1.B

Vážení rodiče,

vítám Vás na webových stránkách třídy 1.B - najdete zde všechny důležité informace, které Vám budu potřebovat sdělit. Sledujte, prosím, tyto stránky pravidelně...
10.12.2018

Příští týden v pondělí 17.prosince jedeme s dětmi na "Vánoční dílničky" do centra volného času Linka ve Starém Lískovci.
V tento den si děti přinesou pouze malý batůžek se svačinou, pitím, přezůvkami a šalinkartou či 2 jízdenkami na 15 minut.
Sraz u sochy před budovou školy v 7,45. Po návratu ke škole (kolem 11,30) odvádím děti na oběd do školní jídelny a předávám je paní vychovatelce.
Cena programu činí 80 Kč na dítě a bude hrazena z třídního fondu - žádné penízky mi tedy neposílejte :-)


Dnes jsem si od dětí vybrala notýsky, tak je v aktovce nehledejte.

Připomínám, že zítra se na naší škole v době od 16 - 18 hodin uskuteční akce s názvem "Vánoční těšení."

Touto cestou chci děti moc pochválit za výrobu krásných vánočních přáníček, které jsem za celou třídu zabalila a poslala na adresu Českého rozhlasu v rámci projektu "Ježíškova vnoučata." Všechna přáníčka budou rozdána mezi babičky a dědečky v domovech pro seniory. S dětmi jsme si na toto téma a také o poselství Vánoc a mezilidských vztazích hodně povídali - bylo dojemné sledovat, s jakým nadšením svá přáníčka pro někoho jiného, i neznámého, tvoří...


5.12.2018

Dnes si děti v pracovních činnostech vyrobily čertíky, které jsme "začarovali" a děti mají za úkol si je dát doma na okno, aby jim do nich mohl Mikuláš v noci nadělit malou drobnost :-)

Dnes jsme měli andělský den...


... a přišel za námi i Mikuláš se svými pomocníky.


Dětem jsem rozdala balíčky s vánočními fotografiemi od firmy Photodienst. V případě zájmu mi pošlete finanční částku, která je napsaná na přiloženém letáčku. Pokud o fotografie z jakéhokoli důvodu zájem nemáte, tak mi celý balíček stačí pouze vrátit zpět.

Dnes žádný písemný úkol nemáme - přeji všem hezký Mikulášský večer...


4.12.2018

Zítra máme s dětmi "andělský den" - všichni se budeme snažit přijít v bílém oblečení :-)


Ne všichni mi po dětech poslali finanční částku 100 Kč jako příspěvek na pomůcky a psací potřeby do školní družiny (ten, kdo mi penízky předal, má zápis v našem krtečkovém deníčku) - ráda bych Vás touto cestou požádala o úhradu, ať již můžu celý obnos předat paní vychovatelce, která vše pro děti zakoupí... předem moc děkuji.


3.12.2018

Do hodiny pracovních činností budeme ve středu potřebovat jeden velký kelímek od jogurtu (400-500g) a 2 CD (stará poškrábaná, nefunkční či nová...).

Ve škole se opět vyskytly vši - zkontrolujte, prosím, dětem hlavičky.


26.11.2018

Zítra tj. v úterý 27.11. na děti čeká interaktivní přednáška studentů medicíny na téma "dentální hygiena." Tento preventivní program bude trvat 45 minut a proběhne v rámci jedné vyučovací hodiny v naší kmenové třídě. Děti si do školy přinesou zubní kartáček (ne elektrický), zubní pastu nepotřebujeme.

22.11.2018

Připomínám, že termín "Vánočního těšení" je úterý 11.12. od 16-18 hodin. V případě Vašeho zájmu mi nezapomeňte poslat návratku, ať pak nejsou slzičky, že se někdo nepřihlásil.

Musím děti opravdu moc pochválit, jaký udělaly obrovský pokrok ve psaní. Dnes jsem dětem rozdala 2.díl písanky  a zrovna v ní máme na první straně domácí úkol. :-)

Příští týden ve středu budeme do hodiny pracovních činností potřebovat velkou zavařovací sklenici (0,7l - klasická od okurek nebo medu). Prosím, bez etiket či jiného zněčištění, víčko nebudeme používat. Děti si sklenici mohou nosit již teď - schováme ji do té doby ve skříňce.


20.11.2018

Vážení rodiče,

ještě jednou Vám zpětně děkuji za Vaši hojnou účast na včerejších třídních schůzkách a veškeré podněty.

