.00 - 10.45
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
 pondělíČJMAJTVČJ 
 úterý AJČJ 
PRVČJ 
HV
 středa MČJAJPRV 
 čtvrtek M ČJTVAJPČ-Aj 
 pátek ČJ MČJ
 PRV VV

Předmět hudební  a tělesná výchova bude děti vyučovat paní učitelka Daniela Ševčíková (sevcikova@bakalka.cz).


Na hodiny anglického jazyka budou děti rozděleny do  2 skupin, stejně jako v minulém školním roce. Jednu skupinku vyučuji já osobně a druhou paní učitelka Šárka Ocelíková (ocelikova@bakalka.cz).


Malovat s dětmi ve výtvarné výchově bude paní učitelka Aneta Macková.

Comments