rozvrh


ČJ - český jazyk - čtení a psaní
M - matematika
AJ - anglický jazyk
HV - hudební výchova
TV - tělesná výchova
VV - výtvarná výchova
PRV - prvouka
PČ - Aj - pracovní činnosti, vyučováno v anglickém jazyce


  7.55 - 8.40
 8.50 - 9.35
10.00 - 10.45
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
 pondělíČJ
 PRV ČJ AJ 
 úterý ČJM
TVPČ - Aj
ČJ
 středa M ČJPRV ČJ 
 čtvrtek ČJ MAJ
 ČJHV
 pátek TV MVV
 ČJ 

Předmět hudební výchova bude u dětí 2.B vyučovat paní učitelka Daniela Krejčí.

Na hodiny anglického jazyka budou děti opět rozděleny do skupin - stejně jako v minulém školním roce bude jednu skupinku vyučovat paní učitelka Štěpánka Hrdinová (hrdinova@bakalka.cz).
Comments