3.B

Vážení rodiče,

vítám Vás na webových stránkách třídy 3.B - najdete zde všechny důležité informace, které Vám budu potřebovat sdělit. Sledujte, prosím, tyto stránky pravidelně...


9.9.2020

Vážení rodiče,

s ohledem na epidemiologickou situaci bude v pondělí 14.září zrušeno společné setkání rodičů na třídních schůzkách.
O obecných organizačních záležitostech školy i naší třídy budete informováni formou e-mailu a na našem třídním webu.

Od zítřejšího dne mají všechny děti i zaměstnanci školy povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy.

Dále bych Vás touto cestou ráda požádala o finanční příspěvek do třídního fondu ve výši 1.000 Kč, z něhož budou hrazeny:
    - pracovní sešity (ČJ 1 a 2, M 1 a 2, PRV )
    - sešity, deníčky
    - výtvarné potřeby (výkresy, štětce, nové vodovky a tempery, tuš)
    - potřeby do pracovních činností
    - výukové programy
    - ostatní materiály pro děti a výuku
    - poplatek za kopírování
Převzetí částky bude potvrzeno zápisem do zadní části žákovské knížky. Předem mnohokrát děkuji.

A ještě informace ke čtení - Vaše děti obdrží tento týden čtenářský deník se seznamem doporučených knih. Za pololetí by všichni měli přečíst alespoň 3 knihy, které dle dané osnovy zapíší do čtenářského deníku. Stejně tak si zaznamenají i další přečtené knížky. Kdo bude tento rok králem a královnou čtenářů? :-)
Všechny tituly z doporučeného seznamu jsou také v naší školní knihovně, která se dětem otevírá již tento týden. Výpůjční doba pro děti z I.stupně je každé úterý a pátek v době od 12,45 do 13,30. Zapůjčená kniha bude zapsána v ŽK.

3.9.2020

Děti si dnes domů přinesou pracovní sešit do prvouky, písanku a spoustu sešitů - vše je již podepsané, stačí už jen obalit. 

Zítra se začínáme učit - přineseme si kromě pouzdra také pracovní sešity do M a ČJ.

Na hodiny angličtiny opět doporučuji velikou slohu, ve které děti budou mít hezky pohromadě učebnici a pracovní sešit Happy Street 2, slovníček Vocabulary, sešity Spelling a English. S výukou AJ začínáme od pondělí.

Děti, které byly v minulém školním roce nahlášeny do kurzu Cambridge Pre-starters dnes dostaly informační leták týkající se náhrady výuky. Máme jej vložený v žákovské knížce, prosím o potvrzení jeho převzetí podpisem v ŽK na straně 29.2.9.2020

Mnohokrát děkuji všem rodičům, kteří již vzorně vyplnili školní matriku :-)

Dnes si děti v aktovce přinesou:
    - pracovní sešit M a ČJ - máme již podepsáno, děti si jen obalí
    - školní řád - požádám Vás i děti o podpis a zaslání zpět do školy
    - letáky s nabídkou kroužků - v případě zájmu o některý z nich mi  napište do deníčku a pošlu Vám přihlášku
    - katalog nových knih z nakladatelství Albatros a Fragment

Děti si do školy postupně začnou nosit:
- cvičební úbor do tělocviku
- staré tričko do VV
- kniha ke společné četbě: Astrid Lindgrenová - Ronja, dcera loupežníka 

Děti, které jsou nahlášeny do školní družiny, dostanou během tohoto týdne bližší informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze ŠD a protokol k čipu - prosím o vyplnění formuláře a zaslání zpět do školy nejpozději do 7.září, paní vychovatelce jej předám. 
A ještě doplním, že děti jsou v 5.oddělení a zůstávají v naší kmenové třídě.

Cambridge kurzy za období od poloviny března do poloviny května budou nahrazeny během září a října. Děti, které v minulém školním roce tento kroužek Cambridge Pre-starters navštěvovaly, budou moci ve výuce pokračovat od příštího týdne v libovolném termínu (pondělí - čtvrtek, vždy od 12,45 do 13,30). 1.9.2020

Tak už jsme třeťáci! :-) 

Je za námi první školní den, děti si dnes domů přinesou klíček od šatní skříňky, žákovskou knížku, oboustranný deníček-úkolníček a školní matriku. Požádala bych Vás o vyplnění údajů do formuláře a jeho zaslání zpět do školy nejpozději do tohoto pátku. Také, prosím, vypište první stranu ŽK.

Zítra už se děti ve škole přezouvají, přinesou si již pouzdro a aktovku, nezapomenou také na čip do školní jídelny. Tento týden budeme s dětmi pracovat spolu ve třídě, ještě se nebudeme držet rozvrhu a každý den budeme končit v 11,40. Podle rozvrhu hodin se začneme učit od pondělí.27.8.2020

Moji milí rodiče, 

všechny Vás touto cestou opět zdravím. Doufám, že jste si společně s dětmi užili krásné léto a všichni jste načerpali novou energii pro nadcházející školní rok.

Nástup do školy je v úterý 1.září - začínáme v 7,55. Zůstáváme ve stejné kmenové třídě v růžovém patře. 
První školní den se nepřezouváme, vyučování bude pouze 1 hodinu do 8,40. Potom děti odcházejí domů nebo do školní družiny, kde se na ně bude těšit stejná paní vychovatelka jako v minulém školním roce - paní Martina Rozumková.

Už se na děti moc těším :-) Marta Egberts