1.B

Vážení rodiče,

vítám Vás na webových stránkách třídy 1.B - najdete zde všechny důležité informace, které Vám budu potřebovat sdělit. Sledujte, prosím, tyto stránky pravidelně...
1.7.2019

Milí rodiče,

touto cestou Vám chci mockrát poděkovat za výbornou spolupráci během celého školního roku a také velmi děkuji za krásné dárky - všechny mě moc potěšily.

Pro děti opakuji naše tři prázdninové úkoly:
1. Poslat Krtečkovi do školy pohled (adresa vlepena v prázdninovém deníku)
2. Psát si prázdninový deník (děti mohou vlepit pohlednice, vstupenky a jízdenky z výletů, psát si svoje zážitky, kreslit obrázky...)
3. Přečíst jednu knihu (zápis udělat do čtenářského listu v zadní části deníku)

Na děti se budu těšit v pondělí 2.září v naší kmenové třídě. Bližší informace k organizaci prvního školního týdne budou opět  zveřejněny na našem webu v posledním srpnovém týdnu.

Dětem i Vám přeji krásné léto plné hezkých společných chvil, zážitků a odpočinku :-) M.E. 
27.6.2019

Jen připomínám - zítra máme jen jednu vyučovací hodinu, předpokládaný konec v 8,45. Děti si dnes odnesly papuče domů, zítra už se nepřezouváme. Doporučuji přinést tvrdou slohu na vysvědčení, ať se dětem jen v euroobalu neponičí.


Dnes jsme s dětmi uklízeli ve školní šatně a našli jsme oblečení, ke kterému se nikdo nehlásí. Pokud Vám nějaký kus oděvu chybí, tak mám uschováno u sebe :-)26.6.2019

Zítra tj. ve čtvrtek 27.června máme zkrácené vyučování do 11,40. Čeká nás už jen volný den bez učení. Do školy si děti přinesou už jen batůžek se svačinou, pitím a nějakou hračkou nebo společenskou hrou (stolní hra, karty...).

V pátek si předáváme vysvědčení během 1.vyučovací hodiny a potom děti doprovodí svoje patrony z 9.tříd při "posledním zvonění" před budovu školy. Po tomto tradičním rozloučení s deváťáky se děti se mnou vrátí na krátkou chvíli do naší třídy pro svoje věci a ... Dále je buď předám paní vychovatelce do školní družiny nebo mohou odejít domů. Touto cestou bych Vás ráda požádala o zaslání prázdného e-mailu, do jehož předmětu mi napište jméno dítěte a jednu z následujících možností:
    - ŠD (dítě předám do družiny)
    - domů (odesílám samotné z budovy školy)
Předem mockrát děkuji za Vaši spolupráci - v pátek už nechci řešit žádné zápisy v deníčku a děti často neví, tak ať vím alespoň já :-)

Děti, které se již posledního školního dne nezúčastní, budou mít vysvědčení od pátku uloženo na sekretariátě školy - po telefonické domluvě s paní sekretářkou (543 212 725) si je můžete během prázdnin vyzvednout.

Děti mají doma sadu učebnic do 2.ročníku (český jazyk, prvouka, hudební výchova a čítanka). Pracovní sešity a jazykové učebnice dostanou po prázdninách.


21.6.2019

Děti si dnes domů přinesou cvičební úbor z tělocviku - příští týden už ho potřebovat nebudeme.

Rozdali jsme si první tři učebnice do 2.ročníku - český jazyk, čítanka, hudební výchova. Všechny jsou již společně podepsané.

Organizace příštího týdne:
- pondělí až středa - učíme se, do aktovky každý den už jen slabikář a pracovní učebnici matematiky, pouzdro
- čtvrtek - "volný" den (bližší informace příští týden...), konec v 11,40
- pátek - pouze 1. vyučovací hodina

Přeji všem hezký víkend :-) M.E.


19.6.2019

Milí rodiče,

dodatečně děkuji za Vaši milou účast na dnešní čtenářské slavnosti :-)


Děti byly v knihovně Jiřího Mahena pasovány na čtenáře ...


Dále Vám chci mockrát poděkovat za včasné uhrazení třídního fondu i jazykových učebnic - ty už jsou objednány a děti je dostanou po prázdninách.

Paní vychovatelka dětem v pondělí rozdala zápisní lístky do školní družiny na příští školní rok - požádala bych Vás o vyplnění a zaslání zpět do školy.

Informace ze školní jídelny se týká odhlašování obědů v červnu - poslední možný den na odhlášení je pondělí 24.6. do 12 hodin.


14.6.2019

Škola bude opět hromadně za výhodnější cenu objednávat učebnice do anglického jazyka. V příštím škoním roce budeme pracovat se sadou Happy Street 1 - New Edition (učebnice 275,- a pracovní sešit 237,-). Pokud máte o knihy touto cestou zájem, pošlete mi prosím výše zmíněnou částku nejpozději do  středy 19. 6. 2019.Dále budu vybírat 1.000 Kč do třídního fondu na příští školní rok - z těchto peněz opět zakoupím pro děti veškeré sešity, potřeby do výtvarné výchovy a pracovních činností, výukové programy...

Touto cestou bych Vás ráda požádala o včasné uhrazení jedné z následujích variant:
1.   1.000 Kč - pouze třídní fond (jazykové učebnice si zajistíte sami)
2.   1.237 Kč - třídní fond a pracovní seišt do Aj (učebnici máte po starším dítěti)
3.   1.512 Kč - třídní fond a celá sada jazykových učebnic

Předem mockrát děkuji a přeji všem hezký víkend :-)


13.6.2019

Čtenářská slavnost se pomalu blíží a já nemám do dnešního dne knihu Z deníku kocoura Modroočka od všech, kteří si ji hromadně neobjednali. Touto cestou bych Vás požádala, abyste mi ji zabalenou  poslali do školy - děkuji.


12.6.2019

Vzpomínka na včerejší výlet...


... piknik ...


... a zmrzlinu :-)
10.6.2019

Jistě každý již dobře ví, ale raději připomínám, že zítra jedeme společně se třídou 1.C na školní výlet do Lednicko-valtického areálu. Sraz v 7,45 před budovou školy. Děti budou mít batůžek se svačinou (sladkosti moc nedoporučuji), pitím a raději přibalte i v tomto teplém počasí mikinu a pláštěnku. Nedávejte, prosím, dětem s sebou žádné penízky.
Vzhledem k plánovanému programu dejte dětem vhodné sportovní oblečení a obuv.
Pokud se dětem dělá při cestě špatně, nezapomeňte na Kinedryl, před odjezdem si od Vás vezmu tabletku také na zpáteční cestu.
Plánovaný návrat ke škole je kolem 15,30. Děti, které zde po návratu nebudou mít doprovod předávám paní vychovatelce do školní družiny.

7.6.2019

Milí rodiče,

děti mají úspěšně za sebou závěrečné srovnávací testy z matematiky a českého jazyka. Výsledky jsou vlepené na zeleném papírku v našem krtečkovém deníčku.

Dnes jsem si od dětí, které stihly vše v matematice dodělat, vybrala pracovní učebnici - tak ji v aktovce nehledejte. 

