rozvrh hodinVysvětlivky k jednotlivým předmětům:    ČJ - český jazyk - čtení a psaní
    M - matematika
    AJ - anglický jazyk
    HV - hudební výchova
    TV - tělesná výchova
    VV - výtvarná výchova
    PRV - prvouka
    PČ - Aj - pracovní činnosti, vyučováno v anglickém jazyce

  7.55 - 8.40
 8.50 - 9.35
10.00 - 10.45
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
 pondělíČJ TVM AJČJ 
 úterý ČJHV 
MČJ 
PČ-Aj
 středa ČJTVAJPRV 
 čtvrtek ČJ MVVČJ 
 pátek ČJ MČJ
 PRV 

Předmět hudební  a tělesná výchova bude děti vyučovat paní učitelka Daniela Ševčíková (sevcikova@bakalka.cz).


Na hodiny anglického jazyka budou děti rozděleny do  2 skupin, stejně jako v minulém školním roce. Jednu skupinku vyučuji já osobně a druhou paní učitelka Šárka Ocelíková (ocelikova@bakalka.cz).


V pátek 3.vyučovací hodinu bude probíhat hodina českého jazyka (čtení a psaní) pod vedením paní učitelky Miluše Kuckové (kuckova@bakalka.cz).

Comments