Na základě naší diskuse ohledně pomůcek ve družině, jsem se s paní vychovatelkou Kotoučkovou dohodla, že děti si již nebudou ve družince vůbec vydělávat pouzdro z aktovky a budou používat pouze "erární" psací potřeby. Vzhledem k tomu, že  by bylo vhodné, aby všechny děti měly stejnou kvalitu výrobků a Vy jste nemuseli při Vašem pracovním vytížení ještě běhat po obchodech, rozhodla jsem se, že od každého vyberu částku 100 Kč. Celý finanční obnos pak předám paní vychovatelce a ta již veškeré potřeby zakoupí (kvalitní trojhranné pastelky, lepidla, gumy, ořezávátka, nůžky, fixy, papíry...).


16.11.2018

V pondělí si děti do hodiny výtvarné výchovy přinesou jeden pytlík čaje (nejen papírový barevný obal, ale také sáček s čajovou směsí).

Hezký víkend, M.E.


15.11.2018

Děti mají nový pracovní sešit ke Slabikáři - prosím o obalení, ať se nám tak rychle neponičí.

Nehledejte v aktovce matematiku, vybrala jsem si ji ke kontroole. Děti, které mi ji neodevzdaly si doplní cvičení na straně 49.


14.11.2018

Na poslední straně v notýsku máte napsaný termín blížících se třídních schůzek - požádala bych Vás o podpis.

Dětem jsem rozdala složenky ze školní jídelny k úhradě obědů na prosinec - jsou vložené v notýsku.

Mnozí z Vás se na mě obracíte s prosbou, zda by bylo možné vyfotit zítra sourozence na společnou fotku. Kdo má zájem, napište mi do deníčku a pokud to bude alespoň trochu možné, tak to zkusím zařídit :-)


13.11.2018

Od dětí jsem si dnes vybrala notýsky, tak je v aktovce nehledejte.

Zítra máme velkou událost - začínáme pracovat se slabikářem! Živou abecedu už můžou děti nechat doma :-)

Děti mají nový čtecí list - trénujte, prosím, pravidělně každý den chvilku.


12.11.2018

V pondělí 19.listopadu se na naší škole konají třídní schůzky. Budu se na Vás těšit v 17 hodin v naší kmenové třídě.

Ve čtvrtek 15.11. zavítá do školy pan fotograf z firmy Photodienst a jednotlivě bude děti fotit. Výsledkem budou fotografie s vánoční tématikou. Stejně jako při focení na začátku školního roku, bude potom jen na Vás, zda si sérii fotografií zakoupíte nebo vrátíte zpět.

Upozorňuji, že se ve škole vyskytly vši - zkontrolujte, prosím, dětem důkladně vlásky.

V prvouce si s dětmi povídáme o rodině - tak jen připomínám, že děti mají za úkol přinést si ve čtvrek nějakou rodinnou fotografii.


9.11.2018

Děti si dnes domů přinesou cvičební úbor na vyprání - prosím, pošlete v pondělí zpět do školy, ať máme v tělocviku co na sebe :-)

Zkontrolujte s dětmi pouzdro - některým chybí nůžky, lepidlo, pastelky. U tužky dbejte na jejich délku - příliš krátké jsou nevhodné ke správnému úchopu... děkuji:-)

Hezký víkend, M.E.


2.11.2018

Dětem jsem dnes rozdala katalogy z nakladatelství Albatros, Fragment a Egmont - v případě zájmu o nějakou knihu, vyplňte objednávkový list v zadní části katalogu a pošlete zpět do školy.

Některým dětem chybí do tělesné výchovy švihadlo - prosím, přibalte do aktovky.

Budeme potřebovat nové písmenko U,u.

Příští týden ve středu 7.listopadu jedeme s dětmi na rukodělný výukový program "Tea dílna" do centra volného času Lyska.
V tento den si děti přinesou pouze malý batůžek se svačinou, pitím, přezůvkami, pláštěnkou a šalinkartou či 2 jízdenkami na 15 minut.
Sraz u sochy před budovou školy v 7,45. Po návratu ke škole (kolem 11,30) odvádím děti na oběd do školní jídelny a předávám je paní vychovatelce.
Cena programu činí 60 Kč na dítě a bude hrazena z třídního fondu - žádné penízky mi tedy neposílejte :-)

Hezký víkend, M.E.