V prvouce se učíme čas a budeme potřebovat papírové hodiny s pohyblivými ručičkami - předem Vám děkuji za pořízení.Děti mají dnes velmi speciální domácí úkol - nesmí přes víkend onemocnět, aby mohly jet na školní výlet, který nás čeká v úterý :-)

Přeji všem hezký víkend, M.E.


5.6.2019

Dětem jsem dnes rozdala Čtenářský list, mají ho vložený ve slabikáři. Během 10 dní by už všichni měli dočíst knihu, kterou si vybrali v rámci našeho čtenářského projektu.
Jakmile budou mít děti list vyplněný, přinesou ho společně s knihou do školy.

Připomínám, že si můžete v kanceláři školní jídelny  do 10.června zakoupit nový čip v hodnotě 115 Kč. V příštím školním roce budou děti tento čip potřebovat při výdeji obědů.


4.6.2019

Pro děti mám již připravenou naši třídní fotografii ze společného focení (35 Kč - po zaplacení částky ji dětem předám) a mám také objednanou knihu Z deníku kocoura Modroočka (180 Kč  - cena je včetně dopravy a balného).
Ráda bych Vás požádala o uhrazení jedné z následujících variant:
    1. 35 Kč (pouze fotografie) - knihu jste si hromadně neobjednali
    2. 215 Kč (fotografie i kniha)

Ve středu 19.června děti čeká "Čtenářská slavnost. " Vás rodiče touto cestou zvu - je to akce zejména pro Vás. V tento den se v době 1. vyučovací hodiny (7,55 - 8,40) všichni sejdeme ve třídě, kde Vám děti společně přečtou a Vy jim na oplátku předáte právě výše zmíněnou knihu Z deníku kocoura Modroočka.
Ty, kteří si ji hromadně neobjednali, bych poprosila o zaslání knihy do školy - pokud možno zabalené, ať je to pro děti překvapení. Všem dětem budu vlepovat do knížky pamětní list.30.5.2019

Příští týden budeme psát závěrečné srovnávací testy:
pondělí 3.června - český jazyk
- úterý 4.6. - matematika 
Tyto testy nejsou klasifikovány známkou, ale budou mít pouze bodové hodnocení. Výsledky Vašich dětí včetně třídního průměru budete mít opět vlepeny v deníčku. Děti jsou moc šikovné a nemusí se ničeho bát :-) 
28.5.2019

Tento týden ve čtvrtek 30.května proběhne ve škole Den dětí. Akce se uskuteční od 8 do 10 hodin na školní zahradě, v případě špatného počasí v prostorách budovy školy.
Na děti čekají různé sportovní aktivity a soutěžní úkoly, malé občerstvení i drobná odměna. Dejte dětem, prosím, vhodné oblečení a obuv.
Po skončení akce se s dětmi přesuneme do naší třídy, kde bude náš volný program pokračovat. V tento den se nebudeme učit dle rozvrhu - děti přijdou pouze s malým batůžkem se svačinou, pitím a přezůvkami. Konec vyučování je výjimečně v 11,40 - děti odvádím do školní jídelny a potom předávám paní vychovatelce.
23.5.2019

Děti mají dnes ve slabikaří vložené dva informační letáky:

Jeden z nich se týka přednášky odborníků Městské policie Brno na bohužel velmi aktuální téma dnešní doby - kyberšikana a bezpečná práce dětí na internetu. Tato přednáška proběhne v pondělí 27.5. od 16 hodin v jídelně školy. Požádala bych Vás o vyplnění návratky, kterou pošlete zítra zpět do školy - děkuji.

Druhý informační leták je ohledně našeho plánovaného třídního výletu do Lednicko-valtického areálu. Podepsanou návratku společně s penězi mi, prosím, pošlete nejpozději do pátku 7.června.

Školní výlet 1.B a 1.C

Místo: Lednicko- valtický areál

Datum: 11. 6. 2019

Sraz u školy: 7.45

Plánovaný návrat ke škole: 15.30

Doprava: autobus

Cena: 500 Kč - v ceně je zahrnuta doprava, veškeré vstupy a oběd.

Program:

- procházka zámeckým parkem – pohybové a sportovní hry

- výstup na Minaret

- plavba lodičkou

- oběd (kuřecí řízek a brambory, limonáda)

- jízda na ponících s prohlídkou stájí
22.5.2019

V pondělí 27.5. proběhne v naší třídě otevřená hodina anglického jazyka - 1.vyučovací hodinu máte tedy možnost přijít se podívat, jak v hodině angličtiny s dětmi pracujeme.


21.5.2019

Připomínám, že se zítra tj. ve středu 22.května během vyučování s dětmi fotíme - výsledkem bude velká třídní fotografie ke konci školního roku. Cena fotky je 35 korun - penízky mi ještě neposílejte, budu je vybírat až později.20.5.2019

Příští týden v pondělí 27.května se na naší škole konají hovorové hodiny, během nichž se můžete do naší kmenové třídy v době od 17 do 18,30 přijít zeptat na prospěch a chování Vašich dětí. 


16.5.2019

Dnes jsme s dětmi zahájili náš malý  "Čtenářský projekt." Společně jsme navštívili školní knihovnu. Každý si vybral jednu knihu z edice první čtení, určenou svým obsahem i náročností přímo pro prvňáčky.
Děti mají za úkol během 1 měsíce (věřím však, že to bude mnohem dříve) knihu přečíst. Doporučuji, aby Vám dítě doma četlo nahlas, občas mu dávejte zpětně otázky nebo po dočtení pasáže společně shrňte děj textu, ať podporujete rozvoj čtenářské gramotnosti a víte, že dítě čte s porozuměním.
Po přečtení knihy bude mít dítě za úkol vyplnit čtenářský list a knihu před ostatními kamarády zkusit velmi krátce prezentovat. Výstupem celého projektu by měla být  třídní čtenářská kronika:-)


Název vybrané knihy, bude zapsán v zadní části notýsku.

14.5.2019

Dnes jsme byli s dětmi na výukovém programu "Vaření na zahradě." Měli jsme část teoretickou, při níž jsme se učili poznávat různé obilniny, ale zejména i část praktickou...


... děti si zkusily samy pomlít zrníčka na mouku...


... připravily si tvarohovou pomazánku s bylinkami...


... udělaly těsto na chlebové placky...


... nasekaly dřevo na oheň - placky se nám nad ním krásně opekly a my se v chladném počasí zahřáli...


... a pak už  jsme si jen na té "obyčejné" dobrotě pochutnali :-)
13.5.2019

Pomalu se blíží červen a s ním i čtenářská slavnost. Při této příležitosti budeme dětem předávat knihu od Josefa Koláře - Z deníku kocoura Modroočka (budeme ji s dětmi společně číst ve 2.třídě).

Na poslední třídní schůzce jsem Vám nabídla možnost hromadného zakoupení knihy, do které vlepím dětem pamětní list s věnováním.  Vzhledem k tomu, že ne každý byl na schůzce přítomen a někteří již mají tuto knihu po starším dítěti doma, obracím se na Vás s prosbou o potvrzení Vašeho zájmu. Pošlete mi, prosím, do pátku prázdný e-mail, do jehož předmětu mi pouze napište "ano" (v případě, že o knihu máte zájem) či "ne" (knihu nechcete a zařídíte si ji sami). Penízky bych si vybrala až před odesláním objednávky - bližší informace se dozvíte opět na webu.


