rozvrhČJ - český jazyk - čtení a psaní
M - matematika
AJ - anglický jazyk
HV - hudební výchova
TV - tělesná výchova
VV - výtvarná výchova
PRV - prvouka
PČ - Aj - pracovní činnosti, vyučováno v anglickém jazyce


  7.55 - 8.40
 8.50 - 9.35
10.00 - 10.45
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
 pondělíAJ ČJVV ČJ 
 úterý ČJTV 
MČJ 

 středa ČJMPČ-Aj ČJ 
 čtvrtek ČJ MČJ PRVHV
 pátek AJ ČJM
 TV 

Předmět hudební výchova bude u dětí vyučovat paní učitelka Daniela Ševčíková.

Na hodiny anglického jazyka budou děti rozděleny do  2 skupin - jednu skupinku vyučuji já osobně a druhou paní učitelka Alena Pančochová (pancochova@bakalka.cz).
Comments