25.10.2018

Prosím o nastříhání dalšího písmenka P,p.


24.10.2018

Děti se Vám doma už jistě pochlubily, že teď sbíráme v písance razítka hvězdiček, které obdrží za opravdu podařenou stránku. Jakmile jich děti nasbírají deset, dostanou ode mě pero, kterým už budou moci psát místo tužky. Pro děti je to těžký úkol, ale všichni ho jistě svým individuálním tempem splní :-)

Máme nový sešit do ČJ k procvičování psaní - prosím obalit a dnes už i opravdu malý úkol.


19.10.2018

Máme nový čtecí list a malý sešit do matematiky - ten, prosím, obalte. Písanky jsem si od dětí naopak vybrala, tak je v aktovce nehledejte...

Hezký víkend, M.E.


18.10.2018

Dnes jsem dětem rozdala první díl písanky - požádala bych Vás společně s dětmi ji podepsat a obalit. Moje první psaní jsem si vybrala a máme je ve třídě - budeme je ještě potřebovat v matematice k nácviku psaní číslic.

Děti mají nový sešit "Školáček" - ten budeme nechávat převážně ve škole, ať nemají děti zbytečně těžkou aktovku. Domů si jej přinesou jen v případě domácího úkolu - tak jako dnes. Poprosím také o obalení.

Zkontrolujte s dětmi jejich pouzdra - už některým chybí nůžky, lepidlo, tužky.

Nastříhejte, prosím, nové písmenko O,o.

Zvážila bych nabíjení kartiček do automatu - některé děti si v něm chtějí nakupovat každý den, přestože mají z domu svačinku. Potom nejsou připravené na vyučování a nejí již oběd.


16.10.2018

Děti si dnes domů přinesou cvičební úbor na vyprání - tak, prosím, pošlete brzy zpět do školy, ať máme v páteční hodině tělocviku co na sebe :-)

Dětem jsem rozdala složenky ze školní jídelny k úhradě obědů na listopad.

Ve folii je vložený nový čtecí list.


15.10.2018

Jak jistě dobře víte, ve škole mohou děti pravidelně navštěvovat školní knihovnu, která k dnešnímnum dni čítá již 700 titulů pro děti 1.stupně a stále ji obohacujeme novými knižními přírůstky. Minulý týden v pátek jsme si s dětmi o knihách povídali a šli se do knihovny společně podívat.
Výpůjční doba je každé úterý a pátek od 12,45 do 13,30. Pokud jsou děti v tuto dobu ve družince, paní vychovatelka je ráda do knihovny pustí. Dětem je titul půjčené knihy zapsán do zadní části notýsku, abyste i Vy rodiče měli přehled. Knihu je možné vrátit nejpozději do 1 měsíce. To vše bezplatně a bez jakékoli registrace.

Budeme do českého jazyka potřebovat další písmenko S,s ...děkuji.


11.10.2018

Z důvodu přípravy místnosti naší třídy na odpolední volby, bude zítřejší výuka probíhat v nové učebně v přízemí - vstup z chodby od jídelny. S dětmi jsme se byli podívat, aby věděly kam jít... Budeme se učit jako obvykle podle rozvrhu hodin, pouze angličtina bude opět spojená.


10.10.2018

Jako malé ohlédnutí za naší páteční výpravou do obory Holedná se můžete podívat do fotogalerie - snad Vás i děti fotky potěší :-)
9.10.2018

Připomínám, že naše společná třídní fotka vyjde ve speciální příloze MF Dnes již tento pátek 12.října.

Požádala bych Vás o nastříhání nového písmenka E,É,e,é...děkuji:-)

Máme nový čtecí list - děti procvičují pouze horní polovinu (slabiky a řádek se slovy).

Zkuste s dětmi procvičovat analýzu a syntézu slov (rozklad na hlásky). Můžete si s nimi třeba cestou do školy zahrát hru na roboty - ten říká slova po jednotlivých hláskách (š-k-o-l-a) a druhý řekne celé slovo (škola).


8.10.2018

Dětem jsem rozdala balíčky se sadou fotografií od firmy Photodienst. Je pouze na Vás, zda si balíček v ceně 220Kč zakoupíte nebo jej bez udání důvodu vrátíte celý zpět. V případě zájmu Vás požádám o zaslání peněz v přesné částce - děkuji :-)

Z důvodu absence paní učitelky Pančochové jsou tento týden na hodiny angličtiny obě skupinky spojené pod mým vedením.