10.5.2019

Příští týden, z důvodu nepřítomnosti paní učitelky Domikové, odpadá lekce anglické konverzace. Hodina bude nahrazena první týden v červnu.

V aktovce nehledejte notýsky - ty mám od dětí vybrané. Stejně tak i pracovní učebnice matematiky - ten, kdo je má u sebe, má za úkol do úterý dodělat stranu 65.

Přeji všem hezký víkend a všem maminkám všechno nejlepší k nedělnímu svátku :-)


9.5.2019

Příští týden v úterý 14.května jedeme s dětmi na výukový program "Vaření na zahradě" do centra volného času Linka ve Starém Lískovci. V tento den si děti přinesou pouze malý batůžek se svačinou, pitím, přezůvkami a šalinkartou či 2 jízdenkami na 15 minut. Jak již název programu napovídá, výuka bude probíhat z velké části venku, proto prosím nezapomeňte na vhodné oblečení.
Sraz u sochy před budovou školy v 7,50. Po návratu ke škole (kolem 11,30) odvádím děti na oběd do školní jídelny a předávám je paní vychovatelce.
Cena programu činí 70 Kč na dítě a bude opět hrazena z třídního fondu.
Více informací se dozvíte zde.


2.5.2019

Děti dnes obdržely katalog nakladatelství Albatros a Fragment- v případě zájmu o nějakou knihu, vyplňte objednávkový list v zadní části katalogu a pošlete zpět do školy.

Od dětí jsem si vybrala notýsek a pracovní sešit ke slabikáři - tak je v aktovce nehledejte :-)

Připomínám, že příští týden ve dnech 6. a 7.5. je na naší škole vyhlášeno ředitelské volno. Na děti se budu opět  těšit ve čtvrtek 9.května.


23.4.2019

Zítra nás ve škole čeká projektové vyučování ke Dni Země. Dětem stačí pouze pouzdro, svačinka a pití, přezůvky. Sejdeme se jako obvykle v naší kmenové třídě, potom se děti rozdělí do smíšených skupin a budou pracovat společně i s ostatními prvňáčky a druháky, v různých třídách pod vedením učitelů 1. a 2.tříd.

Dnes jsem dětem rozdala balíček fotografií. Tentokrát je fotil jiný pan fotograf, než obvykle. Proto i zpracování fotek je jiné. Je zcela na Vás, jak se rozhodnete. V případě, že nemáte o balíček zájem, zašlete jej samozřejmě bez platby zpět.


17.4.2019

Děti si dnes domů přinesou květináč s osením - po novém výsevu už nám začíná pomalu klíčit, tak do Velikonočního pondělí snad vyroste :-)

Dnes jsme si velikonoční dílny v centru volného času Lyska společně užili...


... vyrobili jsme si králíčky, barevným pískem zdobili vajíčka a ...


...pekli :-)


Touto cestou přeji všem krásné Velikonoce, M.E.


16.4.2019

Milí rodiče,

touto cestou děkuji za Vaši hojnou účast na včerejší třídní schůzce :-)

Požádala bych Vás, zda byste byli tak hodní a zítra dětem do batůžku přibalili ozdobný květináč na osení - průměr nad 12 cm.

Dnes jsme s dětmi měli velikonoční vyučování...

 

... a společně si pochutnali na beránkovi :-)

12.4.2019

Příští týden ve středu 17.dubna jedeme s dětmi na "Velikonoční dílny" do centra volného času Lyska na ulici Oblá. V tento den si děti přinesou pouze malý batůžek se svačinou, pitím, přezůvkami a šalinkartou či 2 jízdenkami na 15 minut. 
Sraz u sochy před budovou školy v 7,50. Po návratu ke škole (kolem 11,30) odvádím děti na oběd do školní jídelny a předávám je paní vychovatelce.
Cena programu činí 60 Kč na dítě a bude opět hrazena z třídního fondu.Všichni jistě dobře ví, ale přesto jen připomínám, že ve čtvrtek a v pátek 18.-19.4. nás čekají velikonoční prázdniny. Na děti se budu těšit opět v úterý 23.dubna. 

Touto cestou ještě jednou mnohokrát děkuji všem, kteří se aktivně zapojili do projektu "Daruj knihu." Díky tomuto projektu se naše knihovna pro 1.stupeň rozrostla o 80 nových knih, které jsou již obalené a čekají na svoje první čtenáře :-)


9.4.2019
Připomínám, že příští týden v pondělí 15.dubna se na naší škole konají třídní schůzky. Budu se na Vás těšit v 17 hodin v naší kmenové třídě.


29.3.2019

Příští týden ve čtvrtek 4.dubna zavítá opět do školy pan fotograf z firmy Photodienst a jednotlivě bude děti fotit. Výsledkem budou černobílé fotografie ke Dni matek. Stejně jako při minulém focení, bude potom jen na Vás, zda si sérii fotografií zakoupíte nebo vrátíte zpět.

Ve třídě se bohužel opět vyskytly vši - zkontrolujte, prosím, dětem vlásky, ať se nám to dále nešíří... děkuji.

Přeji všem hezký slunečný víkend :-) M.E.


28.3.2019

Milí rodiče,

touto cestou Vám chci velmi poděkovat za dárečky ke Dni učitelů... s dětmi jsme si dnes zamlsali :-)

Malé ohlédnutí za včerejším výukovým programem...


... více fotek dodám brzy do fotogalerie :-)
25.3.2019

Tento týden ve středu 27.března jedeme s dětmi na výukový program "Domácí zvířátka dědka Šnofouse" do střediska volného času Lužánky na ulici Lidická. V tento den si děti přinesou pouze malý batůžek se svačinou, pitím, přezůvkami a šalinkartou či 2 jízdenkami na 15 minut. 
Sraz u sochy před budovou školy v 7,45. Po návratu ke škole (kolem 11,30) odvádím děti na oběd do školní jídelny a předávám je paní vychovatelce.
Cena programu činí 40 Kč na dítě a bude opět hrazena z třídního fondu.Zkontrolujte, prosím, společně s dětmi vybavení jejich pouzdra. Mnohým stále něco chybí a zdržují sebe i ostatní neustálým půjčováním základních pomůcek ode mě nebo svých kamarádů.
Co by nemělo v pouzdře určitě chybět:
    - pastelky (10 základních barev) - některé děti mají už velmi krátké, což není příliš vhodné
    - pero (2-3 kusy, může být i jedno gumovací)
    - guma
    - lepidlo
    - ořezávátko
    - nůžky 
    - obyčejná tužka (2 kusy)
Vše mám ve třídě samozřejmě "erární" a mile ráda občas zapůjčím, ale děti by měly být samostatné a mít svoje vlastní pomůcky. Někteří se již spoléhají na to, že si to vždy půjčí. Děkuji :-)

Ve středu 27.3. v čase od 6,30 do 8,30 se před budovou školy uskuteční tradiční sběr papíru. Odevzdaný papír musí být svázaný a zvážený. Peníze z této akce budou použity k dobročinným účelům. Předem děkuji všem, kteří se aktivně zapojí.

A ještě ohlédnutí za našim "včeličkovým" dnem...
18.3.2019

Minulý pátek si děti odnesly domů cvičební úbor na vyprání - prosím nezapomeňte nabalit, ať můžeme zítra opět cvičit :-)

Tento týden ve středu 20.března na děti čeká interaktivní výchovně-vzdělávací program o včelách. Ten proběhne během vyučování v prostorách školy. Přijedou za námi včelaři z Kuřimi, kteří nám během 90 minut popovídají srozumitelnou a zajímavou formou o životě včel a jejich důležitosti pro člověka. Program stojí 50 Kč a bude hrazen z třídního fondu.


A vzhledem k tomu, že ve středu je také první jarní den, budeme se snažit přijít oblečení v jarních barvách - žlutá či zelená :-)

Dětem jsem dnes rozdala složenky na oběd do školní jídelny na měsíc duben.


12.3.2019

Z důvodu absence paní učitelky Pančochové je třída  v tomto týdnu na hodiny angličtiny spojena. Výuka bude probíhat pod mým vedením.

Ve třídě se vyskytly vši - zkontrolujte, prosím, dětem vlásky - děkuji.


4.3.2019

Milí rodiče,

ráda bych poděkovala všem, kteří zakoupili novou knihu do naší školní knihovny v rámci projektu "Daruj knihu."
Také naše třída se do této akce aktivně zapojila. Po výběru titulu v  našich "třídních volbách " jsem z korunek ze sběru hliníku novou knihu s názvem Já, štěně zakoupila :-)


Touto cestou také děkuji za Váš aktivní přístup ke sběru hliníku :-)

Dětem jsem minulý týden rozdala informační leták s nabídkou možnosti zúčastnit se společenského večera Bakalky. Ráda bych Vás požádala o zaslání návratky i v případě, že se této akce nezúčastníte.

Upozorňuji na změnu termínu konání třídních schůzek - nové datum je 15.dubna.

A ještě informace ohledně plánovaného ředitelského volna ve dnech 6. a 7.května.


7.2.2019

Milí rodiče,

vzhledem k tomu, že moje děti jsou nemocné a zůstávám s nimi již do konce týdne doma na OČR, zastupující paní učitelkou pro vyřizování třídních záležitostí je po tyto dva dny paní učitelka Alena Pančochová (pancochova@bakalka.cz). V případě potřeby jsem však na e-mailu stále pro Vás.
Plánované učivo, které děti v těchto dnech proberou jsem Vám jako obvykle napsala již na web.

Ve středu jsme jeli do CVČ Lyska na výukový program, kde jsme se mnoho dozvěděli, něco hezkého si vyrobili a ...


... také si sami něco dobrého a voňavého upekli :-)


A protože se blíží jarní prázdniny, tak Vám všem a dětem přeji, ať si je ve zdraví užijete. Na děti se budu opět moc těšit v pondělí 18.února.


4.2.2019

A máme tu II.pololetí! Přineslo s sebou jednu malou změnu, týkající se zapisování zadání domácích úkolů na naše webové stránky... protože chceme vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti, tak úkoly Vám již na web zaznamenávat nebudu. Děti se již v lednu učily zapsat si úkoly do deníčku, tak mají natrénováno :-)
Pro ty co chybí, je zadání úkolů skryto v probraném učivu pro daný den...

Ve škole se již třetím rokem rozjíždí úspěšný projekt "Daruj knihu." Cílem tohoto projektu je rozšířit školní knihovnu pro děti I.stupně o nové tituly. Na vrátnici je košík s různobarevnými papírky, které nesou název knihy a jméno autora. Barva papírků není náhodná, ale knihy jsou rozděleny dle tématiky...
    - modrá - čtení pro kluky a dobrodruhy
    - růžová - čtení pro holky
    - žlutá - čtení s humorem
    - zelená - čtení pro milovníky zvířat
    - červená - čtení se zamyšlením   
    - oranžová - čtení pro prvňáčky a začínající čtenáře
V případě Vašeho zájmu a souhlasu si dítě může jeden či více papírků vylosovat a daný knižní titul s Vámi zakoupit a přinést do školy. Protože jsem garantem tohoto projektu, tak bych ráda předem poděkovala všem, kteří se do něj chtějí svým příspěvkem aktivně zapojit.31.1.2019

Dnes si děti domů přinesou tolik očekávané vysvědčení - přeji všem, ať si  hezky oslavíte jedničky a požádala bych Vás o navrácení vysvědčení do konce příštího týdne.
Touto cestou Vám chci mockrát poděkovat za  všechny milé dárečky :-)

Jen pro formalitu připomínám, že zítra 1.února máme pololetní prázdniny a tak se na děti budu těšit opět v pondělí.

Děti, které chodí na kroužek "Psaní jako hraní" k paní učitelce Ivě Holé budou mít příští týden ve středu poslední hodinu.

Příští týden ve středu 6.února  jedeme s dětmi na výukový program "V pekárně" do centra volného času Lyska na ulici Oblá. V tento den si děti přinesou pouze malý batůžek se svačinou, pitím, přezůvkami a šalinkartou či 2 jízdenkami na 15 minut.
Sraz u sochy před budovou školy v 7,45. Po návratu ke škole (kolem 11,30) odvádím děti na oběd do školní jídelny a předávám je paní vychovatelce.
Cena programu činí 60 Kč na dítě a bude opět hrazena z třídního fondu.


30.1.2019

Milí rodiče,

tak už máme první pololetí za sebou... zítra děti dostanou svoje první vysvědčení :-) Vyučování bude první tři hodiny probíhat podle rozvrhu, ve čtvrté hodině si místo prvouky rozdáme vysvědčení a v 11,30 odchází děti na oběd do školní jídelny. Potom už předávám děti paní vychovatelce do školní družiny.


14.1.2019

Ve středu do hodiny pracovních činností budou děti potřebovat veliký kelímek od jogurtu (400-500g) a jednu ponožku.

Zkontrolujte, prosím, dětem vlásky - ve škole se opět vyskytly vši.


Ve čvrtek 17.1. nás čeká v rámci hodiny prvouky interaktivní beseda s paní Petrou Bezákovou a jejím psem Chopperem na téma "Vodící pes ve službě nevidomého člověka."


9.1.2019

Příští týden v úterý 15.1. budeme psát pololetní srovnávací test z českého jazyka a ve středu 16.1. z matematiky. Tyto testy nejsou klasifikovány známkou, ale budou mít pouze bodové hodnocení. Děti se nemusí ničeho bát :-)


8.1.2019

Děti dnes obdržely katalog nakladatelství Albatros - v případě zájmu o nějakou knihu, vyplňte objednávkový list v zadní části katalogu a pošlete zpět do školy.


7.1.2019

Milí rodiče,

na začátek Vám chci popřát vše nejlepší v novém roce:-)

Příští týden v pondělí 14.ledna se na naší škole konají hovorové hodiny, během nichž se můžete do naší kmenové třídy v době od 17 do 18,30 přijít zeptat na prospěch a chování Vašich dětí.