4.10.2018

Příští týden ve  středu 10.října odpadá z důvodu absence paní učitelky Holé odpolední kroužek "Psaní jako hraní." 


3.10.2018

V pátek 5.října se s dětmi vydáme na dopolední procházku do obory Holedná. V tento den si děti přinesou pouze malý batůžek se svačinou, pitím, pláštěnkou a šalinkartou či 2 jízdenkami na 60 minut. Přezůvky nabalte také - necháme je však v šatně na odpolední družinku.
Sraz u sochy před budovou školy v 7,45. Po návratu ke škole (kolem 11,30) odvádím děti na oběd do školní jídelny a předávám je paní vychovatelce.
Více informací zde: Obora Holedná

Nastříhejte s dětmi, prosím, nové písmenko L,l - budeme s kartičkami zítra pracovat.

Děti dnes mají ve folii nový čtecí list - každý řádek přečíst nahlas alespoň dvakrát, ať se jim písmenka dobře zafixují. Doporučuji, ať si děti na každé čtené písmenko ukazují prstem.

Některé děti mají v budově školy v odpoledních hodinách pohybové kroužky. Není nutné, aby si děti nosily sportovní oblečení a obuv z domu - pouze si ze skříňky ve třídě vezmou tašku s cvičebním úborem do tělocviku a potom ji opět vrátí. V případě, že bude třída po ukončení kroužku zamčená, nechají si tašku na věšáku v naší šatně a druhý den ráno si ji přinesou zpět do třídy :-)


1.10.2018

Ráda bych Vás požádala, abyste i doma u dítěte dbali na správný úchop tužky. Pro ty, kteří se správným držením mají potíže, doporučuji silné trojhranné tužky (také varianta se zářezy).

Dnes děty dostaly nový čtecí list se slabikami ma/má - najdete vloženo ve folii. Naučte se s dětmi číst pravidelně každý den - stačí pouze chvilka.


27.9.2018

Dětem jsem dnes rozdala karty Happy snack k možnému nákupu malých svačinek z automatu, který je ve škole za vrátnicí směrem do jídelny. Tyto karty mají děti vložené společně s průvodním letáčkem v notýsku. V případě, že byste chtěli dětem kartu nějakou finanční částkou nabít, doporučuji Vám napsat si a uschovat kód ze zadní stranu, ať můžete kartu v případě ztráty zablokovat.

V aktovce dnes nehledejte Moje první psaní - mám u sebe ke kontrole.

Děti, které si objednaly nějakou knihu z katalogu nakladatelství Albatros či Fragment,  mají v deníčku nalepený malý papírek s částkou k zaplacení. Jakmile přinesou děti penízky do škooly, bude jim objednaná kniha předána.

Přeji všem hezký prodloužený víkend :-) M.E.


26.9.2018

Děkuji všem, kteří se dnes ráno aktivně zapojili do sběru papíru a přispěli tak alespoň troškou na dobrou věc. Finanční výtěžek této akce bude použit k charitativním účelům.

Ráda bych Vás požádala o nastříhání nového písmenka - A,Á,a,á. Budeme zítra potřebovat - děkuji :-)


24.9.2018

Prosím o vystřižení z matematické přílohy další kartičky čísel 1 - 5 (už jednu sadu máme ve škole) a porovnávací znaky (více, méně, rovná se). Zítra budeme potřebovat.

Domácí úkol dnes máme na papír - děti si na něj nakreslí rybičku a tužkou či modrou pastelkou kreslí vlny - malé či velké, různě přes sebe. Pohyb vždy z levé strany na pravou, na tužku netlačí, loket položený na stole - ruka se volně pohybuje po papíře.

Ve škole se vyskytly vši - zkontrolujte dětem, prosím, vlásky.


20.9.2018

Děti mají v aktovce průhlednou folii - do té budeme postupně vkládat čtecí listy, na kterých budou děti trénovat nácvik čtení prvních písmenek, slabik a slov.  Folii si budou nosit každý den do školy i domů. Je potřebné, aby děti četly pravidelně každý den chvilku.
Dnes je ve folii vložený už první čtecí list zaměřený na naše první písmenko M - to se učíme ve všech jeho podobách. Děti čtou nahlas pouze M,m a místo ostatních písmenek tlesknou nebo dupnou. Prosím dodržujte tento postup i přesto, že Vaše dítě zná již i jiná písmenka na kartě... jde o zrakovou fixaci.