Od dnešního dne se děti učí zapsat si zadání domácího úkolu do zadní části našeho krtečkového deníčku. Ještě celý leden naleznete pro Vaši kontrolu toto zadání na našich webových stránkách, ale zkuste již přenechat zodpovědnost na dětech.

Před vánočními prázdninami si děti domů odnesly cvičební úbory k vyprání, tak prosím nezapomeňte opět nabalit a poslat do školy, ať můžeme zítra sportovat ve správném oblečení - děkuji.


20.12.2018

Milí rodiče,

dnes jsme si s dětmi užili krásné předvánoční dopoledne - vyprávěli jsme si Betlémský příběh, pouštěli lodičky, rozkrojili si jablíčko, poslouchali a zpívali koledy. A také jsme mlsali cukroví, které bylo vynikající a chválím všechny maminky i babičky (nebo možná i tatínky?), které napekli. Na chvíli jsme vyrazili i na školní zahradu a připravili pohoštění také pro ptáčky...


Touto cestou bych chtěla mockrát poděkovat za všechna milá přání a také dárečky.

Přeji všem krásné Vánoce naplněné láskou, pohodou a porozuměním. V novém roce zejména zdraví, spokojenost, pozitivní energii a úsměv na rtech...

Užijte si hezké dny volna a na děti se ve škole budu opět moc těšit v pondělí 7.ledna :-)


19.12.2018

Ve čtvrtek máme zkrácené vyučování do 11,30 a potom odcházíme společně na oběd do školní jídelny.
Děti si v tento den vezmou pouze batůžek s přezůvkami, pouzdrem, svačinkou a pitím. Kdo už má doma napečeno, tak může také přibalit jen malou krabičku s cukrovím na ochutnání.
A protože už se nebudeme učit, tak si děti mohou přinést svoji oblíbenou hračku či stolní hru (pexeso, domino, karty...).

Po naší společné domluvě na posledních třídních schůzkách jen připomínám, že si děti nebudou dávat navzájem žádné dárečky - ty přece nosí až na Štědrý den Ježíšek :-)


18.12.2018

Děti si dnes domů přinesou cvičební úbor na vyprání.


17.12.2018

Dnes jsme s dětmi jeli na vánoční dílničky...


... a už se moc těšíme na Vánoce :-)Organizace následujících dní:
- úterý a středa - vyučování probíhá dle rozvrhu (děti si přinesou aktovku s učebnicemi jako obvykle)
- čtvrtek - vánoční dopoledne ve třídě (stačí malý batůžek, pouzdro, přezůvky a kdo má možnost, může přinést malou krabičku cukroví)... konec v 11,40 - děti odvádím na oběd a předávám paní vychovatelce
- pátek 21.12. - ředitelské volno
- vánoční prázdniny jsou v termínu od 24.12.-2.1.
- ve dnech 3.a 4.ledna je vyhlášeno ředitelské volno
Nástup do školy po vánočních prázdninách je v pondělí 7.ledna.


10.12.2018

Příští týden v pondělí 17.prosince jedeme s dětmi na "Vánoční dílničky" do centra volného času Linka ve Starém Lískovci.
V tento den si děti přinesou pouze malý batůžek se svačinou, pitím, přezůvkami a šalinkartou či 2 jízdenkami na 15 minut.
Sraz u sochy před budovou školy v 7,45. Po návratu ke škole (kolem 11,30) odvádím děti na oběd do školní jídelny a předávám je paní vychovatelce.
Cena programu činí 80 Kč na dítě a bude hrazena z třídního fondu - žádné penízky mi tedy neposílejte :-)


Dnes jsem si od dětí vybrala notýsky, tak je v aktovce nehledejte.

Připomínám, že zítra se na naší škole v době od 16 - 18 hodin uskuteční akce s názvem "Vánoční těšení."

Touto cestou chci děti moc pochválit za výrobu krásných vánočních přáníček, které jsem za celou třídu zabalila a poslala na adresu Českého rozhlasu v rámci projektu "Ježíškova vnoučata." Všechna přáníčka budou rozdána mezi babičky a dědečky v domovech pro seniory. S dětmi jsme si na toto téma a také o poselství Vánoc a mezilidských vztazích hodně povídali - bylo dojemné sledovat, s jakým nadšením svá přáníčka pro někoho jiného, i neznámého, tvoří...


5.12.2018

Dnes si děti v pracovních činnostech vyrobily čertíky, které jsme "začarovali" a děti mají za úkol si je dát doma na okno, aby jim do nich mohl Mikuláš v noci nadělit malou drobnost :-)

Dnes jsme měli andělský den...


... a přišel za námi i Mikuláš se svými pomocníky.


Dětem jsem rozdala balíčky s vánočními fotografiemi od firmy Photodienst. V případě zájmu mi pošlete finanční částku, která je napsaná na přiloženém letáčku. Pokud o fotografie z jakéhokoli důvodu zájem nemáte, tak mi celý balíček stačí pouze vrátit zpět.

Dnes žádný písemný úkol nemáme - přeji všem hezký Mikulášský večer...


4.12.2018

Zítra máme s dětmi "andělský den" - všichni se budeme snažit přijít v bílém oblečení :-)


Ne všichni mi po dětech poslali finanční částku 100 Kč jako příspěvek na pomůcky a psací potřeby do školní družiny (ten, kdo mi penízky předal, má zápis v našem krtečkovém deníčku) - ráda bych Vás touto cestou požádala o úhradu, ať již můžu celý obnos předat paní vychovatelce, která vše pro děti zakoupí... předem moc děkuji.


3.12.2018

Do hodiny pracovních činností budeme ve středu potřebovat jeden velký kelímek od jogurtu (400-500g) a 2 CD (stará poškrábaná, nefunkční či nová...).

Ve škole se opět vyskytly vši - zkontrolujte, prosím, dětem hlavičky.


26.11.2018

Zítra tj. v úterý 27.11. na děti čeká interaktivní přednáška studentů medicíny na téma "dentální hygiena." Tento preventivní program bude trvat 45 minut a proběhne v rámci jedné vyučovací hodiny v naší kmenové třídě. Děti si do školy přinesou zubní kartáček (ne elektrický), zubní pastu nepotřebujeme.

22.11.2018

Připomínám, že termín "Vánočního těšení" je úterý 11.12. od 16-18 hodin. V případě Vašeho zájmu mi nezapomeňte poslat návratku, ať pak nejsou slzičky, že se někdo nepřihlásil.

Musím děti opravdu moc pochválit, jaký udělaly obrovský pokrok ve psaní. Dnes jsem dětem rozdala 2.díl písanky  a zrovna v ní máme na první straně domácí úkol. :-)

Příští týden ve středu budeme do hodiny pracovních činností potřebovat velkou zavařovací sklenici (0,7l - klasická od okurek nebo medu). Prosím, bez etiket či jiného zněčištění, víčko nebudeme používat. Děti si sklenici mohou nosit již teď - schováme ji do té doby ve skříňce.


20.11.2018

Vážení rodiče,

ještě jednou Vám zpětně děkuji za Vaši hojnou účast na včerejších třídních schůzkách a veškeré podněty.

Na základě naší diskuse ohledně pomůcek ve družině, jsem se s paní vychovatelkou Kotoučkovou dohodla, že děti si již nebudou ve družince vůbec vydělávat pouzdro z aktovky a budou používat pouze "erární" psací potřeby. Vzhledem k tomu, že  by bylo vhodné, aby všechny děti měly stejnou kvalitu výrobků a Vy jste nemuseli při Vašem pracovním vytížení ještě běhat po obchodech, rozhodla jsem se, že od každého vyberu částku 100 Kč. Celý finanční obnos pak předám paní vychovatelce a ta již veškeré potřeby zakoupí (kvalitní trojhranné pastelky, lepidla, gumy, ořezávátka, nůžky, fixy, papíry...).


16.11.2018

V pondělí si děti do hodiny výtvarné výchovy přinesou jeden pytlík čaje (nejen papírový barevný obal, ale také sáček s čajovou směsí).

Hezký víkend, M.E.


15.11.2018

Děti mají nový pracovní sešit ke Slabikáři - prosím o obalení, ať se nám tak rychle neponičí.

Nehledejte v aktovce matematiku, vybrala jsem si ji ke kontroole. Děti, které mi ji neodevzdaly si doplní cvičení na straně 49.


14.11.2018

Na poslední straně v notýsku máte napsaný termín blížících se třídních schůzek - požádala bych Vás o podpis.

Dětem jsem rozdala složenky ze školní jídelny k úhradě obědů na prosinec - jsou vložené v notýsku.

Mnozí z Vás se na mě obracíte s prosbou, zda by bylo možné vyfotit zítra sourozence na společnou fotku. Kdo má zájem, napište mi do deníčku a pokud to bude alespoň trochu možné, tak to zkusím zařídit :-)


13.11.2018

Od dětí jsem si dnes vybrala notýsky, tak je v aktovce nehledejte.

Zítra máme velkou událost - začínáme pracovat se slabikářem! Živou abecedu už můžou děti nechat doma :-)

Děti mají nový čtecí list - trénujte, prosím, pravidělně každý den chvilku.


12.11.2018

V pondělí 19.listopadu se na naší škole konají třídní schůzky. Budu se na Vás těšit v 17 hodin v naší kmenové třídě.

Ve čtvrtek 15.11. zavítá do školy pan fotograf z firmy Photodienst a jednotlivě bude děti fotit. Výsledkem budou fotografie s vánoční tématikou. Stejně jako při focení na začátku školního roku, bude potom jen na Vás, zda si sérii fotografií zakoupíte nebo vrátíte zpět.

Upozorňuji, že se ve škole vyskytly vši - zkontrolujte, prosím, dětem důkladně vlásky.

V prvouce si s dětmi povídáme o rodině - tak jen připomínám, že děti mají za úkol přinést si ve čtvrek nějakou rodinnou fotografii.


9.11.2018

Děti si dnes domů přinesou cvičební úbor na vyprání - prosím, pošlete v pondělí zpět do školy, ať máme v tělocviku co na sebe :-)

Zkontrolujte s dětmi pouzdro - některým chybí nůžky, lepidlo, pastelky. U tužky dbejte na jejich délku - příliš krátké jsou nevhodné ke správnému úchopu... děkuji:-)

Hezký víkend, M.E.


2.11.2018

Dětem jsem dnes rozdala katalogy z nakladatelství Albatros, Fragment a Egmont - v případě zájmu o nějakou knihu, vyplňte objednávkový list v zadní části katalogu a pošlete zpět do školy.

Některým dětem chybí do tělesné výchovy švihadlo - prosím, přibalte do aktovky.

Budeme potřebovat nové písmenko U,u.

Příští týden ve středu 7.listopadu jedeme s dětmi na rukodělný výukový program "Tea dílna" do centra volného času Lyska.
V tento den si děti přinesou pouze malý batůžek se svačinou, pitím, přezůvkami, pláštěnkou a šalinkartou či 2 jízdenkami na 15 minut.
Sraz u sochy před budovou školy v 7,45. Po návratu ke škole (kolem 11,30) odvádím děti na oběd do školní jídelny a předávám je paní vychovatelce.
Cena programu činí 60 Kč na dítě a bude hrazena z třídního fondu - žádné penízky mi tedy neposílejte :-)

Hezký víkend, M.E.


25.10.2018

Prosím o nastříhání dalšího písmenka P,p.


24.10.2018

Děti se Vám doma už jistě pochlubily, že teď sbíráme v písance razítka hvězdiček, které obdrží za opravdu podařenou stránku. Jakmile jich děti nasbírají deset, dostanou ode mě pero, kterým už budou moci psát místo tužky. Pro děti je to těžký úkol, ale všichni ho jistě svým individuálním tempem splní :-)

Máme nový sešit do ČJ k procvičování psaní - prosím obalit a dnes už i opravdu malý úkol.


19.10.2018

Máme nový čtecí list a malý sešit do matematiky - ten, prosím, obalte. Písanky jsem si od dětí naopak vybrala, tak je v aktovce nehledejte...

Hezký víkend, M.E.


18.10.2018

Dnes jsem dětem rozdala první díl písanky - požádala bych Vás společně s dětmi ji podepsat a obalit. Moje první psaní jsem si vybrala a máme je ve třídě - budeme je ještě potřebovat v matematice k nácviku psaní číslic.

Děti mají nový sešit "Školáček" - ten budeme nechávat převážně ve škole, ať nemají děti zbytečně těžkou aktovku. Domů si jej přinesou jen v případě domácího úkolu - tak jako dnes. Poprosím také o obalení.

Zkontrolujte s dětmi jejich pouzdra - už některým chybí nůžky, lepidlo, tužky.

Nastříhejte, prosím, nové písmenko O,o.

Zvážila bych nabíjení kartiček do automatu - některé děti si v něm chtějí nakupovat každý den, přestože mají z domu svačinku. Potom nejsou připravené na vyučování a nejí již oběd.


16.10.2018

Děti si dnes domů přinesou cvičební úbor na vyprání - tak, prosím, pošlete brzy zpět do školy, ať máme v páteční hodině tělocviku co na sebe :-)

Dětem jsem rozdala složenky ze školní jídelny k úhradě obědů na listopad.

Ve folii je vložený nový čtecí list.


15.10.2018

Jak jistě dobře víte, ve škole mohou děti pravidelně navštěvovat školní knihovnu, která k dnešnímnum dni čítá již 700 titulů pro děti 1.stupně a stále ji obohacujeme novými knižními přírůstky. Minulý týden v pátek jsme si s dětmi o knihách povídali a šli se do knihovny společně podívat.
Výpůjční doba je každé úterý a pátek od 12,45 do 13,30. Pokud jsou děti v tuto dobu ve družince, paní vychovatelka je ráda do knihovny pustí. Dětem je titul půjčené knihy zapsán do zadní části notýsku, abyste i Vy rodiče měli přehled. Knihu je možné vrátit nejpozději do 1 měsíce. To vše bezplatně a bez jakékoli registrace.

Budeme do českého jazyka potřebovat další písmenko S,s ...děkuji.


11.10.2018

Z důvodu přípravy místnosti naší třídy na odpolední volby, bude zítřejší výuka probíhat v nové učebně v přízemí - vstup z chodby od jídelny. S dětmi jsme se byli podívat, aby věděly kam jít... Budeme se učit jako obvykle podle rozvrhu hodin, pouze angličtina bude opět spojená.