Také jsem dětem rozdala bílou mazací tabulku - s tou budeme pracovat pouze ve škole - děti si ji nechávají ve své lavici. Pokud ji někdo omylem přibalil do aktovky, pošlete prosím zpět do školy. V pouzdře budou děti mít speciální fixu na tuto tabulku a malý růžový hadřík.

V sešitě Moje první psaní negumujeme - pokud se dětem při domácím úkolu něco nezdaří, můžete natrénovat na čistý papír, ale negumujte.


19.9.2018

Na vedení školy se dnes dostala informace, že se minulý týden v ranních hodinách na ulici Polní vyskytovalo černé auto značky Volkswagen s podezřelými osobami, které nabízely dítěti z naší školy Lego a lákaly jej do auta.
Tato udolást byla neprodleně oznámena Policii České republiky a Městské policii Brno. Současně jsem dnes děti poučila, jak se v těchto situacích chovat, povídali jsme si o bezpečném chování při kontaktu s cizími osobami.
V deníčku máte vlepený papírek s touto informací - požádám Vás o podpis.

Dětem jsem dnes rozdala karty s písmenky - nelekjte se toho množství a hlavně nestříhejte vše...na zítra potřebujeme pouze M, m - ze zadní strany mají děti za úkol napsat svoje třídní číslo, písmenka zagumičkujte a  přibalte do aktovky. Ve třídě si je uložíme do naší krabičky - nekupujte tedy žádné slohy na písmenka.


18.9.2018

Děkuji všem  za včerejší velkou účast na třídní schůzce a také maminkám, které se postaraly o zápis a informace z Rady rodičů :-)

Děti, které jsou přihlášené do kroužku "Psaní jako hraní" mají dnes v deníčku vlepené papírky s bližšími informacemi.

Ještě jednou raději píši číslo účtu, na který bych Vás požádala o zaslání finančního příspěvku do Rady rodičů: 7304700227/0100. Částka činí 500 Kč na dítě, variabilní symbol se žádný nevyplňuje. Pouze nezapomeňte napsat do zprávy pro příjemce příjmení dítěte a třídu.

Někteří už mi vzorně poslali Zápisní lístek do školní družiny. Prosím i ostatní o doplnění chybějících informací a podepsání souhlasů ...děkuji!Děti mají v notýsku vloženou knížečku "Prvňáčci v říši vědy" s kupony na volné vstupy do planetária, technického muzea, Vida centra... Kupony jsou platné do konce ledna 2019.

V pondělí dětem do aktovky, prosím, přibalte staré tričko nebo zástěrku do výtvarné výchovy, ať si při malování barvami neušpiní oblečení.


13.9.2018

Dnes proběhlo ve škole focení prvňáčků - naše třídní tablo bude ve speciální příloze MF Dnes v pátek 12.října.

V pondělí 17.září se na naší škole konají třídní schůzky. Budu se na Vás těšit v 17 hodin v naší kmenové třídě.

V aktovce dnes nehledejte fialovou učebnici Moje první psaní - vybrala jsem si ji ke kontrole. Dále nenajdete pracovní sešit do prvouky - ten si děti budou nechávat ve třídě ve svém dřevěném boxíku, ať nemají zbytečně těžkou aktovku.


10.9.2018

Tak už se od dnešního dne učíme podle rozvrhu. Hned první hodinou byla angličtina - na tu se děti dělí do 2 menších skupinek - jednu skupinku učím já, druhou paní učitelka Alena Pančochová (pancochova@bakalka.cz). Děti si na hodinu AJ (pondělí a pátek) budou nosit žlutou učebnici a pracovní sešit Happy house 1. Ty děti obdržely už v pátek,  dle Vaší červnové objednávky. Zkontrolujte, prosím, zda jsou oba kusy podepsané.
Druhý díl Happy house 2 mám u sebe ve třídě a předám jej dětem zhruba v pololetí.

Dětem jsem dnes rozdala katalogy z nakladatelství Albatros a Fragment - v případě zájmu o nějakou knihu, vyplňte objednávkový list v zadní části katalogu a pošlete zpět do školy.

Každé pondělí od 12,45 - 13,30 probíhá pro děti ve škole nepovinný předmět "Římskokatolické náboženství." Pokud byste měli zájem, napište mi do deníčku a já Vám pošlu přihlášku.