10.10.2018

Jako malé ohlédnutí za naší páteční výpravou do obory Holedná se můžete podívat do fotogalerie - snad Vás i děti fotky potěší :-)
9.10.2018

Připomínám, že naše společná třídní fotka vyjde ve speciální příloze MF Dnes již tento pátek 12.října.

Požádala bych Vás o nastříhání nového písmenka E,É,e,é...děkuji:-)

Máme nový čtecí list - děti procvičují pouze horní polovinu (slabiky a řádek se slovy).

Zkuste s dětmi procvičovat analýzu a syntézu slov (rozklad na hlásky). Můžete si s nimi třeba cestou do školy zahrát hru na roboty - ten říká slova po jednotlivých hláskách (š-k-o-l-a) a druhý řekne celé slovo (škola).


8.10.2018

Dětem jsem rozdala balíčky se sadou fotografií od firmy Photodienst. Je pouze na Vás, zda si balíček v ceně 220Kč zakoupíte nebo jej bez udání důvodu vrátíte celý zpět. V případě zájmu Vás požádám o zaslání peněz v přesné částce - děkuji :-)

Z důvodu absence paní učitelky Pančochové jsou tento týden na hodiny angličtiny obě skupinky spojené pod mým vedením.


4.10.2018

Příští týden ve  středu 10.října odpadá z důvodu absence paní učitelky Holé odpolední kroužek "Psaní jako hraní." 


3.10.2018

V pátek 5.října se s dětmi vydáme na dopolední procházku do obory Holedná. V tento den si děti přinesou pouze malý batůžek se svačinou, pitím, pláštěnkou a šalinkartou či 2 jízdenkami na 60 minut. Přezůvky nabalte také - necháme je však v šatně na odpolední družinku.
Sraz u sochy před budovou školy v 7,45. Po návratu ke škole (kolem 11,30) odvádím děti na oběd do školní jídelny a předávám je paní vychovatelce.
Více informací zde: Obora Holedná

Nastříhejte s dětmi, prosím, nové písmenko L,l - budeme s kartičkami zítra pracovat.

Děti dnes mají ve folii nový čtecí list - každý řádek přečíst nahlas alespoň dvakrát, ať se jim písmenka dobře zafixují. Doporučuji, ať si děti na každé čtené písmenko ukazují prstem.

Některé děti mají v budově školy v odpoledních hodinách pohybové kroužky. Není nutné, aby si děti nosily sportovní oblečení a obuv z domu - pouze si ze skříňky ve třídě vezmou tašku s cvičebním úborem do tělocviku a potom ji opět vrátí. V případě, že bude třída po ukončení kroužku zamčená, nechají si tašku na věšáku v naší šatně a druhý den ráno si ji přinesou zpět do třídy :-)


1.10.2018

Ráda bych Vás požádala, abyste i doma u dítěte dbali na správný úchop tužky. Pro ty, kteří se správným držením mají potíže, doporučuji silné trojhranné tužky (také varianta se zářezy).

Dnes děty dostaly nový čtecí list se slabikami ma/má - najdete vloženo ve folii. Naučte se s dětmi číst pravidelně každý den - stačí pouze chvilka.


27.9.2018

Dětem jsem dnes rozdala karty Happy snack k možnému nákupu malých svačinek z automatu, který je ve škole za vrátnicí směrem do jídelny. Tyto karty mají děti vložené společně s průvodním letáčkem v notýsku. V případě, že byste chtěli dětem kartu nějakou finanční částkou nabít, doporučuji Vám napsat si a uschovat kód ze zadní stranu, ať můžete kartu v případě ztráty zablokovat.

V aktovce dnes nehledejte Moje první psaní - mám u sebe ke kontrole.

Děti, které si objednaly nějakou knihu z katalogu nakladatelství Albatros či Fragment,  mají v deníčku nalepený malý papírek s částkou k zaplacení. Jakmile přinesou děti penízky do škooly, bude jim objednaná kniha předána.

Přeji všem hezký prodloužený víkend :-) M.E.


26.9.2018

Děkuji všem, kteří se dnes ráno aktivně zapojili do sběru papíru a přispěli tak alespoň troškou na dobrou věc. Finanční výtěžek této akce bude použit k charitativním účelům.

Ráda bych Vás požádala o nastříhání nového písmenka - A,Á,a,á. Budeme zítra potřebovat - děkuji :-)


24.9.2018

Prosím o vystřižení z matematické přílohy další kartičky čísel 1 - 5 (už jednu sadu máme ve škole) a porovnávací znaky (více, méně, rovná se). Zítra budeme potřebovat.

Domácí úkol dnes máme na papír - děti si na něj nakreslí rybičku a tužkou či modrou pastelkou kreslí vlny - malé či velké, různě přes sebe. Pohyb vždy z levé strany na pravou, na tužku netlačí, loket položený na stole - ruka se volně pohybuje po papíře.

Ve škole se vyskytly vši - zkontrolujte dětem, prosím, vlásky.


20.9.2018

Děti mají v aktovce průhlednou folii - do té budeme postupně vkládat čtecí listy, na kterých budou děti trénovat nácvik čtení prvních písmenek, slabik a slov.  Folii si budou nosit každý den do školy i domů. Je potřebné, aby děti četly pravidelně každý den chvilku.
Dnes je ve folii vložený už první čtecí list zaměřený na naše první písmenko M - to se učíme ve všech jeho podobách. Děti čtou nahlas pouze M,m a místo ostatních písmenek tlesknou nebo dupnou. Prosím dodržujte tento postup i přesto, že Vaše dítě zná již i jiná písmenka na kartě... jde o zrakovou fixaci.

Také jsem dětem rozdala bílou mazací tabulku - s tou budeme pracovat pouze ve škole - děti si ji nechávají ve své lavici. Pokud ji někdo omylem přibalil do aktovky, pošlete prosím zpět do školy. V pouzdře budou děti mít speciální fixu na tuto tabulku a malý růžový hadřík.

V sešitě Moje první psaní negumujeme - pokud se dětem při domácím úkolu něco nezdaří, můžete natrénovat na čistý papír, ale negumujte.


19.9.2018

Na vedení školy se dnes dostala informace, že se minulý týden v ranních hodinách na ulici Polní vyskytovalo černé auto značky Volkswagen s podezřelými osobami, které nabízely dítěti z naší školy Lego a lákaly jej do auta.
Tato udolást byla neprodleně oznámena Policii České republiky a Městské policii Brno. Současně jsem dnes děti poučila, jak se v těchto situacích chovat, povídali jsme si o bezpečném chování při kontaktu s cizími osobami.
V deníčku máte vlepený papírek s touto informací - požádám Vás o podpis.

Dětem jsem dnes rozdala karty s písmenky - nelekjte se toho množství a hlavně nestříhejte vše...na zítra potřebujeme pouze M, m - ze zadní strany mají děti za úkol napsat svoje třídní číslo, písmenka zagumičkujte a  přibalte do aktovky. Ve třídě si je uložíme do naší krabičky - nekupujte tedy žádné slohy na písmenka.