V pátek jsem dětem dala matematické karty. Požádala bych Vás, abyste s dětmi vystřihli pouze číslice 1, 2, 3, 4, 5 a k nim kartičky s příslušným počtem teček. Děti ode mě dostanou plastovou krabičku, tam si kartičky uloží a budeme s nimi pracovat. Postupně si do této krabičky budeme ukládat různé předměty k manipulačním činnostem. Krabičku si děti nechávají ve škole.
Zbytek karet si nechte doma - postupně budeme stříhat dále...

Dnes jsem si od dětí vybrala fialovou učebnici Moje první psaní - tak ji v aktovkách nehledejte :-)

Ve čtvrtek 13.září se budeme fotit do MF Dnes.

Dnes mají děti domácí úkol v Živé abecedě - strana 5/cvičení označené žlutým míčkem (vybarví pouze ty obrázky, které mají shodného barevného kamaráda).

V případě, že Vaše dítě ve škole nějaký den chybí, podívejte se prosím do sekce "Učivo" a doplňte...děkuji.


6.9.2018

Dětem jsem rozdala pracovní sešit do prvouky - mají domácí úkol na straně 4. Tuto učebnici si děti do školy přinesou až příští týden, opět ve čtvrtek.

Zítra už se učíme podle rozvrhu, končíme v 11,40. Nezapomeňte prosím na cvičební úbor do tělocviku.


5.9.2018

Na začátek děkuji za podepsané školní řády... kdo ještě nějaké dokumenty (přihlášky do kroužků, školní řád, matrika) nedodal, tak mi je prosím pošlete do školy.

máme první učebnice - dětem jsem rozdala Živou abecedu, Moje první psaní a Matematiku (1.díl). Požádám Vás vše s dětmi obalit, ať nám dlouho vydrží hezké.
Dnes máme první domácí úkol - v matematice na straně 5/cvičení 4. Domácí úkol budeme vždy označovat červeným domečkem.

Děti si dnes samy nalepily do našeho deníčku papírek s informacemi od paní učitelky Holé ke kroužku Psaní jako hraní. Pokud by měl někdo zájem, pošlete mi přihlášku do školy a já už ji paní učitelce předám.


4.9.2018

Tak máme za sebou první společný den s dětmi ve třídě - pomalu se seznamujeme s novými kamarády, budovou školy i školními pravidly... Chci Vás pochválit, že jste vzorně vyplnili matriku. Dnes děti přinesou domů školní řád - požádám Vás o podpis (děti, pokud zvládnou, pouze jen tiskacím křestní jméno) a opět poslat zpět do školy.
Dětem jsem rozdala notýsky s krtečkem - prosím vyplňte první stranu a obalte :-)

Děti si mohou do školy již přinést plátěnou tašku se sportovním oblečením, ať už můžeme v pátek v tělocviku cvičit. Tašky budou uloženy ve skříních ve třídě a pravidelně je budu po dětech posílat domů k vyprání. Budeme potřebovat vhodnou obuv (s bílou podrážkou - nemusí být cvičky, ale spíše tenisky na suchý zip), tričko, bavlněné kraťasy nebo tepláky či legíny pro děvčata.


31.8.2018

Vážení rodiče,

všechny Vás zdravím na našich webových stránkách. Dětem, na které už se moc těším, přeji spoustu radosti z učení a poznávání, Vám mnoho sil a trpělivosti :-)

Organizace začátku školního roku:
Pondělí 3.září v 8,30 se potkáme při slavnostním přivítání nových prvňáčků ve školní tělocvičně a potom se na krátkou chvíli společně přesuneme do naší kmenové třídy. 
Děti se v tento den nepřezouvají. Kdo má pro tento den již zaplacený oběd (krupičná kaše) si jej můžou sníst v jídelně mezi 9.-11.hodinou.

Úterý 4.9. - výuka probíhá 2 vyučovací hodiny, konec v 9.35

Středa a čtvrtek - výuka 3 hodiny do 10.45

Pátek - učíme se 4 vyučovací hodiny do 11.40

Po skončení vyučování předávám děti do školní družiny (3.oddělení) paní vychovatelce Janě Kotoučkové, která s nimi ve stanovený čas odchází na obědy do školní jídelny.

Ty děti, které do družinky nechodí, odvádím na oběd nebo do šatny já osobně a děti už u vrátnice čekají na doprovod


Od pondělí 10.9. už výuka probíhá podle rozvrhu.