18.9.2018

Děkuji všem  za včerejší velkou účast na třídní schůzce a také maminkám, které se postaraly o zápis a informace z Rady rodičů :-)

Děti, které jsou přihlášené do kroužku "Psaní jako hraní" mají dnes v deníčku vlepené papírky s bližšími informacemi.

Ještě jednou raději píši číslo účtu, na který bych Vás požádala o zaslání finančního příspěvku do Rady rodičů: 7304700227/0100. Částka činí 500 Kč na dítě, variabilní symbol se žádný nevyplňuje. Pouze nezapomeňte napsat do zprávy pro příjemce příjmení dítěte a třídu.

Někteří už mi vzorně poslali Zápisní lístek do školní družiny. Prosím i ostatní o doplnění chybějících informací a podepsání souhlasů ...děkuji!Děti mají v notýsku vloženou knížečku "Prvňáčci v říši vědy" s kupony na volné vstupy do planetária, technického muzea, Vida centra... Kupony jsou platné do konce ledna 2019.

V pondělí dětem do aktovky, prosím, přibalte staré tričko nebo zástěrku do výtvarné výchovy, ať si při malování barvami neušpiní oblečení.


13.9.2018

Dnes proběhlo ve škole focení prvňáčků - naše třídní tablo bude ve speciální příloze MF Dnes v pátek 12.října.

V pondělí 17.září se na naší škole konají třídní schůzky. Budu se na Vás těšit v 17 hodin v naší kmenové třídě.

V aktovce dnes nehledejte fialovou učebnici Moje první psaní - vybrala jsem si ji ke kontrole. Dále nenajdete pracovní sešit do prvouky - ten si děti budou nechávat ve třídě ve svém dřevěném boxíku, ať nemají zbytečně těžkou aktovku.


10.9.2018

Tak už se od dnešního dne učíme podle rozvrhu. Hned první hodinou byla angličtina - na tu se děti dělí do 2 menších skupinek - jednu skupinku učím já, druhou paní učitelka Alena Pančochová (pancochova@bakalka.cz). Děti si na hodinu AJ (pondělí a pátek) budou nosit žlutou učebnici a pracovní sešit Happy house 1. Ty děti obdržely už v pátek,  dle Vaší červnové objednávky. Zkontrolujte, prosím, zda jsou oba kusy podepsané.
Druhý díl Happy house 2 mám u sebe ve třídě a předám jej dětem zhruba v pololetí.

Dětem jsem dnes rozdala katalogy z nakladatelství Albatros a Fragment - v případě zájmu o nějakou knihu, vyplňte objednávkový list v zadní části katalogu a pošlete zpět do školy.

Každé pondělí od 12,45 - 13,30 probíhá pro děti ve škole nepovinný předmět "Římskokatolické náboženství." Pokud byste měli zájem, napište mi do deníčku a já Vám pošlu přihlášku.

V pátek jsem dětem dala matematické karty. Požádala bych Vás, abyste s dětmi vystřihli pouze číslice 1, 2, 3, 4, 5 a k nim kartičky s příslušným počtem teček. Děti ode mě dostanou plastovou krabičku, tam si kartičky uloží a budeme s nimi pracovat. Postupně si do této krabičky budeme ukládat různé předměty k manipulačním činnostem. Krabičku si děti nechávají ve škole.
Zbytek karet si nechte doma - postupně budeme stříhat dále...

Dnes jsem si od dětí vybrala fialovou učebnici Moje první psaní - tak ji v aktovkách nehledejte :-)

Ve čtvrtek 13.září se budeme fotit do MF Dnes.

Dnes mají děti domácí úkol v Živé abecedě - strana 5/cvičení označené žlutým míčkem (vybarví pouze ty obrázky, které mají shodného barevného kamaráda).

V případě, že Vaše dítě ve škole nějaký den chybí, podívejte se prosím do sekce "Učivo" a doplňte...děkuji.


6.9.2018

Dětem jsem rozdala pracovní sešit do prvouky - mají domácí úkol na straně 4. Tuto učebnici si děti do školy přinesou až příští týden, opět ve čtvrtek.

Zítra už se učíme podle rozvrhu, končíme v 11,40. Nezapomeňte prosím na cvičební úbor do tělocviku.


5.9.2018

Na začátek děkuji za podepsané školní řády... kdo ještě nějaké dokumenty (přihlášky do kroužků, školní řád, matrika) nedodal, tak mi je prosím pošlete do školy.

máme první učebnice - dětem jsem rozdala Živou abecedu, Moje první psaní a Matematiku (1.díl). Požádám Vás vše s dětmi obalit, ať nám dlouho vydrží hezké.
Dnes máme první domácí úkol - v matematice na straně 5/cvičení 4. Domácí úkol budeme vždy označovat červeným domečkem.

Děti si dnes samy nalepily do našeho deníčku papírek s informacemi od paní učitelky Holé ke kroužku Psaní jako hraní. Pokud by měl někdo zájem, pošlete mi přihlášku do školy a já už ji paní učitelce předám.


4.9.2018

Tak máme za sebou první společný den s dětmi ve třídě - pomalu se seznamujeme s novými kamarády, budovou školy i školními pravidly... Chci Vás pochválit, že jste vzorně vyplnili matriku. Dnes děti přinesou domů školní řád - požádám Vás o podpis (děti, pokud zvládnou, pouze jen tiskacím křestní jméno) a opět poslat zpět do školy.
Dětem jsem rozdala notýsky s krtečkem - prosím vyplňte první stranu a obalte :-)

Děti si mohou do školy již přinést plátěnou tašku se sportovním oblečením, ať už můžeme v pátek v tělocviku cvičit. Tašky budou uloženy ve skříních ve třídě a pravidelně je budu po dětech posílat domů k vyprání. Budeme potřebovat vhodnou obuv (s bílou podrážkou - nemusí být cvičky, ale spíše tenisky na suchý zip), tričko, bavlněné kraťasy nebo tepláky či legíny pro děvčata.


31.8.2018

Vážení rodiče,

všechny Vás zdravím na našich webových stránkách. Dětem, na které už se moc těším, přeji spoustu radosti z učení a poznávání, Vám mnoho sil a trpělivosti :-)

Organizace začátku školního roku:
Pondělí 3.září v 8,30 se potkáme při slavnostním přivítání nových prvňáčků ve školní tělocvičně a potom se na krátkou chvíli společně přesuneme do naší kmenové třídy. 
Děti se v tento den nepřezouvají. Kdo má pro tento den již zaplacený oběd (krupičná kaše) si jej můžou sníst v jídelně mezi 9.-11.hodinou.

Úterý 4.9. - výuka probíhá 2 vyučovací hodiny, konec v 9.35

Středa a čtvrtek - výuka 3 hodiny do 10.45

Pátek - učíme se 4 vyučovací hodiny do 11.40

Po skončení vyučování předávám děti do školní družiny (3.oddělení) paní vychovatelce Janě Kotoučkové, která s nimi ve stanovený čas odchází na obědy do školní jídelny.

Ty děti, které do družinky nechodí, odvádím na oběd nebo do šatny já osobně a děti už u vrátnice čekají na doprovod


Od pondělí 10.9. už výuka probíhá podle rozvrhu.